| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (3) 6 (1) A (265) B (77) C (73) Č (10) D (138) E (168)
F (69) G (32) H (126) I (156) J (12) K (121) L (31) M (353) N (107) O (182)
P (413) Q (2) R (127) Ř (8) S (371) Š (11) T (125) U (40) Ú (9) V (881)
W (6) X (1) Y (2) Z (181) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Behavior of actors in agri-food chains
Řešitel grantu Ing., Dr. sc. agr., Dr. sc. habil. Miroslava Bavorová
Trvání grantu 2020 - 2021
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Binder-free particleboards from totora (Schoenoplectus californicus. C.A.Mey, Sojak) stems
Řešitel grantu Gourav Kamboj
Trvání grantu 2020 - 2021
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Biodiversity in tropical agroecosystems
Řešitel grantu doc. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.
Trvání grantu 2020 - 2021
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Biologické oživení nepřírodních stanovišť jako příklad kolonizace ranně skcesních biotopů
Řešitel grantu Ing. Anna Pilařová
Trvání grantu 2020 - 2021
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Biotechnologické, proteomické a molekulární postupy jako nástroj ve šlechtění plodin
Řešitel grantu Ing. Iva Viehmannová, Ph.D.
Trvání grantu 2020 - 2021
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Bezpečnostní mapování porostu podél dopravní infrastruktury
Řešitel grantu Ing. Jan Komárek
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Binder-free particleboards from totora (Schoenoplectus californicus. C.A.Mey, Sojak) stems
Řešitel grantu Gourav Kamboj
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Biodiverzita a domestikace původních tropických plodin
Řešitel grantu doc. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Biochar: valorizace pevných odpadů a zlepšení půdních vlastností
Řešitel grantu prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c.
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Bioindikační využití juvenilních jedinců perlorodky říční (Margaritifera margaritifera L.) pro hodnocení biotopu v přeshraničním povodí horní Malše
Řešitel grantu Ing. Vojtěch Barák
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Biologická aktivita a chemické složení látek získaných z léčivých a jedlých tropických rostlin
Řešitel grantu prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Biologické základy chovu vodních živočichů pro využití v akvaponii
Řešitel grantu Ing. Veronika Tůmová
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Biologické základy integrované ochrany rostlin a skladovaných zásob a minimalizace jejich důsledků pro necílové organismy
Řešitel grantu Ing. Jana Mazáková, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Biorafinace jako oběhové technologie
Řešitel grantu Ing. Lenka Wimmerová, MSc., Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Biotechnologické postupy jako nástroj ve šlechtění rostlin a uchování genetických zdrojů
Řešitel grantu Ing. Iva Viehmannová, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Biodiverzita v agrolesnických systémech
Řešitel grantu doc. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Biomasa travních porostů jako obnovitelný zdroj energie
Řešitel grantu Ing. Lenka Pavlů, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2021
Poskytovatel Evropská komise
více informací »
Behaviorální prediktory zdatnosti a přežívání prekociálních mláďat v suboptimálních habitatech polní krajiny
Řešitel grantu Ing. Václav Zámečník
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Bezpečné využití kalů z ČOV na zemědělské půdě pomocí technologie torefakce
Řešitel grantu prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c.
Trvání grantu 2017 - 2021
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Biodiverzita v agrolesnických systémech
Řešitel grantu doc. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
 
page foot