| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (2) 6 (1) A (241) B (72) C (68) Č (10) D (132) E (158)
F (62) G (29) H (125) I (152) J (12) K (118) L (28) M (339) N (105) O (176)
P (396) Q (1) R (123) Ř (8) S (357) Š (11) T (122) U (38) Ú (9) V (853)
W (6) X (1) Y (2) Z (177) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Dendroecological patterns of tree life history strategies across primary temperate forests in Europe
Řešitel grantu PaedDr. Ing. Jakob Pavlin
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Detekce proteinů zapojených do regulace procesu savčí fertilizace
Řešitel grantu Ing. Mgr. Tereza Krejčová, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Diameter distribution related to age and disturbance history in Carpathians primary spruce forest
Řešitel grantu Ruffy Rodrigo
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Disturbance legacies vs climate: which will dominate the future development of primary Norway spruce forests in Western Carpathians and Dinaric Mountains?
Řešitel grantu Bc. Krešimir Begovič
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Diverzifikace vlivu biohospodářství na strategické dokumenty lesnicko-dřevařského sektoru jako podklad pro státní správu a návrh strategických cílů do roku 2030
Řešitel grantu doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Dlouhodobý test aplikace biocharu vyrobeného z odpadní biomasy do zemědělské půdy za účelem řešení problematiky sucha v intenzivně zemědělsky využívaných oblastech České republiky
Řešitel grantu doc. Mgr. Lukáš Trakal, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2023
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Dopad pěstebních opatření na rozložení hustoty dřeva v kmeni borovice lesní
Řešitel grantu Ing. Ondřej Schönfelder
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Dostupnost pitné vody pro obyvatele malých obcí jako indikátor socio - ekonomického rozvoje společnosti
Řešitel grantu Ing. Radek Roub, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Dualita v českém zemědělství: výhoda nebo nevýhoda pro zemědělství nové generace?
Řešitel grantu prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Dynamika komercializace tradičních faremních systémů a její vliv na rozvoj agroekosystémů v tropických, marginálních a méně rozvinutých zemích
Řešitel grantu Ing. Vladimír Verner, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Dynamics of nutrients in plants and soil and their relationship with plant species composition under long-term management of grasslands.
Řešitel grantu Ing. Jan Titěra
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Data, informace a znalosti v expertních systémech
Řešitel grantu Ing. Michal Peták
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Determinants and effects of diet section in tropical herbivores
Řešitel grantu doc. Francisco Ceacero Herrador, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Diagnostické metody pro laboratorní kontrolu pravosti máku setého
Řešitel grantu Ing. Jakub Vašek, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Disturbance legacies as key driver of lichen diversity in old-growth norway-spruce forests of Slovakia
Řešitel grantu Thomas Langbehn
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Disturbance v lesních ekosystémech a jejich efekt na ekosystémové služby v kontextu globální klimatické změny
Řešitel grantu prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2020
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Dlouhodobé změny přežívání potápivých kachen
Řešitel grantu Mgr. Klára Poláková
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Dostupnost a využití makro a mikroprvků v půdě ve výživě nedomestikovaných velkých býložravců
Řešitel grantu Ing. Lucie Stoklasová
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel CIGA
více informací »
Dvoustupňová úprava kapalné frakce fermentačního zbytku umožňující racionální využití živin z vody
Řešitel grantu prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c.
Trvání grantu 2017 - 2021
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Dynamika druhové diverzity vybraných skupin obratlovců a jejich zdrojů v klimaticky kontrasních tropických oblastech
Řešitel grantu prof. RNDr. Pavla Hejcmanová, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA FZP
více informací »
 
page foot