| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (2) 6 (1) A (241) B (72) C (68) Č (10) D (132) E (158)
F (62) G (28) H (125) I (151) J (12) K (118) L (28) M (338) N (105) O (176)
P (394) Q (1) R (123) Ř (8) S (357) Š (11) T (122) U (38) Ú (9) V (850)
W (6) X (1) Y (2) Z (177) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Kapacitní sonda pro měření tloušťky ledu
Řešitel grantu Ing. Tomáš Pícha
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA TF
více informací »
Komplexní řešení obnovy a pěstování lesa v oblastech s rychlým velkoplošným hynutím lesa.
Řešitel grantu prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Komunikace jako nástroj harmonizace potřeb společnosti a lesnického sektoru
Řešitel grantu RNDr. Marcel Riedl, CSc.
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Kvalita a bezpečnost produkce kuřecího masa při zkrmování moučky z hmyzu, limitovaném krmení a pastvě
Řešitel grantu Ing. Darina Chodová, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2023
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Kvantifikácia vplyvu intenzity a rozsahu prírodných disturbancií a štruktúry lesa na biologickú rozmanitosť pralesov mierneho pásma
Řešitel grantu Mgr. Matej Ferenčík
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Komercionalizační produkty: nebezpečné přírodniny, hipo monumenty a památky, služební koně
Řešitel grantu RNDr. Milan Skalický, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel Magistrát hl. m. Prahy
více informací »
Komplexní (nejen ekonomická) analýza využití posklizňových zbytků zemědělských plodin v České republice hojně pěstovaných pro výrobu kompozitních materiálů
Řešitel grantu Mgr. Petra Hýsková
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Kraniometrická variabilita v populaci prasete divokého (Sus scrofa) v kraji Vysočina
Řešitel grantu Ing. Klára Košinová
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Kultivační systém vhodný pro dlouhodobou kultivaci lidských folikulárních buněk
Řešitel grantu doc. Ing. Eva Chmelíková, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Kulturní tradice českého rybářství ve světle jejího využití v cestovním ruchu a krajinotvorbě
Řešitel grantu prof. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2021
Poskytovatel Ministerstvo kultury ČR
více informací »
Kůrovci a jejich antagonisté v přirozených a kulturních smrčinách
Řešitel grantu Ing. Hana Vanická
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Kůrovci a jejich antagonisté v přirozených a kulturních smrčinách
Řešitel grantu Ing. Hana Vanická
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Kancelář pro podporu mezinárodních projektů zaměřených na Life Sciences v rámci Evropského výzkumného prostoru II
Řešitel grantu doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2020
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Komercializace FŽP/Výstupy vědy a výzkumu pro environmentální praxi
Řešitel grantu Ing. Kateřina Černý Pixová, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2020
Poskytovatel Evropská komise
více informací »
Komunistická minulost ve vnímání současných studentů na univerzitách v zemích Višegrádské čtyřky
Řešitel grantu Mgr. Michaela Peroutková, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel International Visegrad Fund
více informací »
Kvalita prostorových dat a její efekt na modelování druhové distribuce
Řešitel grantu Ing. Lukáš Gábor
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Kvantifikace daňové mezery ČR v důsledku přesunu zisku do daňových rájů a identifikace faktorů přesunu zisku
Řešitel grantu Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Kompetenční přístup v řízení organizací
Řešitel grantu doc. Ing. Martina Fejfarová, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Komplexní charakterizace známých a hledání nových antioxidačních markerů v zrnech barevných odrůd pšenic (Triticum aestivum) pro selekci vhodných šlechtitelských linií s výraznými nutričními benefity
Řešitel grantu Ing. Luboš Paznocht
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel CIGA
více informací »
Komplexní podpora strategických a rozhodovacích procesů na národní i regionální úrovni vedoucí k optimálnímu využití biomasy při respektování potrvinové soběstačnosti, ochrany půdy a řešení konfliktů v rámi suchých period
Řešitel grantu Ing. Mgr. Lukáš Pacek, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2018
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
 
page foot