| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (3) (1) 6 (1) A (296) B (87) C (91) Č (13) D (152)
E (187) F (76) G (37) H (135) I (177) J (12) K (129) L (38) M (381) N (113)
O (189) P (446) Q (2) R (141) Ř (8) S (397) Š (12) T (141) U (44) Ú (11)
V (923) W (6) X (1) Y (3) Z (191) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Nedokonalá konkurence a její projevy na trzích zemědělské a potravinářské produkce, dopravy a služeb
Řešitel grantu doc. Ing. PhDr. Karel Šrédl, CSc.
Trvání grantu 2022 - 2024
Poskytovatel GA PEF
více informací »
NEW NANOREMEDIATION APPROACHES FOR METAL(LOID) CONTAMINATION: ENVIRONMENTAL AND TOXICOLOGICAL ASPECTS
Řešitel grantu Ing. Šárka Lewandowská
Trvání grantu 2022 - 2023
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Novel synthesis technique and modeling of banana peel composite for adsorption of Cu2 +
Řešitel grantu Nayan Kumar
Trvání grantu 2022 - 2023
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Nanoremediace kontaminovaných půd: Implementace technologie s ohledem na ekotoxikologické aspekty
Řešitel grantu prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2024
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Nová koncepce sadů s nástupem technologií 4.0
Řešitel grantu doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2025
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Nové strategie pro vývoj antiparazitárních molekul jako humánních a veterinárních léčiv
Řešitel grantu doc. Ing. Jaroslav Vadlejch, Ph.D.
Trvání grantu 2020 - 2022
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Nástroje pro efektivní a bezpečné hospodaření se srážkovou vodou na území Prahy – RainPRAGUE
Řešitel grantu Ing. Radek Roub, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel Magistrát hl. m. Prahy
více informací »
Natural disturbance as key driver of lichen diversity in old-growth spruce and beech forests of the Western Carpathians
Řešitel grantu Thomas Langbehn
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Natural products as preservatives in food processing
Řešitel grantu prof. Ing. Jan Banout, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Návrh a implementace konceptu a metodiky “career learning” v odborném vzdělávání
Řešitel grantu PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2022
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Návrh a výroba prototypu zařízení pro lokální opravy funkčnosti anorganických povrchů
Řešitel grantu prof. Ing. Petr Valášek, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2022
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Návrh provozně - adaptačních opatření využívajících hydrofilní polymery zmírňující chřadnutí hlavních hospodářských dřevin vlivem sucha
Řešitel grantu Ing. Jan Macků, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2023
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Nové modely udržitelné spotřeby potravin v kontextu tranzice zemědělství
Řešitel grantu doc. Mgr. Ing. Lukáš Zagata, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Nové postupy pro záchranu ohrožených populací hospodářských zvířat
Řešitel grantu prof. Ing. Luboš Vostrý, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2023
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Nové spolehlivé metody detekce falšování kozího a ovčího mléka a mléčných výrobků
Řešitel grantu Ing. Veronika Legarová, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Nové znaky pšenice pro zvýšení adaptačních možností v prostředí globální změny klimatu
Řešitel grantu Ing. Matyáš Orsák, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2023
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Navýšení spolehlivosti celostátního genomického hodnocení dojeného skotu zařazením krav s domácí užitkovostí do genotypované referenční populace
Řešitel grantu prof. Ing. Luboš Vostrý, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Nové analytické postupy pro kontrolu kvality a bezpečnosti zemědělských produktů
Řešitel grantu doc. Ing. Pavel Klouček, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Natural products as preservatives in food processing
Řešitel grantu prof. Ing. Jan Banout, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Navrhování experimentů v oblasti výroby a služeb
Řešitel grantu Ing. Monika Jadrná, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA PEF
více informací »
 
page foot