| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) " (2) 6 (1) A (229) B (61) C (64) Č (10) D (122) E (148) F (60)
G (27) H (122) I (133) J (12) K (110) L (27) M (329) N (96) O (167) P (368)
Q (1) R (114) Ř (8) S (346) Š (9) T (120) U (35) Ú (8) V (810) W (5)
Y (2) Z (166) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Variabilita genomu rostlin a živočichů a možností jejího hodnocení s využitím metod bioinformatiky a biostatistiky
Řešitel grantu Ing. Petr Sedlák, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Včasná detekce napadení lesních porostů lýkožroutem smrkovým (Ips typographus) pomocí bezpilotních leteckých prostředků
Řešitel grantu Ing. Ondřej Lagner
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Viry rostlin z rodu Allium přenosné roztočem Aceria tulipae: způsob přenosu, hostitelský okruh a rozšíření v České republice
Řešitel grantu Faten Mansouri
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel CIGA
více informací »
Vliv klimatických změn na strukturu zemědělské produkce v České republice
Řešitel grantu Ing. Tibor Kostovčík
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Vliv lidmi řízené translokace vodních organizmů na druhovou pestrost zdrojové a cílové oblasti
Řešitel grantu Tatia Kuljanishvili
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel CIGA
více informací »
Vliv mysliveckého hospodaření na prostorovou aktivitu jelena evropského na LZ Kladská
Řešitel grantu Ing. Adam Váchal
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Vliv podmínek chovu na nutriční, mikrobiologickou a senzorickou jakost jedlého hmyzu
Řešitel grantu Ing. Dana Homolková
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel CIGA
více informací »
Vliv přirozených disturbancí na biodiverzitu a dynamiku uhlíku v přírodních lesích
Řešitel grantu Ing. Daniel Kozák
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel CIGA
více informací »
Vliv rušení na útěkovou vzdálenost prasete divokého
Řešitel grantu Ing. Jan Rohla
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Vliv různých způsobů technologického zpracování na významné antioxidační látky v barevných genotypech pšenice
Řešitel grantu Ing. Luboš Paznocht
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel CIGA
více informací »
Vliv SNP variant ve vybraných genech na užitkové vlastnosti hospodářských zvířat
Řešitel grantu doc. Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Vliv stanoviště a pěstebních opatření na sesychání dřeva borovice lesní (Pinus sylvestris L.) z modelových lokalit
Řešitel grantu Ing. Ondřej Schönfelder
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Vliv technicko-ekonomických parametrů sušení zemědělských produktů v Indonésii s ohledem na kvalitu produkce a ekonomický dopad na místní trh
Řešitel grantu Ing. Michal Wasserbauer
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA TF
více informací »
Vliv teploty na provoz fotovoltaických systémů
Řešitel grantu Ing. Minh Quan Dang
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA TF
více informací »
Vliv thidiazuronu na růst a vývoj explantátů křenu selského v podmínkách in vitro
Řešitel grantu Ing. Ondřej Šašek
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Vliv urbanizace na různé aspekty diverzity ptáků: vztah složení ptačích společenstev k míře znečištění, vegetaci a hustotě zástavby
Řešitel grantu doc. Federico Morelli
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Vliv výsevku jetele lučního na výnosotvorné parametry a vývoj kořenové morfologie
Řešitel grantu Ing. Martin Pisarčik
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Vnitrodruhová variabilita ve vokalizaci hrabavých ptáků a dravců
Řešitel grantu Mgr. Richard Policht, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Výskyt, biologie a epidemiologie významných patogenů a škůdců vybraných zemědělských plodin v ČR a ochrana proti nim
Řešitel grantu Ing. Jana Mazáková, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Výskyt, charakterizace a interakce mikroorganismů v mikrobiotě živočichů a vnějšího prostředí a zhodnocení jejich vlivu na kvalitu a bezpečnost potravin a krmiv
Řešitel grantu Ing. Nikol Modráčková
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
 
page foot