| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (3) (1) 6 (1) A (296) B (87) C (91) Č (13) D (152)
E (187) F (76) G (37) H (135) I (177) J (12) K (129) L (38) M (381) N (113)
O (189) P (446) Q (2) R (141) Ř (8) S (397) Š (12) T (141) U (44) Ú (11)
V (923) W (6) X (1) Y (3) Z (191) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Víceznačnost použití elementů enterprise architektury v programovém &, projektovém řízení E-Government projektů
Řešitel grantu Ing. Tereza Čížková
Trvání grantu 2022 - 2023
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Vliv dietárních intervencí na mikrobiom a metabolom lidské stolice
Řešitel grantu Ing. Kateřina Tomisová
Trvání grantu 2022 - 2023
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Vliv faktorů klimatické změny na příjem cesia a stroncia C3 a C4 rostlinami
Řešitel grantu Ing. Šárka Gábová
Trvání grantu 2022 - 2023
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Vliv genetických markerů na užitkovost hospodářských zvířat
Řešitel grantu Ing. Kateřina Zadinová, Ph.D.
Trvání grantu 2022 - 2023
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Vliv přírodních podmínek na měření výšek terénu a vegetace altimetry ICESat-2 a GEDI
Řešitel grantu Ing. Petra Pracná
Trvání grantu 2022 - 2023
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Vliv vnějších a vnitřních faktorů na spolehlivost práce detekčních psů
Řešitel grantu Bc. Adéla Polónyiová
Trvání grantu 2022 - 2023
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Vliv vybraných dřevin na infiltrační schopnosti
Řešitel grantu Ing. Marta Kuželková
Trvání grantu 2022 - 2023
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Vybrané faktory ovlivňující kvalitu kozího mléka
Řešitel grantu Ing. Klára Podhorecká
Trvání grantu 2022 - 2023
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Využití půdních organismů k biologické ochraně proti fytopatogenům a k biodegradaci herbicidů v pšeničné slámě využívané v zahradnické praxi
Řešitel grantu Ing. Miroslava Soukupová
Trvání grantu 2022 - 2023
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Vývoj environmentálně šetrných agrotechnických postupů
Řešitel grantu doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.
Trvání grantu 2022 - 2023
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Výzkum kompozitních materiálů s polymerní matricí a přírodním plnivem v oblasti aditivní technologie.
Řešitel grantu Ing. Petr Jirků
Trvání grantu 2022 - 2023
Poskytovatel GA TF
více informací »
Výzkum metod pro automatické rozšíření datových sad pomocí nástrojů strojového učení
Řešitel grantu Ing. Ondřej Svojše
Trvání grantu 2022 - 2023
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Vliv abiotických a biotických stresů na metabolity vybraných odrůd pšenice (Triticum aestivum L.) a jejich potenciální role v resistenci
Řešitel grantu Ing. Beatrice Giampaglia
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Vliv alternativních paliv na indikované tlaky ve spalovacím motoru motocyklů
Řešitel grantu Ing. Petr Jindra, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA TF
více informací »
Vliv opotřebení pracovních nástrojů kypřiče na nežádoucí přemísťování půdních částic v ornici
Řešitel grantu Ing. Pavel Brož
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA TF
více informací »
Vliv podílů metanolu na výkon a emise zážehového a vznětového spalovacího motoru
Řešitel grantu Ing. Jaroslav Mrázek
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA TF
více informací »
Vliv prostředí na vzestup a pád nejstarších rostlinných společenstev, která osídlila silurské vulkanické ostrovy Pražské pánve (Česká republika)
Řešitel grantu prof. RNDr. Jiří Frýda, Dr.
Trvání grantu 2021 - 2023
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Vliv vnějších podmínek na kvalitu a bezpečnost produkce živočišných produktů
Řešitel grantu Ing. Darina Chodová, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Vliv vybraných dřevin na teplotní, vlhkostní a retenční charakteristiky lesní půdy
Řešitel grantu Ing. Marta Kuželková
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Využití automatické identifikace zvířat a sběru dat prostřednictvím radiofrekvenčních technologií
Řešitel grantu Ing. Bc. Antonín Zeman
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA TF
více informací »
 
page foot