| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) " (2) 6 (1) A (229) B (61) C (64) Č (10) D (122) E (148) F (60)
G (27) H (122) I (133) J (12) K (110) L (27) M (329) N (96) O (167) P (368)
Q (1) R (114) Ř (8) S (346) Š (9) T (120) U (35) Ú (8) V (810) W (5)
Y (2) Z (166) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Sběr inventarizačních dat pomocí UAV s technologií LiDAR
Řešitel grantu Ing. Martin Slavík
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Selektivní efekt rybničního hospodaření na sladkovodní společenstva
Řešitel grantu Mgr. Filip Harabiš, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
SOCIAL JET LAG – Ptačí řešení nesouladu mezi interními biologickými hodinami a sociálními podněty
Řešitel grantu Mgr. Martin Bulla, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel CIGA
více informací »
Sources of risks in breeding success of the subtropic Red-wattled Lapwing (Vanellus indicus)
Řešitel grantu Esmat Elhassan
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Synchronizace chování a fyziologických reakcí mezi psovodem a psem během pozitivních a negativních situací při výcviku
Řešitel grantu Ing. Karel Novák
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Systémová podpora manažerského rozhodování v krizových situacích
Řešitel grantu Ing. Michal Škoda
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Sběr, zpracování a vyhodnocování dat z laboratorního testování použitelnosti software a User experience
Řešitel grantu Ing. Jan Rajtr
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Sezónní fidelita prasete divokého k domovským okrskům
Řešitel grantu Ing. Jan Rohla
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Sledování dynamiky půdní vody v půdním profilu ve vztahu k hydrometeorologickým podmínkám a řešení závlah
Řešitel grantu Ing. Europe Fweti
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Spojení LiDARu a multispektrálních dat z UAV pro posouzení fyziografické diverzity posttěžebních lokalit
Řešitel grantu Ing. Vítězslav Moudrý, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Spontánní a řízený vývoj lesních ekosystémů na výsypkových stanovištích
Řešitel grantu Ing. Jakub Kovařík
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Spotřeba energií na dopravu venkovských domácností - perspektivy elektromobility
Řešitel grantu Ing. Miroslav Krumbholc
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA TF
více informací »
Spotřebitelské chování a motivace při nákupu lokálních potravin v ČR
Řešitel grantu Ing. Petra Šánová, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Stabilizace spalin uhličitanem vápenatým pro spalování nebezpečného odpadu do tepelného výkonu 300 kW
Řešitel grantu Ing. Petr Jirsa
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel CIGA
více informací »
Stanovení Poissonových čísel termicky modifikovaného smrkového dřeva pro možnosti modelování jeho mechanického namáhání.
Řešitel grantu Ing. Tomáš Holeček
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Stanovení speciace, množství a prostorové variability rizikových prvků a vybraných organických sloučenin v různých typech půd ČR
Řešitel grantu RNDr. Václav Tejnecký, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Stanovení vhodnosti exotické i lokální odpadní biomasy k produkci tuhých biopaliv na základě zhodnocení jejího energetického potenciálu
Řešitel grantu Ing. Anna Brunerová, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA TF
více informací »
Stanovení vlivu způsobu orby osevního postupu a hnojení na obsah živin v půdě a plodinách ve dvou dlouhodobých polních pokusech
Řešitel grantu prof. Ing. Jiřina Száková, CSc.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Studie sociotechnické tranzice agrárního sektoru České republiky směrem k vyšší udržitelnosti
Řešitel grantu doc. Mgr. Ing. Lukáš Zagata, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Studie využití alternativních energetických zdrojů v podmínkách venkova
Řešitel grantu Ing. Petra Procházková
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA TF
více informací »
 
page foot