| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) " (2) 6 (1) A (229) B (61) C (64) Č (10) D (121) E (148) F (60)
G (27) H (121) I (132) J (12) K (110) L (27) M (328) N (95) O (167) P (364)
Q (1) R (114) Ř (8) S (345) Š (9) T (118) U (35) Ú (8) V (804) W (5)
Y (2) Z (165) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Heterogenita povrchu implikované volatility a neparametrické modelování stochastické volatility: Důkaz na trhu zemědělských komodit
Řešitel grantu Ing. Michal Čermák
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Hnízdní úspěšnost a predace ptačích hnízd: význam managementu post-těžebních oblastí
Řešitel grantu Ing. Jakub Novák
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Hodnocení efektivity chráněných území v Ghaně
Řešitel grantu Jerry Owusu Afriyie
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel CIGA
více informací »
Hodnocení kontaminace půdy s využitím hyperspektrálních satelitních dat
Řešitel grantu Asa Gholizadeh
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Hodnocení kvality, genetické variability a identifikace hub pomocí hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF
Řešitel grantu Ing. Matěj Božik
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel CIGA
více informací »
Hodnocení přesnosti určování polohy RTK přijímači v pohybu
Řešitel grantu Ing. Jan Kadeřábek
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA TF
více informací »
Hmyz jako potenciální zdroj bílkovin ve výživě monogastrů: evaluace a optimalizace nutričních hodnot
Řešitel grantu Ing. Martin Kulma
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Hodnocení dopadu rizikových prvků na životní prostředí, jejich pohyb a transformace v kontaminované oblasti
Řešitel grantu prof. Ing. Jiřina Száková, CSc.
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Hodnocení přesnosti určování polohy RTK přijímači
Řešitel grantu Ing. Jan Kadeřábek
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA TF
více informací »
Hodnocení vakuové infuze v přípravě kompozitních systémů
Řešitel grantu Ing. Karolína Habrová
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA TF
více informací »
Hmyz jako potenciální zdroj bílkovin ve výživě monogastrů: evaluace a optimalizace nutričních hodnot
Řešitel grantu prof. Ing. Iva Langrová, CSc.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Hodnocení degradace dřeva vystaveného vlivům povětrnosti
Řešitel grantu Ing. Eliška Oberhofnerová
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Hodnocení kvality, použitelnosti a přístupnosti elektronických služeb z pohledu malých a středních podniků v agrárním sektoru
Řešitel grantu Ing. Miloš Ulman, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Hodnocení nedestruktivních metod pro zjištění modulu pružnosti u rostlého dřeva Populus x canadensis Moench.
Řešitel grantu Ing. Matěj Hodoušek
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Hodnocení vlivu asimilační plochy vegetace v tropickém a mírném pásu na povrchový odtok a transport splavenin pomocí vegetačních indexů green NDVI a REIP, indexu listové plochy a leteckého laserového skenování.
Řešitel grantu Jiří Brychta
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Holocénní dynamika disturbancí v evropských smrkových (Picea Abies) lesích: podklady pro ochranu přírody a managememt
Řešitel grantu Ing. Pavel Janda, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2018
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Homing a magnetorecepce vybraných druhů obratlovců
Řešitel grantu Kateřina Benediktová
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Hodnocení energetické efektivity přepravy v osobní silniční dopravě
Řešitel grantu Ing. David Marčev, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA TF
více informací »
Hodnocení rizika poškození lesních porostů větrem: vývoj a kalibrace národního prediktivního modelu
Řešitel grantu prof. Ing. Jaroslav Holuša, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2018
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Hodnocení vlivu mulčovacích materiálů na druhové spektrum plevelů v porostech zeleniny.
Řešitel grantu Ing. Jaroslav Šuk
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
 
page foot