| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (4) (1) 5 (1) 6 (1) A (313) B (97) C (103) Č (15)
D (165) E (201) F (84) G (43) H (136) I (197) J (13) K (136) L (44) M (393)
N (122) O (196) P (474) Q (3) R (151) Ř (9) S (417) Š (13) T (162) U (49)
Ú (13) V (959) W (7) X (1) Y (4) Z (200) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Kilometre-Sized Flows on Mars: Controlling Factors and Geomorphology
Řešitel grantu Mgr. Vojtěch Cuřín
Trvání grantu 2023 - 2024
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Komplexní laboratorní strategie pro identifikaci druhů hmyzu určeného k lidské spotřebě a produkci zpracované živočišné bílkoviny, autentikace potravin na jeho bázi
Řešitel grantu prof. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D.
Trvání grantu 2023 - 2025
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Komplexní statistické a molekulárně genetické hodnocení vlastností rostlin a živočichů ve vztahu ke šlechtění a bezpečnosti produkce
Řešitel grantu Ing. Vladimíra Sedláková, Ph.D.
Trvání grantu 2023 - 2024
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Kovy a jejich izotopy v prostředí aktivních a opuštěných důlních oblastí subsaharské Afriky – pochopení jejich geochemie a environmentálních dopadů
Řešitel grantu doc. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D.
Trvání grantu 2023 - 2025
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Kvantifikace zásob uhlíku v lesních půdách ČR a možnost jejího ovlivnění lesnickým managementem
Řešitel grantu prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
Trvání grantu 2023 - 2026
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Kilometre-Sized Flows on Mars: Controlling Factors and Geomorphology
Řešitel grantu Mgr. Vojtěch Cuřín
Trvání grantu 2022 - 2023
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Komplexní vyhodnocení plnění produkčních a mimoprodukčních funkcí lesa u porostů přípravných dřevin
Řešitel grantu doc. Ing. Roman Dudík, Ph.D.
Trvání grantu 2022 - 2024
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Kravské exkrementy a hnůj jako rezervoár acinetobakterů představujících riziko pro lidské zdraví
Řešitel grantu prof. MVDr. Eva Pěchoučková, Ph.D.
Trvání grantu 2022 - 2024
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Kvantitativní přístupy k detekci online propagandy
Řešitel grantu Ing. Petr Cihelka
Trvání grantu 2022 - 2023
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Komplexní posouzení aplikace upravených čistírenských kalů v zemědělství s ohledem na mikropolutanty
Řešitel grantu prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2023
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Kvalita ovzduší v kabině vozidla v běžném provozu a jeho aktivní ovlivnění pro eliminaci bezpečnostních rizik
Řešitel grantu doc. Ing. Jan Hart, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA TF
více informací »
Kvantitativní analýzy nukleových kyselin a genomická selekce
Řešitel grantu Ing. Vladimíra Sedláková, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Kancelář pro podporu mezinárodních projektů zaměřených na Life Sciences v rámci Evropského výzkumného prostoru III
Řešitel grantu prof. Ing. Václav Hejnák, Ph.D.
Trvání grantu 2020 - 2023
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Klima a krajina: Water - Energy Nexus
Řešitel grantu Ing. Mgr. Lukáš Pacek, Ph.D.
Trvání grantu 2020 - 2023
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem
Řešitel grantu doc. Ing. Kristina Janečková Molnárová, Ph.D.
Trvání grantu 2020 - 2022
Poskytovatel Ministerstvo kultury ČR
více informací »
Kvalita ovzduší v kabině vozidla a její vliv na bezpečnost provozu
Řešitel grantu doc. Ing. Jan Hart, Ph.D.
Trvání grantu 2020 - 2021
Poskytovatel GA TF
více informací »
Kvalita vody a účinnost přírodního čištění vody ve vybraných biotopových koupalištích ČR
Řešitel grantu Ing. Jakub Burket
Trvání grantu 2020 - 2021
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Kvantifikace dopadů sucha na lesnicky významné druhy dřevin v klimatickém gradientu České republiky
Řešitel grantu doc. Ing. Radim Matula, Ph.D.
Trvání grantu 2020 - 2023
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Kapacitní sonda pro měření tloušťky ledu
Řešitel grantu Ing. Tomáš Pícha
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA TF
více informací »
Komplexní řešení obnovy a pěstování lesa v oblastech s rychlým velkoplošným hynutím lesa.
Řešitel grantu prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
 
page foot