| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

- (1) (1) " (2) 6 (1) A (215) B (60) C (59) Č (10) D (119) E (138)
F (57) G (25) H (116) I (127) J (12) K (105) L (26) M (319) N (94) O (162)
P (355) Q (1) R (105) Ř (8) S (341) Š (7) T (112) U (33) Ú (7) V (776)
W (5) Y (2) Z (159) Ž (3)

Výsledky vyhledávání


Selektivní efekt rybničního hospodaření na sladkovodní společenstva
Řešitel grantu Mgr. Filip Harabiš, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Sběr, zpracování a vyhodnocování dat z laboratorního testování použitelnosti software a User experience
Řešitel grantu Ing. Jan Rajtr
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Sezónní fidelita prasete divokého k domovským okrskům
Řešitel grantu Ing. Jan Rohla
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Sledování dynamiky půdní vody v půdním profilu ve vztahu k hydrometeorologickým podmínkám a řešení závlah
Řešitel grantu Ing. Europe Fweti
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Spojení LiDARu a multispektrálních dat z UAV pro posouzení fyziografické diverzity posttěžebních lokalit
Řešitel grantu Ing. Vítězslav Moudrý, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Spontánní a řízený vývoj lesních ekosystémů na výsypkových stanovištích
Řešitel grantu Ing. Jakub Kovařík
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Spotřeba energií na dopravu venkovských domácností - perspektivy elektromobility
Řešitel grantu Ing. Miroslav Krumbholc
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA TF
více informací »
Spotřebitelské chování a motivace při nákupu lokálních potravin v ČR
Řešitel grantu Ing. Petra Šánová, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Stabilizace spalin uhličitanem vápenatým pro spalování nebezpečného odpadu do tepelného výkonu 300 kW
Řešitel grantu Ing. Petr Jirsa
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel CIGA
více informací »
Stanovení Poissonových čísel termicky modifikovaného smrkového dřeva pro možnosti modelování jeho mechanického namáhání.
Řešitel grantu Ing. Tomáš Holeček
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Stanovení speciace, množství a prostorové variability rizikových prvků a vybraných organických sloučenin v různých typech půd ČR
Řešitel grantu RNDr. Václav Tejnecký, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Stanovení vhodnosti exotické i lokální odpadní biomasy k produkci tuhých biopaliv na základě zhodnocení jejího energetického potenciálu
Řešitel grantu Ing. Anna Brunerová
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA TF
více informací »
Stanovení vlivu způsobu orby osevního postupu a hnojení na obsah živin v půdě a plodinách ve dvou dlouhodobých polních pokusech
Řešitel grantu prof. Ing. Jiřina Száková, CSc.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Studie sociotechnické tranzice agrárního sektoru České republiky směrem k vyšší udržitelnosti
Řešitel grantu doc. Mgr. Ing. Lukáš Zagata, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Studie využití alternativních energetických zdrojů v podmínkách venkova
Řešitel grantu Ing. Petra Procházková
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA TF
více informací »
Studium antibakteriální aktivity mastných kyselin o střední délce řetězce a jejich monoesterů vůči vybraným patogenům
Řešitel grantu Ing. Petra Hovorková, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel CIGA
více informací »
Studium genetické diverzity pomocí molekulárních, statistických a bioinformatických metod
Řešitel grantu Ing. Jakub Vašek, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Sicial Dominance in Animal Communities 3
Řešitel grantu Ing. Radim Kotrba, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Signalizační význam melaninových ornamentů samic čejky chocholaté (Vanellus vanellus)
Řešitel grantu Mgr. Martin Sládeček
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel CIGA
více informací »
Signalizační význam melaninových ornamentů u kulíkovitých bahňáků
Řešitel grantu Mgr. Martin Sládeček
Trvání grantu 2016 - 2018
Poskytovatel GA FZP
více informací »
 
page foot