| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (3) 6 (1) A (270) B (77) C (74) Č (10) D (139) E (171)
F (71) G (32) H (127) I (156) J (12) K (123) L (31) M (356) N (108) O (183)
P (418) Q (2) R (130) Ř (8) S (372) Š (11) T (125) U (40) Ú (9) V (886)
W (6) X (1) Y (2) Z (181) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Kancelář pro podporu mezinárodních projektů zaměřených na Life Sciences v rámci Evropského výzkumného prostoru III
Řešitel grantu prof. Ing. Václav Hejnák, Ph.D.
Trvání grantu 2020 - 2023
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Kvalita ovzduší v kabině vozidla a její vliv na bezpečnost provozu
Řešitel grantu Ing. Jan Hart, Ph.D.
Trvání grantu 2020 - 2021
Poskytovatel GA TF
více informací »
Kvalita vody a účinnost přírodního čištění vody ve vybraných biotopových koupalištích ČR
Řešitel grantu Ing. Jakub Burket
Trvání grantu 2020 - 2021
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Kvantifikace dopadů sucha na lesnicky významné druhy dřevin v klimatickém gradientu České republiky
Řešitel grantu Ing. Radim Matula
Trvání grantu 2020 - 2023
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Kvantifikace dopadů sucha na lesnicky významné druhy dřevin v klimatickém gradientu České republiky
Řešitel grantu Ing. Radim Matula
Trvání grantu 2020 - 2023
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Kapacitní sonda pro měření tloušťky ledu
Řešitel grantu Ing. Tomáš Pícha
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA TF
více informací »
Komplexní řešení obnovy a pěstování lesa v oblastech s rychlým velkoplošným hynutím lesa.
Řešitel grantu prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Komunikace jako nástroj harmonizace potřeb společnosti a lesnického sektoru
Řešitel grantu RNDr. Marcel Riedl, CSc.
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Kvalita a bezpečnost produkce kuřecího masa při zkrmování moučky z hmyzu, limitovaném krmení a pastvě
Řešitel grantu Ing. Darina Chodová, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2023
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Kvantifikácia vplyvu intenzity a rozsahu prírodných disturbancií a štruktúry lesa na biologickú rozmanitosť pralesov mierneho pásma
Řešitel grantu Mgr. Matej Ferenčík
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Komercionalizační produkty: nebezpečné přírodniny, hipo monumenty a památky, služební koně
Řešitel grantu RNDr. Milan Skalický, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel Magistrát hl. m. Prahy
více informací »
Kraniometrická variabilita v populaci prasete divokého (Sus scrofa) v kraji Vysočina
Řešitel grantu Ing. Klára Košinová
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Kultivační systém vhodný pro dlouhodobou kultivaci lidských folikulárních buněk
Řešitel grantu doc. Ing. Eva Chmelíková, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Kulturní tradice českého rybářství ve světle jejího využití v cestovním ruchu a krajinotvorbě
Řešitel grantu prof. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2021
Poskytovatel Ministerstvo kultury ČR
více informací »
Kůrovci a jejich antagonisté v přirozených a kulturních smrčinách
Řešitel grantu Ing. Hana Vanická
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Kůrovci a jejich antagonisté v přirozených a kulturních smrčinách
Řešitel grantu Ing. Hana Vanická
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Kancelář pro podporu mezinárodních projektů zaměřených na Life Sciences v rámci Evropského výzkumného prostoru II
Řešitel grantu doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2020
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Komercializace FŽP/Výstupy vědy a výzkumu pro environmentální praxi
Řešitel grantu Ing. Kateřina Černý Pixová, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2020
Poskytovatel Evropská komise
více informací »
Komunistická minulost ve vnímání současných studentů na univerzitách v zemích Višegrádské čtyřky
Řešitel grantu Mgr. Michaela Peroutková, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel International Visegrad Fund
více informací »
Kvalita prostorových dat a její efekt na modelování druhové distribuce
Řešitel grantu Ing. Lukáš Gábor
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel GA FZP
více informací »
 
page foot