| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (3) (1) 6 (1) A (290) B (84) C (87) Č (12) D (148)
E (184) F (76) G (36) H (132) I (168) J (12) K (128) L (37) M (374) N (110)
O (189) P (439) Q (2) R (139) Ř (8) S (391) Š (12) T (137) U (43) Ú (11)
V (913) W (6) X (1) Y (3) Z (189) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Vliv abiotických a biotických stresů na metabolity vybraných odrůd pšenice (Triticum aestivum L.) a jejich potenciální role v resistenci
Řešitel grantu Ing. Beatrice Giampaglia
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Vliv alternativních paliv na indikované tlaky ve spalovacím motoru motocyklů
Řešitel grantu Ing. Petr Jindra
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA TF
více informací »
Vliv opotřebení pracovních nástrojů kypřiče na nežádoucí přemísťování půdních částic v ornici
Řešitel grantu Ing. Pavel Brož
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA TF
více informací »
Vliv podílů metanolu na výkon a emise zážehového a vznětového spalovacího motoru
Řešitel grantu Ing. Jaroslav Mrázek
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA TF
více informací »
Vliv prostředí na vzestup a pád nejstarších rostlinných společenstev, která osídlila silurské vulkanické ostrovy Pražské pánve (Česká republika)
Řešitel grantu prof. RNDr. Jiří Frýda, Dr.
Trvání grantu 2021 - 2023
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Vliv vnějších podmínek na kvalitu a bezpečnost produkce živočišných produktů
Řešitel grantu Ing. Darina Chodová, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Vliv vybraných dřevin na teplotní, vlhkostní a retenční charakteristiky lesní půdy
Řešitel grantu Ing. Marta Kuželková
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Využití automatické identifikace zvířat a sběru dat prostřednictvím radiofrekvenčních technologií
Řešitel grantu Ing. Bc. Antonín Zeman
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA TF
více informací »
Využití biologicky aktivních látek rostlinného původu při skladování zemědělských produktů
Řešitel grantu Ing. Matěj Božik, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2025
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Využití sond typu "molecular beacon" k rychlé a jednoduché detekci SARS-CoV-2 a jeho odlišení od viru chřipky
Řešitel grantu RNDr. Jiří Černý, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Využití tradičních znalostí k zastavení ztráty biologické rozmanitosti v lesích (ROTATE)
Řešitel grantu Ing. Jana Doudová
Trvání grantu 2021 - 2024
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Vývoj a hodnocení fermentovaných výrobků z kozího mléka s použitím vhodných aditiv
Řešitel grantu Ing. Veronika Legarová, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Vývoj metod pro kontrolu manipulace kvality mléka určeného k dalšímu technologickému zpracování a zajištění jeho autenticity
Řešitel grantu Ing. Veronika Legarová, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2025
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Vývoj metod redukce průniku antibiotik do prostředí v chovu dojnic jako podpora prevence vzniku antibiotické rezistence mikroorganismů
Řešitel grantu doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2025
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Vývoj prostředku na podporu včelí imunity na bázi probiotik, spolu s technologií jeho výroby a potravinářským využitím vedlejšího produktu
Řešitel grantu doc. Ing. Jaroslav Havlík, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2025
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Vývoj těsnícího víčka pro mikrotitrační destičky k testování těkavých látek
Řešitel grantu prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2023
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Vývoj zdravotně prospěšných výrobků na bázi čerstvých sýrů adaptovaných pro trh ve Vietnamu a v České republice
Řešitel grantu Ing. Veronika Legarová, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2024
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ A RECYKLACE UPOTŘEBENÝCH KUCHYŇSKÝCH OLEJŮ VČETNĚ SYSTÉMU JEJICH SBĚRU
Řešitel grantu doc. Ing. Vladimír Hönig, Ph.D. et Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2024
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Výzkum opatření pro snížení počtu a závažnosti střetů motorových vozidel s velkými savci na silnicích nižších tříd
Řešitel grantu doc. Ing. Tomáš Kušta, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2023
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Výzkum současného stavu rozvoje informačních a komunikačních technologií (ICT) v regionech ČR
Řešitel grantu Ing. Eva Kánská
Trvání grantu 2021 - 2021
Poskytovatel GA PEF
více informací »
 
page foot