| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

- (1) (1) " (2) 6 (1) A (215) B (60) C (59) Č (10) D (119) E (138)
F (57) G (25) H (116) I (127) J (12) K (105) L (26) M (319) N (94) O (162)
P (355) Q (1) R (105) Ř (8) S (341) Š (7) T (112) U (33) Ú (7) V (776)
W (5) Y (2) Z (159) Ž (3)

Výsledky vyhledávání


Hodnocení kontaminace půdy s využitím hyperspektrálních satelitních dat
Řešitel grantu Asa Gholizadeh
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Hmyz jako potenciální zdroj bílkovin ve výživě monogastrů: evaluace a optimalizace nutričních hodnot
Řešitel grantu Ing. Martin Kulma
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Hodnocení dopadu rizikových prvků na životní prostředí, jejich pohyb a transformace v kontaminované oblasti
Řešitel grantu prof. Ing. Jiřina Száková, CSc.
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Hodnocení přesnosti určování polohy RTK přijímači
Řešitel grantu Ing. Jan Kadeřábek
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA TF
více informací »
Hodnocení vakuové infuze v přípravě kompozitních systémů
Řešitel grantu Ing. Karolína Habrová
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA TF
více informací »
Hmyz jako potenciální zdroj bílkovin ve výživě monogastrů: evaluace a optimalizace nutričních hodnot
Řešitel grantu prof. Ing. Iva Langrová, CSc.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Hodnocení degradace dřeva vystaveného vlivům povětrnosti
Řešitel grantu Ing. Eliška Oberhofnerová
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Hodnocení kvality, použitelnosti a přístupnosti elektronických služeb z pohledu malých a středních podniků v agrárním sektoru
Řešitel grantu Ing. Miloš Ulman, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Hodnocení nedestruktivních metod pro zjištění modulu pružnosti u rostlého dřeva Populus x canadensis Moench.
Řešitel grantu Ing. Matěj Hodoušek
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Hodnocení vlivu asimilační plochy vegetace v tropickém a mírném pásu na povrchový odtok a transport splavenin pomocí vegetačních indexů green NDVI a REIP, indexu listové plochy a leteckého laserového skenování.
Řešitel grantu Jiří Brychta
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Holocénní dynamika disturbancí v evropských smrkových (Picea Abies) lesích: podklady pro ochranu přírody a managememt
Řešitel grantu Ing. Pavel Janda, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2018
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Homing a magnetorecepce vybraných druhů obratlovců
Řešitel grantu Kateřina Benediktová
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Hodnocení energetické efektivity přepravy v osobní silniční dopravě
Řešitel grantu Ing. David Marčev, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA TF
více informací »
Hodnocení parametrů tepelné pohody
Řešitel grantu Ing. Regína Orálková
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Hodnocení rizika poškození lesních porostů větrem: vývoj a kalibrace národního prediktivního modelu
Řešitel grantu prof. Ing. Jaroslav Holuša, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2018
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Hodnocení vlivu mulčovacích materiálů na druhové spektrum plevelů v porostech zeleniny.
Řešitel grantu Ing. Jaroslav Šuk
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Hodnocení vlivu variabilní aplikace herbicidů na intenzitu zaplevelení a dozrávání obilnin a ozimé řepky.
Řešitel grantu Klára Novotná
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Hodnocení vybraných odrůd jabloní se sloupcovým charakterem růstu
Řešitel grantu Ing. Lukáš Zíka
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Hospodářské příměstské lesy z pohledu b.
Řešitel grantu Mgr. Tereza Loskotová
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Hledání vhodných botanických pesticidů využitelných v boji proti Blumeria graminis
Řešitel grantu Ing. Petr Sedlák
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
 
page foot