| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

- (1) (1) " (2) 6 (1) A (215) B (60) C (59) Č (10) D (119) E (138)
F (57) G (25) H (116) I (127) J (12) K (105) L (26) M (319) N (94) O (162)
P (355) Q (1) R (105) Ř (8) S (341) Š (7) T (112) U (33) Ú (7) V (776)
W (5) Y (2) Z (159) Ž (3)

Výsledky vyhledávání


Včasná detekce napadení lesních porostů lýkožroutem smrkovým (Ips typographus) pomocí bezpilotních leteckých prostředků
Řešitel grantu Ing. Ondřej Lagner
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Vliv urbanizace na různé aspekty diverzity ptáků: vztah složení ptačích společenstev k míře znečištění, vegetaci a hustotě zástavby
Řešitel grantu doc. Federico Morelli
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Využití přípravku Polyversum pro zvýšení vytrvalosti a výnosu jetelovin
Řešitel grantu Ing. Martin Pisarčik
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Výzkum systémů pro zvýšení energetické efektivnosti zpracování půdy
Řešitel grantu Ing. Kateřina Křížová
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Viry rostlin rodu Allium přenášené roztočem Aceria tulipa: způsob přenosu, spektrum hostitelů a výskyt v České republice
Řešitel grantu Faten Mansouri
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Vliv abiotických stresových faktorů na anatomickou stavbu jarního a letního dřevo smrku v oblasti Klínovce
Řešitel grantu Bc. Martin Lexa
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Vliv antikoncepce na welfare a chování primátů
Řešitel grantu doc. Ing. Helena Chaloupková, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Vliv endokrinního disruptoru bisfenolu S na lokalizaci vybraných proteinů prasečích oocytů během meiotického zrání.
Řešitel grantu Ing. Šárka Prokešová
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Vliv fragmentace městských ekosystémů na jejich biodiverzitu: multitaxonový přístup
Řešitel grantu RNDr. Adam Véle
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel CIGA
více informací »
Vliv histochemických charakteristik svalových vláken na ukazatele jatečné hodnoty a kvality masa u vybraných živočišných druhů
Řešitel grantu prof. Ing. Roman Stupka, CSc.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Vliv intenzity přejezdů zemědělské techniky na infiltraci vody do půdy a na fyzikální vlastnosti půdy
Řešitel grantu Ing. Milan Buřič
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA TF
více informací »
Vliv klimatických a environmentálních podmínek na načasování a úspěšnost hnízdění vodních ptáků
Řešitel grantu Ing. Markéta Čehovská
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Vliv klimatických faktorů na strukturu potravy sýce rousného (Aegolius funereus)
Řešitel grantu Mgr. Jiří Šindelář
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel CIGA
více informací »
Vliv mezidruhových interakcí na evoluci druhu
Řešitel grantu Mgr. Barbora Černá Bolfíková, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Vliv mléčných oligosacharidů na střevní bakterie
Řešitel grantu Ing. Klára Laloučková
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Vliv nedřevního komponentu ve skladbě vrstvovitých materiálů na bázi dřeva a jeho vlastností při ohýbání
Řešitel grantu doc. Ing. Milan Gaff, PhD.
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Vliv pohlaví na výskyt krevních parazitů u zelených skokanů (Pelophylax sp.) na území ČR
Řešitel grantu Ing. Daniel Koleška
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Vliv přírodních disturbancí na dynamiku a funkce přirozených lesních ekosystémů
Řešitel grantu prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel GA FLD
více informací »
VLIV PŮSOBENÍ BIOCHARU V PŮDĚ NA DYNAMIKU ROSTLINÁM PŘÍSTUPNÝCH ŽIVIN, JEJICH VYUŽITELNOST A RŮST ROSTLIN
Řešitel grantu Ing. Solomon Hailegnaw Niguss
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel CIGA
více informací »
Vliv rozlišení dat dálkového průzkumu země pro hodnocení ekologických opatření
Řešitel grantu Ing. David Moravec
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel CIGA
více informací »
 
page foot