| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (3) (1) 6 (1) A (296) B (87) C (91) Č (13) D (152)
E (187) F (76) G (37) H (135) I (177) J (12) K (129) L (38) M (381) N (113)
O (189) P (446) Q (2) R (141) Ř (8) S (397) Š (12) T (141) U (44) Ú (11)
V (923) W (6) X (1) Y (3) Z (191) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Bibliometrické softwary, citační databáze a jejich využití v Bibliometrii
Řešitel grantu Ing. Tereza Šímová
Trvání grantu 2022 - 2023
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Biodiversity in tropical agroecosystems
Řešitel grantu prof. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.
Trvání grantu 2022 - 2023
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Biotechnological, molecular and proteomic methods: tools for crop improvement
Řešitel grantu Ing. Iva Viehmannová, Ph.D.
Trvání grantu 2022 - 2023
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Behaviour of actors in agri-food chains
Řešitel grantu Ing., Dr. sc. agr., Dr. sc. habil. Miroslava Bavorová
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Bezpečné a funkční potraviny
Řešitel grantu Ing. Petra Škvorová
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Biodiversity in tropical agroecosystems
Řešitel grantu prof. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Biologická ochrana proti mikrobním fytopatogenům u vybraných zahradnických plodin
Řešitel grantu doc. RNDr. Čeněk Novotný, CSc.
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Biologické oživení nepřírodních stanovišť jako příklad kolonizace ranně sukcesních biotopů
Řešitel grantu Ing. Anna Pilařová
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Biotechnologické, proteomické a molekulární postupy jako nástroj ve šlechtění plodin
Řešitel grantu Ing. Iva Viehmannová, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Behavior of actors in agri-food chains
Řešitel grantu Ing., Dr. sc. agr., Dr. sc. habil. Miroslava Bavorová
Trvání grantu 2020 - 2021
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Binder-free particleboards from totora (Schoenoplectus californicus. C.A.Mey, Sojak) stems
Řešitel grantu Gourav Kamboj
Trvání grantu 2020 - 2021
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Biodiversity in tropical agroecosystems
Řešitel grantu prof. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.
Trvání grantu 2020 - 2021
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Biologické oživení nepřírodních stanovišť jako příklad kolonizace ranně skcesních biotopů
Řešitel grantu Ing. Anna Pilařová
Trvání grantu 2020 - 2021
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Biotechnologické, proteomické a molekulární postupy jako nástroj ve šlechtění plodin
Řešitel grantu Ing. Iva Viehmannová, Ph.D.
Trvání grantu 2020 - 2021
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Bezpečnostní mapování porostu podél dopravní infrastruktury
Řešitel grantu Ing. Jan Komárek, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Binder-free particleboards from totora (Schoenoplectus californicus. C.A.Mey, Sojak) stems
Řešitel grantu Gourav Kamboj
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Biodiverzita a domestikace původních tropických plodin
Řešitel grantu prof. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Biochar: valorizace pevných odpadů a zlepšení půdních vlastností
Řešitel grantu prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c.
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Bioindikační využití juvenilních jedinců perlorodky říční (Margaritifera margaritifera L.) pro hodnocení biotopu v přeshraničním povodí horní Malše
Řešitel grantu Ing. Vojtěch Barák
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Biologická aktivita a chemické složení látek získaných z léčivých a jedlých tropických rostlin
Řešitel grantu prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
 
page foot