| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) " (2) 6 (1) A (229) B (61) C (64) Č (10) D (122) E (148) F (60)
G (27) H (122) I (133) J (12) K (110) L (27) M (329) N (96) O (167) P (368)
Q (1) R (114) Ř (8) S (346) Š (9) T (120) U (35) Ú (8) V (810) W (5)
Y (2) Z (166) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Economic specifics of the post-Soviet countries
Řešitel grantu Akhmadjon Ortikov
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Effects of nano zero-valent iron on the symbiosis Arbuscular mycorrhiza - plant: The use of species tolerant to contamination for assisted phyto-stabilization
Řešitel grantu Manuel Teodoro
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FZP
více informací »
EIA follow-up jako nástroj optimalizace posuzování vlivů na ŽP: modelové hodnocení záměru Obytný soubor Milíčovský háj
Řešitel grantu Ing. Jana Zítková
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Ekologie a genetická variabilita invazního šťovíku alpského (Rumex alpinus L.) v Krkonoších
Řešitel grantu Ing. et Ing. Michaela Jungová
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Ekologie velkých býložravců a šelem v africké savaně
Řešitel grantu doc. Ing. Karolína Brandlová, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Energetické využití zemědělských residuí (odpadní biomasy) pomocí procesu densifikace (produkce bio-briket) v domácích i komerčních podmínkách
Řešitel grantu Ing. Anna Brunerová, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA TF
více informací »
Environmentální a bezodpadové technologie pro udržitelný rozvoj energetiky a zemědělství
Řešitel grantu Ing. Tatiana Ivanova, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Environmentální aspekty udržitelného rozvoje společnosti
Řešitel grantu Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Evaluace výsledků měření parametrů chlorofylu v listech vybraných dřevin pomocí přenosných zařízení
Řešitel grantu Ing. Rostislav Linda
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Evoluce obrany luskacích termitů (Blattodea: Termititoidae: Termitidae: Termitinae)
Řešitel grantu Mgr. Petr Stiblík
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel CIGA
více informací »
Experimental investigation and mathematical modeling of hydraulic properties of snowpacks
Řešitel grantu Johanna Ruth Blöcher
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel GA FZP
více informací »
EARLYWOOD AND LATEWOOD ANATOMY PARAMETERS AND THEIR SENSETIVENESS TO AIR POLLUTION AND LOW TEMPERATURE. METHODOLOGICAL APPROACH TO DEMARCATION BETWEEN EARLYWOOD AND LATEWOOD.
Řešitel grantu Mgr. Alina Samusevich
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Ecological and anthropological traits of introduced population of Sika
Řešitel grantu Laura Saggiomo
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Ekologické a populačně biologické aspekty vybraných populací Orchis pallens a Orchis purpurea v ČR
Řešitel grantu Mgr. Radka Broumová
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Ekonomická podpora strategických a rozhodovacích procesů na národní i regionální úrovni vedoucí k optimálnímu využití obnovitelných zdrojů energie, především pak biomasy při respektování potravinové soběstačnosti a ochrany půdy
Řešitel grantu Ing. Mgr. Lukáš Pacek, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2020
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Eliminace strukturální nerovnováhy na trhu práce u vybraných profesí v odvětví Zdravotní a sociální péče v České republice
Řešitel grantu Ing. Erika Urbánková, PhD.
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Eliminace výskytu kančího pachu pomocí genetických a nutričních opatření
Řešitel grantu prof. Ing. Roman Stupka, CSc.
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Environmentální aspekty udržitelného rozvoje společnosti
Řešitel grantu Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Efekt managementu na distribuci živin v těle Calamagrostis epigejos
Řešitel grantu Ing. Pavla Vachová, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Ekonomická hodnota analytických systémů v zemědělství
Řešitel grantu Ing. Jan Tyrychtr, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel GA PEF
více informací »
 
page foot