| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (3) (1) 6 (1) A (290) B (84) C (87) Č (12) D (148)
E (184) F (76) G (36) H (132) I (168) J (12) K (128) L (37) M (374) N (110)
O (189) P (439) Q (2) R (139) Ř (8) S (391) Š (12) T (137) U (43) Ú (11)
V (913) W (6) X (1) Y (3) Z (189) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Nanoremediace kontaminovaných půd: Implementace technologie s ohledem na ekotoxikologické aspekty
Řešitel grantu prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2024
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Nová koncepce sadů s nástupem technologií 4.0
Řešitel grantu doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2025
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Nové strategie pro vývoj antiparazitárních molekul jako humánních a veterinárních léčiv
Řešitel grantu doc. Ing. Jaroslav Vadlejch, Ph.D.
Trvání grantu 2020 - 2022
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Nástroje pro efektivní a bezpečné hospodaření se srážkovou vodou na území Prahy – RainPRAGUE
Řešitel grantu Ing. Radek Roub, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel Magistrát hl. m. Prahy
více informací »
Natural disturbance as key driver of lichen diversity in old-growth spruce and beech forests of the Western Carpathians
Řešitel grantu Thomas Langbehn
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Natural products as preservatives in food processing
Řešitel grantu prof. Ing. Jan Banout, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Návrh a implementace konceptu a metodiky “career learning” v odborném vzdělávání
Řešitel grantu PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2022
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Návrh a výroba prototypu zařízení pro lokální opravy funkčnosti anorganických povrchů
Řešitel grantu doc. Ing. Petr Valášek, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2022
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Návrh provozně - adaptačních opatření využívajících hydrofilní polymery zmírňující chřadnutí hlavních hospodářských dřevin vlivem sucha
Řešitel grantu Ing. Jan Macků, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2023
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Nové modely udržitelné spotřeby potravin v kontextu tranzice zemědělství
Řešitel grantu doc. Mgr. Ing. Lukáš Zagata, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Nové postupy pro záchranu ohrožených populací hospodářských zvířat
Řešitel grantu prof. Ing. Luboš Vostrý, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2023
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Nové spolehlivé metody detekce falšování kozího a ovčího mléka a mléčných výrobků
Řešitel grantu Ing. Veronika Legarová, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Nové znaky pšenice pro zvýšení adaptačních možností v prostředí globální změny klimatu
Řešitel grantu Ing. Matyáš Orsák, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2023
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Navýšení spolehlivosti celostátního genomického hodnocení dojeného skotu zařazením krav s domácí užitkovostí do genotypované referenční populace
Řešitel grantu prof. Ing. Luboš Vostrý, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Nové analytické postupy pro kontrolu kvality a bezpečnosti zemědělských produktů
Řešitel grantu doc. Ing. Pavel Klouček, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Natural products as preservatives in food processing
Řešitel grantu prof. Ing. Jan Banout, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Navrhování experimentů v oblasti výroby a služeb
Řešitel grantu Ing. Monika Jadrná, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Neglected and underutilized plant resources in the livelihood of small-scale farmers: Knowledge, Markets, Value and Credits
Řešitel grantu Ing. Vladimír Verner, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Nová fumigační technologie k eradikaci invazivních a karanténních druhů škůdců šířených v surovinách v ČR a EU
Řešitel grantu doc. Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Nové postupy zjišťování stavu chráněných území při uplatňované pastvě hospodářských zvířat
Řešitel grantu Ing. Michaela Kolářová, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2020
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
 
page foot