| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

- (1) (1) " (2) 6 (1) A (215) B (60) C (59) Č (10) D (119) E (138)
F (57) G (25) H (116) I (127) J (12) K (105) L (26) M (319) N (94) O (162)
P (355) Q (1) R (105) Ř (8) S (341) Š (7) T (112) U (33) Ú (7) V (776)
W (5) Y (2) Z (159) Ž (3)

Výsledky vyhledávání


Kancelář pro podporu mezinárodních projektů zaměřených na Life Sciences v rámci Evropského výzkumného prostoru II
Řešitel grantu doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2020
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Komunistická minulost ve vnímání současných studentů na univerzitách v zemích Višegrádské čtyřky
Řešitel grantu Mgr. Michaela Peroutková, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel International Visegrad Fund
více informací »
Kvalita prostorových dat a její efekt na modelování druhové distribuce
Řešitel grantu Ing. Lukáš Gábor
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Kvantifikace daňové mezery ČR v důsledku přesunu zisku do daňových rájů a identifikace faktorů přesunu zisku
Řešitel grantu Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Kompetenční přístup v řízení organizací
Řešitel grantu Ing. Martina Fejfarová, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Komplexní charakterizace známých a hledání nových antioxidačních markerů v zrnech barevných odrůd pšenic (Triticum aestivum) pro selekci vhodných šlechtitelských linií s výraznými nutričními benefity
Řešitel grantu Ing. Luboš Paznocht
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel CIGA
více informací »
Komplexní podpora strategických a rozhodovacích procesů na národní i regionální úrovni vedoucí k optimálnímu využití biomasy při respektování potrvinové soběstačnosti, ochrany půdy a řešení konfliktů v rámi suchých period
Řešitel grantu Ing. Mgr. Lukáš Pacek, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2018
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Konkurenceschopnost podniků potravinářského průmyslu na českém trhu
Řešitel grantu Ing. Zdeňka Náglová
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Kontinuální segmenty krajiny se zaměřením na lesní a nelesní dřevinnou vegetaci v Čechách
Řešitel grantu Ing. Bc. Petra Kadlecová
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Kvalita přenosu u bezdrátové komunikace v pásmech ISM
Řešitel grantu Ing. Jan Hart, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA TF
více informací »
Komplexní analýza geneticky podmíněných znaků pomocí molekulárních a statistických metod ve šlechtění rostlin a zvířat
Řešitel grantu Ing. Jakub Vašek, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Kvalita medu z pohledu spotřebitelů s ohledem na vnitřní a vnější atributy produktu
Řešitel grantu Ing. Petra Šánová, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Kvalita práce a energetická náročnost mulčovače s vertikální osou rotace při použití různých tvarů žacího stroje
Řešitel grantu Ing. Jakub Čedík, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA TF
více informací »
Kvantifikace a modelování posunu půdních částic zpracováním půdy a výmolnou erozí v rámci hodnocení celkové ztráty půdy na intenzivně zemědělsky využívaných pozemcích
Řešitel grantu prof. Ing. Josef Hůla, CSc.
Trvání grantu 2015 - 2018
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Kancelář pro podporu mezinárodních projektů zaměřených na Life Sciences v rámci Evropského výzkumného prostoru
Řešitel grantu doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2017
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Kapitálová a mzdová disparita v agrárním sektoru
Řešitel grantu Ing. Jana Steklá
Trvání grantu 2014 - 2015
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Komplexní přístup k řešení snižování znečištění reaktivními formami fosforu a dusíku v hydrologicky vymezené části povodí vodárenské nádrže Švihov
Řešitel grantu prof. Ing. Jan Vymazal, CSc.
Trvání grantu 2014 - 2017
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Konstrukce demonstračního zařízení robotického čistícího stroje do prostorů zemědělských provozů
Řešitel grantu Ing. Michal Hruška, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA TF
více informací »
Konstrukce demonstračního zařízení robotického čistícího stroje do prostorů zemědělských provozů
Řešitel grantu Ing. Michal Hruška, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2015
Poskytovatel GA TF
více informací »
Kontaminace pracovního prostředí vybraných dotřiďovacích zařízení mikroskopickými houbami
Řešitel grantu Kristýna Černá
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA FZP
více informací »
 
page foot