| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

- (1) (1) " (2) 6 (1) A (215) B (60) C (59) Č (10) D (119) E (138)
F (57) G (25) H (116) I (127) J (12) K (105) L (26) M (319) N (94) O (162)
P (355) Q (1) R (105) Ř (8) S (341) Š (7) T (112) U (33) Ú (7) V (776)
W (5) Y (2) Z (159) Ž (3)

Výsledky vyhledávání


Faktory ovlivňující kvalitu zvěřiny
Řešitel grantu Ing. Bc. Vladislav Švrčula
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Fázový a izotopový záznam thallia v půdě - nový pohled na dynamiku kovu
Řešitel grantu doc. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Fytoremediace kontaminovaných půd s využitým nanočástic: Implikace pro rhizosféru
Řešitel grantu Domingo Martínez-Fernández
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Faktory ovlivňující samočistící procesy ve vybraných tocích poznamenaných těžbou hnědého uhlí
Řešitel grantu Ing. Bc. Martin Berka
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FZP
více informací »
First monitoring of the pathogen Batrachochytrium salamandrivorans in the Czech Republic
Řešitel grantu Ing. Emmanuel Kojo Essel
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Fluktuační cykly a potenciál introdukov.
Řešitel grantu Mgr. Jiří Trombik
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Farmland Rental Paradox: nová příčina ekonomické degradace zemědělské půdy
Řešitel grantu prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
Trvání grantu 2014 - 2016
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Fázové přeměny feromagnetických materiálů sledovaných pomocí magnetických polí
Řešitel grantu Ing. Miloslav Linda, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA TF
více informací »
Fylogenetická analýza rodu karas (Carassius)
Řešitel grantu Ing. Kateřina Rylková, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Fylogeneze a populační struktura antilop rodu Taurotragus.
Řešitel grantu Mgr. Barbora Černá Bolfíková, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Faktory dopravní dostupnosti
Řešitel grantu Ing. David Marčev, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA TF
více informací »
Faktory ovlivňující produkční ukazatele jehňat masných plemen ovcí v ČR a jejich kříženců.
Řešitel grantu Ing. Martin Ptáček
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Finanční úniky z veřejných rozpočtů: srovnání ČR a Gruzie
Řešitel grantu Mgr. Elizbar Rodonaia
Trvání grantu 2013 - 2014
Poskytovatel GA PEF
více informací »
FORest management strategies to enhance the MITigation potential of European forests
Řešitel grantu prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2016
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Fosfor v terestrických ekosystémech: funkční vztahy mezi půdou, rostlinami a živočichy
Řešitel grantu Ing. Pavlína Pokorná
Trvání grantu 2013 - 2015
Poskytovatel CIGA
více informací »
Fotopasti jako neinvazivní nástroj pro studium vzácných a skrytě žijících druhů savců
Řešitel grantu Mgr. Tomáš Jůnek
Trvání grantu 2013 - 2015
Poskytovatel CIGA
více informací »
FORest Management Strategies To Enhance The MITigation Potential Of European Forests
Řešitel grantu prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2016
Poskytovatel Evropská komise
více informací »
Faktory ovlivňující fyziologii výživy savců
Řešitel grantu Ing. Ivo Doskočil, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Faktory ovlivňující přijetí inovativních technologií šířených v rámci zemědělského poradenství, případová studie: Kembata Tembaro zone, Etiopie
Řešitel grantu Ing. Lenka Pešková
Trvání grantu 2012 - 2013
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Faktory ovlivňující rekognici predátorů u zebry Chapmanovy (Equus quagga chapmanni): playbacková studie
Řešitel grantu Mgr. Richard Policht, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2013
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
 
page foot