| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (3) 6 (1) A (265) B (77) C (73) Č (10) D (138) E (168)
F (69) G (32) H (126) I (156) J (12) K (121) L (31) M (353) N (107) O (182)
P (413) Q (2) R (127) Ř (8) S (371) Š (11) T (125) U (40) Ú (9) V (881)
W (6) X (1) Y (2) Z (181) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Cytologická variabilita a fitness hybrida Fallopia ×bohemica v části sekundárního areálu
Řešitel grantu Ing. Martina Kadlecová
Trvání grantu 2020 - 2021
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Challenges for Agenda 2030 – No One is Left Behind in Rural Areas of Developing Countries
Řešitel grantu Ing. Jana Mazancová, Ph.D.
Trvání grantu 2020 - 2021
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Chemical communication of termites
Řešitel grantu doc. Mgr. Jan Šobotník, Ph.D.
Trvání grantu 2020 - 2021
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
CHEMIE A IZOTOPOVÁ SYSTEMATIKA THALLIA V RAŠELINIŠTÍCH
Řešitel grantu doc. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D.
Trvání grantu 2020 - 2022
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Chování spotřebitelů v kontextu problematiky dvojí kvality potravin
Řešitel grantu prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.
Trvání grantu 2020 - 2020
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Czech Republic and other Vysegrad group countries: ANALYSIS OF AGRICULTURAL TRADE IN THE RUSSIAN MARKET USING MIRROR STATISTICS
Řešitel grantu Sergey Yurik
Trvání grantu 2019 - 2019
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Challenges for Agenda 2030 - No one is left behind in rural areas of developing countries
Řešitel grantu Ing. Jana Mazancová, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Changes in a bark beetle community in a Norway spruce forest during the last 1000 years, and their relation to historical disturbances
Řešitel grantu Nick Bennett Schafstall
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Centrum pro studium vzniku a transformací nutričně významných látek v potravním řetězci v interakci s potenciálně rizikovými látkami antropogenního původu: komplexní posouzení rizika kontaminace půdy pro kvalitu zemědělské produkce
Řešitel grantu prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c.
Trvání grantu 2018 - 2023
Poskytovatel Evropská komise
více informací »
Characterisation and testing of novel composites for metal/metalloid stabilisation in contaminated soils
Řešitel grantu Ing. Aikaterini Mitzia
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Charakterizace kompatibility vztahů mezi původci fomového černání stonku řepky a řepkou olejkou
Řešitel grantu Olufadekemi Fajemisin
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel CIGA
více informací »
Charakterizace nových bakteriálních taxonů: testování jejich biologické aktivity, možné úlohy v prostředí a vlivu na lidské zdraví
Řešitel grantu Ing. Hana Šubrtová Salmonová, PhD.
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel CIGA
více informací »
Chemické složení a biologická aktivita léčivých a jedlých tropických rostlin
Řešitel grantu prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Chromium transformation in arbuscular mycorrhizal assistant constructed wetlands
Řešitel grantu Shanshan Hu
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Coleoptera and Trichoptera remains as proxy for past disturbances in Šumava national park
Řešitel grantu Nick Bennett Schafstall
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Correlation Between Primary Political Borders and Ecosystem Edges in Urban Regions. Case Study City of Prague, Czech Repulic, City of Munich,Germany.
Řešitel grantu Ing. arch. Jenan Hussein
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Chování léčiv v systému půda-voda-rostlina
Řešitel grantu prof. Ing. Radka Kodešová, CSc.
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Chrakterizace kompatibilityvztahů mezi původci fomového černání stonků a odrůdami ozimé řepky jako základ pro zvýšení rentability pěstování této plodiny v ČR
Řešitel grantu prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
Trvání grantu 2017 - 2021
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Cenová diskriminace monopolních výrobců na trzích potravinářských komodit
Řešitel grantu Ing. Roman Svoboda, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Citlivost posklizňových patogenů k rostlinným extraktům
Řešitel grantu Ing. Matěj Božik, MSc, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
 
page foot