| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (3) (1) 6 (1) A (290) B (84) C (87) Č (12) D (148)
E (184) F (76) G (36) H (132) I (168) J (12) K (128) L (37) M (374) N (110)
O (189) P (439) Q (2) R (139) Ř (8) S (391) Š (12) T (137) U (43) Ú (11)
V (913) W (6) X (1) Y (3) Z (189) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Behaviour of actors in agri-food chains
Řešitel grantu Ing., Dr. sc. agr., Dr. sc. habil. Miroslava Bavorová
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Bezpečné a funkční potraviny
Řešitel grantu Ing. Petra Škvorová
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Biodiversity in tropical agroecosystems
Řešitel grantu prof. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Biologická ochrana proti mikrobním fytopatogenům u vybraných zahradnických plodin
Řešitel grantu doc. RNDr. Čeněk Novotný, CSc.
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Biologické oživení nepřírodních stanovišť jako příklad kolonizace ranně sukcesních biotopů
Řešitel grantu Ing. Anna Pilařová
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Biotechnologické, proteomické a molekulární postupy jako nástroj ve šlechtění plodin
Řešitel grantu Ing. Iva Viehmannová, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Behavior of actors in agri-food chains
Řešitel grantu Ing., Dr. sc. agr., Dr. sc. habil. Miroslava Bavorová
Trvání grantu 2020 - 2021
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Binder-free particleboards from totora (Schoenoplectus californicus. C.A.Mey, Sojak) stems
Řešitel grantu Gourav Kamboj
Trvání grantu 2020 - 2021
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Biodiversity in tropical agroecosystems
Řešitel grantu prof. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.
Trvání grantu 2020 - 2021
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Biologické oživení nepřírodních stanovišť jako příklad kolonizace ranně skcesních biotopů
Řešitel grantu Ing. Anna Pilařová
Trvání grantu 2020 - 2021
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Biotechnologické, proteomické a molekulární postupy jako nástroj ve šlechtění plodin
Řešitel grantu Ing. Iva Viehmannová, Ph.D.
Trvání grantu 2020 - 2021
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Bezpečnostní mapování porostu podél dopravní infrastruktury
Řešitel grantu Ing. Jan Komárek
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Binder-free particleboards from totora (Schoenoplectus californicus. C.A.Mey, Sojak) stems
Řešitel grantu Gourav Kamboj
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Biodiverzita a domestikace původních tropických plodin
Řešitel grantu prof. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Biochar: valorizace pevných odpadů a zlepšení půdních vlastností
Řešitel grantu prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c.
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Bioindikační využití juvenilních jedinců perlorodky říční (Margaritifera margaritifera L.) pro hodnocení biotopu v přeshraničním povodí horní Malše
Řešitel grantu Ing. Vojtěch Barák
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Biologická aktivita a chemické složení látek získaných z léčivých a jedlých tropických rostlin
Řešitel grantu prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Biologické základy chovu vodních živočichů pro využití v akvaponii
Řešitel grantu Ing. Veronika Tůmová
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Biologické základy integrované ochrany rostlin a skladovaných zásob a minimalizace jejich důsledků pro necílové organismy
Řešitel grantu Ing. Jana Mazáková, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Biorafinace jako oběhové technologie
Řešitel grantu Ing. Lenka Wimmerová, MSc., Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2022
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
 
page foot