| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

- (1) (1) " (2) 6 (1) A (215) B (60) C (59) Č (10) D (119) E (138)
F (57) G (25) H (116) I (127) J (12) K (105) L (26) M (319) N (94) O (162)
P (355) Q (1) R (105) Ř (8) S (341) Š (7) T (112) U (33) Ú (7) V (776)
W (5) Y (2) Z (159) Ž (3)

Výsledky vyhledávání


Data, informace a znalosti v expertních systémech
Řešitel grantu Ing. Michal Peták
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Determinants and effects of diet section in tropical herbivores
Řešitel grantu doc. Francisco Ceacero Herrador, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Diagnostické metody pro laboratorní kontrolu pravosti máku setého
Řešitel grantu Ing. Jakub Vašek, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Disturbance legacies as key driver of lichen diversity in old-growth norway-spruce forests of Slovakia
Řešitel grantu Thomas Langbehn
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Disturbance v lesních ekosystémech a jejich efekt na ekosystémové služby v kontextu globální klimatické změny
Řešitel grantu prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2020
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Dlouhodobé změny přežívání potápivých kachen
Řešitel grantu Mgr. Klára Poláková
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Dostupnost a využití makro a mikroprvků v půdě ve výživě nedomestikovaných velkých býložravců
Řešitel grantu Ing. Lucie Stoklasová
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel CIGA
více informací »
Dvoustupňová úprava kapalné frakce fermentačního zbytku umožňující racionální využití živin z vody
Řešitel grantu prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.
Trvání grantu 2017 - 2021
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Dynamika druhové diverzity vybraných skupin obratlovců a jejich zdrojů v klimaticky kontrasních tropických oblastech
Řešitel grantu prof. RNDr. Pavla Hejcmanová, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Dendrochronologie a anatomie lesa
Řešitel grantu Mgr. Alina Samusevich
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Detekce a lokalizace estrogenových receptorů během funkčního vývoje kančích spermií a v pohlavních orgánech kanců
Řešitel grantu Ing. Petra Folková
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel CIGA
více informací »
Detekce populační struktury a zjištění
Řešitel grantu Mgr. Barbora Černá Bolfíková, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Diagnostika ve fyzikálních procesech
Řešitel grantu Ing. Pavel Kouřím
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA TF
více informací »
Diverzita členovců izolovaných akátových fragmentů v intenzivně obhospodařované zemědělské krajině.
Řešitel grantu Ing. Martin Štrobl
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Diverzita vybraných skupin obratlovců
Řešitel grantu prof. RNDr. Pavla Hejcmanová, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Dlouhodobé strukturální změny českého zemědělství a jejich dopad na soběstačnost v zemědělské produkci
Řešitel grantu doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Dlouhodobý vliv různých typů hnojení na půdní biotu s důrazem na účinek organických polutantů
Řešitel grantu prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.
Trvání grantu 2016 - 2018
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Dlouhověkost včel a její úloha v udržitelném chovu
Řešitel grantu doc. Ing. Jaroslav Havlík, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2018
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Důležitost a význam propojení kvalitativního a kvantitativního výzkumu
Řešitel grantu Ing. Jana Zychová
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Dynamics Proposition Canvas v oblasti Gamifikace
Řešitel grantu Ing. Ladislav Pilař, MBA, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA PEF
více informací »
 
page foot