| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (2) 6 (1) A (239) B (69) C (68) Č (10) D (129) E (155)
F (62) G (27) H (125) I (141) J (12) K (117) L (28) M (336) N (102) O (174)
P (392) Q (1) R (121) Ř (8) S (353) Š (10) T (122) U (38) Ú (8) V (840)
W (6) Y (2) Z (174) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Nástroje pro efektivní a bezpečné hospodaření se srážkovou vodou na území Prahy – RainPRAGUE
Řešitel grantu Ing. Radek Roub, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel Magistrát hl. m. Prahy
více informací »
Natural disturbance as key driver of lichen diversity in old-growth spruce and beech forests of the Western Carpathians
Řešitel grantu Thomas Langbehn
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Natural products as preservatives in food processing
Řešitel grantu doc. Ing. Jan Banout, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Návrh provozně - adaptačních opatření využívajících hydrofilní polymery zmírňující chřadnutí hlavních hospodářských dřevin vlivem sucha
Řešitel grantu Ing. Jan Macků, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2023
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Nové modely udržitelné spotřeby potravin v kontextu tranzice zemědělství
Řešitel grantu doc. Mgr. Ing. Lukáš Zagata, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Nové spolehlivé metody detekce falšování kozího a ovčího mléka a mléčných výrobků
Řešitel grantu Ing. Veronika Legarová, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Navýšení spolehlivosti celostátního genomického hodnocení dojeného skotu zařazením krav s domácí užitkovostí do genotypované referenční populace
Řešitel grantu doc. Ing. Luboš Vostrý, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Nové analytické postupy pro kontrolu kvality a bezpečnosti zemědělských produktů
Řešitel grantu doc. Ing. Pavel Klouček, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Natural products as preservatives in food processing
Řešitel grantu doc. Ing. Jan Banout, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Návrh nátěrového systému a modifikace postupů testovacích metod urychleného stárnutí na vybraných druzích dřevin
Řešitel grantu Ing. Eliška Oberhofnerová
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel CIGA
více informací »
Návrh sběru dat ekonomického charakteru pro tvorbu modelu ekonomického informačního systému v lesním hospodářství České republiky
Řešitel grantu Ing. Mgr. Hana Krejčí
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Navrhování experimentů v oblasti výroby a služeb
Řešitel grantu Ing. Monika Jadrná, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Neglected and underutilized plant resources in the livelihood of small-scale farmers: Knowledge, Markets, Value and Credits
Řešitel grantu Ing. Vladimír Verner, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Nová fumigační technologie k eradikaci invazivních a karanténních druhů škůdců šířených v surovinách v ČR a EU
Řešitel grantu doc. Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Nové postupy zjišťování stavu chráněných území při uplatňované pastvě hospodářských zvířat
Řešitel grantu Ing. Michaela Kolářová, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2020
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Nové přístupy k intenzifikaci čištění odpadní vody pomocí kořenových čistíren
Řešitel grantu Ing. Vít Rous
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Nové trendy v získávání talentovaných zaměstnanců
Řešitel grantu Ing. Adéla Fajčíková
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Nástroje pro snižování energetické náročnosti inteligentních sídel v oblasti osobní dopravy
Řešitel grantu prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Natural Products as Preservatives
Řešitel grantu doc. Ing. Jan Banout, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
NÁVRH PANELU NA BÁZI DŘEVA PRO OBVODOVÉ OPLÁŠTĚNÍ BUDOV VČETNĚ POSOUZENÍ TEPELNĚ-TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ A ZPŮSOBU JEHO APLIKACE
Řešitel grantu Ing. Miloš Pavelek
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FLD
více informací »
 
page foot