| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (2) 6 (1) A (241) B (72) C (68) Č (10) D (132) E (158)
F (62) G (28) H (125) I (151) J (12) K (118) L (28) M (338) N (105) O (176)
P (394) Q (1) R (123) Ř (8) S (357) Š (11) T (122) U (38) Ú (9) V (850)
W (6) X (1) Y (2) Z (177) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Venkov 3.0: Sociální a technické podmínky pro uplatnění rozvojových potenciálů 21. století ve venkovských oblastech
Řešitel grantu doc. Mgr. Ing. Lukáš Zagata, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Vertical and horizontal sward structure of species rich upland grassland under long-term grazing management
Řešitel grantu Ing. Teowdroes Kassahun Teka
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Vliv elektrického pole a rostlinných antioxidantů na fytoremediaci cesia
Řešitel grantu Ing. Jaroslav Vacula
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Vliv environmentálních faktorů na dynamiku autochtonních bukových porostů ve východních Krkonoších
Řešitel grantu Ing. Václav Šimůnek
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Vliv obranných opatření na populace lýkožroutů v závislosti na populačních hustotách
Řešitel grantu prof. Ing. Jaroslav Holuša, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Vliv počtu somatických buněk a fáze laktace na kvalitu kozího mléka
Řešitel grantu Ing. Klára Podhorecká
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Vliv podpůrných produktů na reakceschopnost osob
Řešitel grantu Ing. Jan Hart, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA TF
více informací »
Vliv vstupních parametrů zemědělských sypkých látek na přesnost řešení pomocí metod diskrétních prvků
Řešitel grantu Ing. Jiří Kuře
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA TF
více informací »
Vlivy biocidů na bázi metylxantinů na vlastnosti dřeva pro konstrukční účely
Řešitel grantu doc. Ing. Miloš Pánek, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Vlivy rychlosti, zrychlení a užití matematických modelů na přesnost určení polohy RTK přijímači
Řešitel grantu Ing. Jan Kadeřábek
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA TF
více informací »
Vplyv histórie prirodzených disturbancií a štruktúry porastu na diverzitu a druhové zloženie vtáčich spoločenstiev v bukových a smrekových pralesoch Západných Karpát
Řešitel grantu Mgr. Ondrej Kameniar
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Vplyv prirodzených disturbancií na stromové mikrohabitaty a saproxylické chrobáky v horských smrekových lesoch Karpát
Řešitel grantu Ing. Daniel Kozák
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Vyhodnocení kompakčního potenciálu půdy velkých zemědělských pneumatik
Řešitel grantu Ing. Ekaterina Markova
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA TF
více informací »
Výkrm kanečků jako ekonomicky i eticky přijatelná možnost řešení zákazu a omezení chirurgické kastrace
Řešitel grantu prof. Ing. Roman Stupka, CSc.
Trvání grantu 2019 - 2023
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Vytvoření referenční populace a vývoj postupů pro odhad genomických plemenných hodnot znaků prasat zařazených do Českého národního šlechtitelského programu.
Řešitel grantu doc. Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2023
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Využití chytrých telefonů a vývojových platforem pro nízkonákladové hodnocení stavu porostů polních plodin
Řešitel grantu Ing. Václav Novák
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA TF
více informací »
Využití kvantitativních přístupů v oblasti disaster managementu
Řešitel grantu Ing. Daniel Chamrada
Trvání grantu 2019 - 2019
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Využití technologie pyrolýzního spalování při zpracování palmo olejného odpadu
Řešitel grantu Ing. Tomáš Saller
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA TF
více informací »
Využití torrefikátu do směsí pro výrobu tuhých tvarovaných paliv
Řešitel grantu Jan Velebil
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA TF
více informací »
Využití vermikompostování k eliminaci mikropolutantů za účelem bezpečné aplikace čistírenského kalu na zemědělskou půdu
Řešitel grantu doc. Ing. Aleš Hanč, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2023
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
 
page foot