| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (3) 6 (1) A (265) B (77) C (73) Č (10) D (138) E (168)
F (69) G (32) H (126) I (156) J (12) K (121) L (31) M (353) N (107) O (182)
P (413) Q (2) R (127) Ř (8) S (371) Š (11) T (125) U (40) Ú (9) V (881)
W (6) X (1) Y (2) Z (181) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Hodnocení biologických účinků a chemická analýza látek z tropických rostlin
Řešitel grantu prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D.
Trvání grantu 2020 - 2021
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Hodnocení poškození zrnin určených k potravinářským a krmivářským účelům s ohledem na použitou technologii dopravy a posklizňového ošetřování
Řešitel grantu Ing. Anna Vagová
Trvání grantu 2019 - 2019
Poskytovatel GA TF
více informací »
Hodnotové postoje obecních zastupitelů jako proměnné regionálního rozvoje
Řešitel grantu Ing. Lukáš Bernard
Trvání grantu 2019 - 2019
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Hromadné zpracování velkého objemu geografických dat
Řešitel grantu Ing. Eva Kánská
Trvání grantu 2019 - 2019
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Heterogenita povrchu implikované volatility a neparametrické modelování stochastické volatility: Důkaz na trhu zemědělských komodit
Řešitel grantu Ing. Michal Čermák
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Hnízdní úspěšnost a predace ptačích hnízd: význam managementu post-těžebních oblastí
Řešitel grantu Ing. Jakub Novák
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Hodnocení efektivity chráněných území v Ghaně
Řešitel grantu Jerry Owusu Afriyie
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel CIGA
více informací »
Hodnocení kontaminace půdy s využitím hyperspektrálních satelitních dat
Řešitel grantu Asa Gholizadeh
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Hodnocení kvality, genetické variability a identifikace hub pomocí hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF
Řešitel grantu Ing. Matěj Božik, MSc, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel CIGA
více informací »
Hodnocení přesnosti určování polohy RTK přijímači v pohybu
Řešitel grantu Ing. Jan Kadeřábek
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA TF
více informací »
Hodnocení půdních vlastností ovlivněných degradací půdy a mapování jejich prostorového rozložení
Řešitel grantu doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Hmyz jako potenciální zdroj bílkovin ve výživě monogastrů: evaluace a optimalizace nutričních hodnot
Řešitel grantu Ing. Martin Kulma, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Hodnocení dopadu rizikových prvků na životní prostředí, jejich pohyb a transformace v kontaminované oblasti
Řešitel grantu prof. Ing. Jiřina Száková, CSc.
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Hodnocení přesnosti určování polohy RTK přijímači
Řešitel grantu Ing. Jan Kadeřábek
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA TF
více informací »
Hmyz jako potenciální zdroj bílkovin ve výživě monogastrů: evaluace a optimalizace nutričních hodnot
Řešitel grantu prof. Ing. Iva Langrová, CSc.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Hodnocení kvality, použitelnosti a přístupnosti elektronických služeb z pohledu malých a středních podniků v agrárním sektoru
Řešitel grantu Ing. Miloš Ulman, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Hodnocení nedestruktivních metod pro zjištění modulu pružnosti u rostlého dřeva Populus x canadensis Moench.
Řešitel grantu Ing. Matěj Hodoušek
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Holocénní dynamika disturbancí v evropských smrkových (Picea Abies) lesích: podklady pro ochranu přírody a managememt
Řešitel grantu Ing. Pavel Janda, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2018
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Homing a magnetorecepce vybraných druhů obratlovců
Řešitel grantu Kateřina Benediktová
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Hodnocení energetické efektivity přepravy v osobní silniční dopravě
Řešitel grantu Ing. David Marčev, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA TF
více informací »
 
page foot