| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (3) 6 (1) A (265) B (77) C (73) Č (10) D (138) E (168)
F (69) G (32) H (126) I (156) J (12) K (121) L (31) M (353) N (107) O (182)
P (413) Q (2) R (127) Ř (8) S (371) Š (11) T (125) U (40) Ú (9) V (881)
W (6) X (1) Y (2) Z (181) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Decision Making in International Business: A Big Data Approach
Řešitel grantu Věra Motyčková, M.A.
Trvání grantu 2020 - 2020
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Detecting the effect of disturbance on climatic sensitivities of Norway Spruce in Central Europe via a multiparameter approach
Řešitel grantu PhDr. Mgr. YUMEI JIANG
Trvání grantu 2020 - 2021
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Detekce kornaviru SARS-CoV-2 u primátů
Řešitel grantu RNDr. Jiří Černý, Ph.D.
Trvání grantu 2020 - 2021
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Disentangling pheromone biosythesis in spruce kiling bark beetle
Řešitel grantu Rajarajan Ramakrishnan
Trvání grantu 2020 - 2021
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Diversity patterns of wood-inhabiting fungi under natural disturbances in temperate forests of the Carpathian Mountains
Řešitel grantu Ing. Linda Majdanová
Trvání grantu 2020 - 2021
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Dopady klimatických změn na ekonomickou výkonnost českého vinařství a vinohradnictví
Řešitel grantu doc. Ing. PhDr. Lucie Severová, Ph.D.
Trvání grantu 2020 - 2022
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Dendroecological patterns of tree life history strategies across primary temperate forests in Europe
Řešitel grantu PaedDr. Ing. Jakob Pavlin
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Detekce proteinů zapojených do regulace procesu savčí fertilizace
Řešitel grantu Ing. Mgr. Tereza Krejčová, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Diameter distribution related to age and disturbance history in Carpathians primary spruce forest
Řešitel grantu Ruffy Rodrigo
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Disturbance legacies vs climate: which will dominate the future development of primary Norway spruce forests in Western Carpathians and Dinaric Mountains?
Řešitel grantu Bc. Krešimir Begovič
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Diverzifikace vlivu biohospodářství na strategické dokumenty lesnicko-dřevařského sektoru jako podklad pro státní správu a návrh strategických cílů do roku 2030
Řešitel grantu doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Dlouhodobý test aplikace biocharu vyrobeného z odpadní biomasy do zemědělské půdy za účelem řešení problematiky sucha v intenzivně zemědělsky využívaných oblastech České republiky
Řešitel grantu doc. Mgr. Lukáš Trakal, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2023
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Dopad pěstebních opatření na rozložení hustoty dřeva v kmeni borovice lesní
Řešitel grantu Ing. Ondřej Schönfelder
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Dostupnost pitné vody pro obyvatele malých obcí jako indikátor socio - ekonomického rozvoje společnosti
Řešitel grantu Ing. Radek Roub, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Dualita v českém zemědělství: výhoda nebo nevýhoda pro zemědělství nové generace?
Řešitel grantu prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Dynamika komercializace tradičních faremních systémů a její vliv na rozvoj agroekosystémů v tropických, marginálních a méně rozvinutých zemích
Řešitel grantu Ing. Vladimír Verner, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Dynamics of nutrients in plants and soil and their relationship with plant species composition under long-term management of grasslands.
Řešitel grantu Ing. Jan Titěra
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Data, informace a znalosti v expertních systémech
Řešitel grantu Ing. Michal Peták
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Determinants and effects of diet section in tropical herbivores
Řešitel grantu doc. Francisco Ceacero Herrador, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Diagnostické metody pro laboratorní kontrolu pravosti máku setého
Řešitel grantu Ing. Jakub Vašek, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
 
page foot