| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (2) 6 (1) A (241) B (72) C (68) Č (10) D (132) E (158)
F (62) G (29) H (125) I (152) J (12) K (118) L (28) M (339) N (105) O (176)
P (396) Q (1) R (123) Ř (8) S (357) Š (11) T (122) U (38) Ú (9) V (853)
W (6) X (1) Y (2) Z (177) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Bezpečnostní mapování porostu podél dopravní infrastruktury
Řešitel grantu Ing. Jan Komárek
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Binder-free particleboards from totora (Schoenoplectus californicus. C.A.Mey, Sojak) stems
Řešitel grantu Gourav Kamboj
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Biodiverzita a domestikace původních tropických plodin
Řešitel grantu doc. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Biochar: valorizace pevných odpadů a zlepšení půdních vlastností
Řešitel grantu prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c.
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Bioindikační využití juvenilních jedinců perlorodky říční (Margaritifera margaritifera L.) pro hodnocení biotopu v přeshraničním povodí horní Malše
Řešitel grantu Ing. Vojtěch Barák
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Biologická aktivita a chemické složení látek získaných z léčivých a jedlých tropických rostlin
Řešitel grantu prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Biologické základy chovu vodních živočichů pro využití v akvaponii
Řešitel grantu Ing. Veronika Tůmová
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Biologické základy integrované ochrany rostlin a skladovaných zásob a minimalizace jejich důsledků pro necílové organismy
Řešitel grantu Ing. Jana Mazáková, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Biorafinace jako oběhové technologie
Řešitel grantu prof. Ing. Jan Vymazal, CSc.
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Biotechnologické postupy jako nástroj ve šlechtění rostlin a uchování genetických zdrojů
Řešitel grantu Ing. Iva Viehmannová, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Biodiverzita v agrolesnických systémech
Řešitel grantu doc. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Biomasa travních porostů jako obnovitelný zdroj energie
Řešitel grantu Ing. Lenka Pavlů, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2021
Poskytovatel Evropská komise
více informací »
Behaviorální prediktory zdatnosti a přežívání prekociálních mláďat v suboptimálních habitatech polní krajiny
Řešitel grantu Ing. Václav Zámečník
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Bezpečné využití kalů z ČOV na zemědělské půdě pomocí technologie torefakce
Řešitel grantu prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c.
Trvání grantu 2017 - 2021
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Biodiverzita v agrolesnických systémech
Řešitel grantu doc. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Biologicky aktivní látky v léčivých a jedlých tropických rostlinách
Řešitel grantu prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Biodiverzita a agroles. systémech
Řešitel grantu doc. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
BLACKSPOTS Místa křížení zelené a dopravní infrastruktury
Řešitel grantu doc. Ing. Tomáš Kušta, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Batymetrie soustavy malých vodních nádrží na povodí Šárecko-Litovického potoka
Řešitel grantu Ing. Petr Bašta
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FZP
více informací »
BEGIN: Broadening experience with guidance in vocational education
Řešitel grantu Mgr. Jiří Votava, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2016
Poskytovatel Finanční mechanismus EHP/Norska
více informací »
 
page foot