| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) " (2) 6 (1) A (229) B (61) C (64) Č (10) D (121) E (148) F (60)
G (27) H (121) I (132) J (12) K (110) L (27) M (328) N (95) O (167) P (364)
Q (1) R (114) Ř (8) S (345) Š (9) T (118) U (35) Ú (8) V (804) W (5)
Y (2) Z (165) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Včasná detekce napadení lesních porostů lýkožroutem smrkovým (Ips typographus) pomocí bezpilotních leteckých prostředků
Řešitel grantu Ing. Ondřej Lagner
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Viry rostlin z rodu Allium přenosné roztočem Aceria tulipae: způsob přenosu, hostitelský okruh a rozšíření v České republice
Řešitel grantu Faten Mansouri
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel CIGA
více informací »
Vliv klimatických změn na strukturu zemědělské produkce v České republice
Řešitel grantu Ing. Tibor Kostovčík
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Vliv lidmi řízené translokace vodních organizmů na druhovou pestrost zdrojové a cílové oblasti
Řešitel grantu Tatia Kuljanishvili
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel CIGA
více informací »
Vliv mysliveckého hospodaření na prostorovou aktivitu jelena evropského na LZ Kladská
Řešitel grantu Ing. Adam Váchal
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Vliv podmínek chovu na nutriční, mikrobiologickou a senzorickou jakost jedlého hmyzu
Řešitel grantu Ing. Dana Homolková
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel CIGA
více informací »
Vliv přirozených disturbancí na biodiverzitu a dynamiku uhlíku v přírodních lesích
Řešitel grantu Ing. Daniel Kozák
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel CIGA
více informací »
Vliv rušení na útěkovou vzdálenost prasete divokého
Řešitel grantu Ing. Jan Rohla
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Vliv různých způsobů technologického zpracování na významné antioxidační látky v barevných genotypech pšenice
Řešitel grantu Ing. Luboš Paznocht
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel CIGA
více informací »
Vliv stanoviště a pěstebních opatření na sesychání dřeva borovice lesní (Pinus sylvestris L.) z modelových lokalit
Řešitel grantu Ing. Ondřej Schönfelder
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Vliv technicko-ekonomických parametrů sušení zemědělských produktů v Indonésii s ohledem na kvalitu produkce a ekonomický dopad na místní trh
Řešitel grantu Ing. Michal Wasserbauer
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA TF
více informací »
Vliv teploty na provoz fotovoltaických systémů
Řešitel grantu Ing. Minh Quan Dang
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA TF
více informací »
Vliv urbanizace na různé aspekty diverzity ptáků: vztah složení ptačích společenstev k míře znečištění, vegetaci a hustotě zástavby
Řešitel grantu doc. Federico Morelli
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Vnitrodruhová variabilita ve vokalizaci hrabavých ptáků a dravců
Řešitel grantu Mgr. Richard Policht, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Vytvoření podrobných aktuálních map půdních vlastností ČR na základě využití dat Komplexního průzkumu půd a metod digitálního mapování půd
Řešitel grantu doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Vytvoření rizikové analýzy pro účely implementace režimu samovyměření DPH v ČR
Řešitel grantu Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Vytvoření softwaru pro výpočet výparu z vodní hladiny pro podmínky ČR
Řešitel grantu Ing. Petr Bašta
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Využití cause-related marketingu
Řešitel grantu Ing. et Ing. Karolina Tučková
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Využití habitatu sýcem rousným s ohledem na časoprostorové změny a vnitrodruhovou a mezidruhovou kompetici
Řešitel grantu Ing. Richard Ševčík
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Využití metody rozdělení letokruhu na tangenciální sektory pro studium vlivu abiotických stresorů na parametry buněčné stavby smrku v oblasti Klínovce
Řešitel grantu Bc. Martin Lexa
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FLD
více informací »
 
page foot