| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (4) (1) 5 (1) 6 (1) A (313) B (97) C (103) Č (15)
D (165) E (201) F (84) G (43) H (136) I (197) J (13) K (136) L (44) M (393)
N (122) O (196) P (474) Q (3) R (151) Ř (9) S (417) Š (13) T (162) U (49)
Ú (13) V (959) W (7) X (1) Y (4) Z (200) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Výzkum a vývoj alternativních paliv na bázi biomasy
Řešitel grantu doc. Ing. Bc. Tatiana Alexiou Ivanova, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Výzkum a vývoj produkce léčivých hub v ČR a jejich inovativní aplikace ve funkčních potravinách
Řešitel grantu doc. Ing. Pavel Klouček, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2023
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Výzkum a vývoj technologií smart farming pro malé a střední zemědělské podniky.
Řešitel grantu doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2022
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Výzkum interakcí kompozitní vrstvy u hybridních lepených spojů
Řešitel grantu Ing. Viktor Kolář, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA TF
více informací »
Výzkumná a publikační činnost studentů v oblasti udržitelného hospodaření s přírodními zdroji
Řešitel grantu prof. Ing. Aleš Hanč, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Vzájemné působení člověka a králíka domácího v zoorehabilitaci
Řešitel grantu Ing. Michaela Součková
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Vznik specifických adaptací a epidemiologie parazita v souvislosti se změnami chování hostitele: návrat štěnice domácí
Řešitel grantu Mgr. Ondřej Balvín, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2022
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Variabilita genomu rostlin a živočichů a možností jejího hodnocení s využitím metod bioinformatiky a biostatistiky
Řešitel grantu Ing. Petr Sedlák, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Včasná detekce napadení lesních porostů lýkožroutem smrkovým (Ips typographus) pomocí bezpilotních leteckých prostředků
Řešitel grantu Ing. Ondřej Lagner
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Vliv klimatických změn na strukturu zemědělské produkce v České republice
Řešitel grantu Ing. Tibor Kostovčík
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Vliv klimatických změn na strukturu zemědělské produkce v České republice
Řešitel grantu Ing. Tibor Kostovčík
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Vliv lidmi řízené translokace vodních organizmů na druhovou pestrost zdrojové a cílové oblasti
Řešitel grantu Tatia Kuljanishvili
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel CIGA
více informací »
Vliv přirozených disturbancí na biodiverzitu a dynamiku uhlíku v přírodních lesích
Řešitel grantu Ing. Daniel Kozák
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel CIGA
více informací »
Vliv přirozených disturbancí na biodiverzitu a dynamiku uhlíku v přírodních lesích
Řešitel grantu Ing. Daniel Kozák
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Vliv různých způsobů technologického zpracování na významné antioxidační látky v barevných genotypech pšenice
Řešitel grantu Ing. Luboš Paznocht, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel CIGA
více informací »
Vliv SNP variant ve vybraných genech na užitkové vlastnosti hospodářských zvířat
Řešitel grantu doc. Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Vliv technicko-ekonomických parametrů sušení zemědělských produktů v Indonésii s ohledem na kvalitu produkce a ekonomický dopad na místní trh
Řešitel grantu Ing. Michal Wasserbauer
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA TF
více informací »
Vliv urbanizace na různé aspekty diverzity ptáků: vztah složení ptačích společenstev k míře znečištění, vegetaci a hustotě zástavby
Řešitel grantu doc. Federico Morelli
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Vliv výsevku jetele lučního na výnosotvorné parametry a vývoj kořenové morfologie
Řešitel grantu Ing. Martin Pisarčik, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Vnitrodruhová variabilita ve vokalizaci hrabavých ptáků a dravců
Řešitel grantu Mgr. Richard Policht, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel GA FLD
více informací »
 
page foot