| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

- (1) (1) " (2) 6 (1) A (213) B (58) C (59) Č (10) D (117) E (138)
F (57) G (25) H (115) I (123) J (11) K (104) L (26) M (312) N (92) O (161)
P (352) Q (1) R (105) Ř (8) S (340) Š (7) T (109) U (33) Ú (7) V (765)
W (5) Y (2) Z (159) Ž (3)

Výsledky vyhledávání


Viry rostlin rodu Allium přenášené roztočem Aceria tulipa: způsob přenosu, spektrum hostitelů a výskyt v České republice
Řešitel grantu Faten Mansouri
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Vliv abiotických stresových faktorů na anatomickou stavbu jarního a letního dřevo smrku v oblasti Klínovce
Řešitel grantu Bc. Martin Lexa
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Vliv antikoncepce na welfare a chování primátů
Řešitel grantu doc. Ing. Helena Chaloupková, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Vliv atraktivity či repelence přípravků na ochranu rostlin na opylovače vyskytujících se v olejninách
Řešitel grantu Ing. Martina Stejskalová
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel CIGA
více informací »
Vliv endokrinního disruptoru bisfenolu S na lokalizaci vybraných proteinů prasečích oocytů během meiotického zrání.
Řešitel grantu Ing. Šárka Prokešová
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Vliv fragmentace městských ekosystémů na jejich biodiverzitu: multitaxonový přístup
Řešitel grantu RNDr. Adam Véle
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel CIGA
více informací »
Vliv histochemických charakteristik svalových vláken na ukazatele jatečné hodnoty a kvality masa u vybraných živočišných druhů
Řešitel grantu doc. Ing. Roman Stupka, CSc.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Vliv intenzity přejezdů zemědělské techniky na infiltraci vody do půdy a na fyzikální vlastnosti půdy
Řešitel grantu Ing. Milan Buřič
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA TF
více informací »
Vliv klimatických a environmentálních podmínek na načasování a úspěšnost hnízdění vodních ptáků
Řešitel grantu Ing. Markéta Čehovská
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Vliv klimatických faktorů na strukturu potravy sýce rousného (Aegolius funereus)
Řešitel grantu Mgr. Jiří Šindelář
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel CIGA
více informací »
Vliv mléčných oligosacharidů na střevní bakterie
Řešitel grantu Ing. Klára Laloučková
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Vliv nedřevního komponentu ve skladbě vrstvovitých materiálů na bázi dřeva a jeho vlastností při ohýbání
Řešitel grantu doc. Ing. Milan Gaff, PhD.
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Vliv pohlaví na výskyt krevních parazitů u zelených skokanů (Pelophylax sp.) na území ČR
Řešitel grantu Ing. Daniel Koleška
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Vliv přírodních disturbancí na dynamiku a funkce přirozených lesních ekosystémů
Řešitel grantu prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel GA FLD
více informací »
VLIV PŮSOBENÍ BIOCHARU V PŮDĚ NA DYNAMIKU ROSTLINÁM PŘÍSTUPNÝCH ŽIVIN, JEJICH VYUŽITELNOST A RŮST ROSTLIN
Řešitel grantu Ing. Solomon Hailegnaw Niguss
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel CIGA
více informací »
Vliv rozlišení dat dálkového průzkumu země pro hodnocení ekologických opatření
Řešitel grantu Ing. David Moravec
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel CIGA
více informací »
Vliv různých druhů bioodpadů na parametry vermikompostování v systému průběžného krmení
Řešitel grantu Ing. Tereza Částková
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel CIGA
více informací »
Vliv stanoviště a pěstebních opatření na vybrané vlastnosti dřeva borovice lesní (Pinus sylvestris L.) z modelové lokality
Řešitel grantu Ing. Ondřej Schönfelder
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Vliv stimulačních látek na klíčovost lesních dřevin.
Řešitel grantu Ing. Naďa Rašáková
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Vliv struktury porostu na druhovou diverzitu a distribuci ptáků v Krkonošském národním parku
Řešitel grantu Ing. Michal Fogl
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FZP
více informací »
 
page foot