| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (2) 6 (1) A (241) B (72) C (68) Č (10) D (132) E (158)
F (62) G (29) H (125) I (152) J (12) K (118) L (28) M (339) N (105) O (176)
P (396) Q (1) R (123) Ř (8) S (357) Š (11) T (122) U (38) Ú (9) V (853)
W (6) X (1) Y (2) Z (177) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Objektivizace způsobu zjišťování dynamiky výskytu škodlivých činitelů moderními prostředky DPZ jako podklad pro rozhodování státní správy lesů
Řešitel grantu Ing. Roman Modlinger, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Odhad zajištění mladých lesních porostů pomocí bezpilotního prostředku
Řešitel grantu Kateřina Sirotková
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Odhady frekvence zneužívání sociálního systému ČR a návrhy optimalizace systému
Řešitel grantu Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Optimalizace dotačního titulu na zalesňování zemědělské půdy
Řešitel grantu prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
Trvání grantu 2019 - 2023
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Optimalizace postupů pro realizaci ostlinné výroby na území zasaženém jadernou havárií
Řešitel grantu doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc.
Trvání grantu 2019 - 2022
Poskytovatel Ministerstvo vnitra ČR
více informací »
Ověření a rozvoj sémantického modelu řízení projektů
Řešitel grantu Ing. Tereza Jedlanová
Trvání grantu 2019 - 2019
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Ověření možnosti použití bezdrátových technologií pro monitoring pohybu ustájené zvěře, jako náhrada za současný systém RFID
Řešitel grantu Ing. Martin Olmr
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA TF
více informací »
Obnova a zakládání lesních porostů pomocí vyspělého sadebního materiálu v podmínkách rekultivovaných a bývalých zemědělských půd a zabuřenělých stanovišť
Řešitel grantu Ing. Josef Gallo, MSc.
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Ontogeneze, cirkadianní aktivita a přežívání mláďat subtropické čejky černoprsé (Vanellus indicus)v kontextu jejich behaviorálních profilů
Řešitel grantu Ing. Eva Vozabulová
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel CIGA
více informací »
Ophiostomatální houby asociované s Hylesinus crenatus.
Řešitel grantu Bc. František Jůna
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Optimization of parameters relevant to high pressure hydrostatic compaction of agricultural food, feed and and nutraceutical materials
Řešitel grantu Olaosebikan Layi Akangbe, M.Sc.
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA TF
více informací »
Orthologní glutamát karboxypeptidázy 2 v modelových organizmech - hledání fyziologických rolí a terapeutického potenciálu enigmatického enzymu
Řešitel grantu RNDr. Jan Dvořák, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Ověření možností monitorování zvěře za úponmoci monitorovacích systémů založaných na principu internetu věcí
Řešitel grantu Ing. Pavel Matějka
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA TF
více informací »
Objektivní akceptace vlka v člověkem pozměněné přeshraniční krajině (OWAD)
Řešitel grantu Ing. Aleš Vorel, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2020
Poskytovatel Evropská komise
více informací »
Odběr pachových vzorků osob formou bukálního stěru a jejich využití v rozlišování pachu metodou pachové identifikace
Řešitel grantu Ing. Ludvík Pinc, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel Ministerstvo vnitra ČR
více informací »
Odolnost pachové stopy, jako důkazu v trestním řízení, vůči fyzikálním vlivům vnějšího prostředí
Řešitel grantu Ing. Andrea Písaříková
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Odpovědnost za škodu vlastníka, nájemce a propachtovatele lesa
Řešitel grantu Mgr. Petra Hýsková
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Odrůdy pšenice s různobarevným zrnem – zdroj sekundárních metabolitů
Řešitel grantu Ing. Matyáš Orsák, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Ochrana jahodníku před rostlinnými patogeny rodu Phytophthora
Řešitel grantu doc. Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Optimalizace četnosti kontrolních měření při výrobě dříví harvestorovou technologií s ohledem na požadovanou přesnost stanovení výsledného objemu z elektronického příjmu dříví
Řešitel grantu Ing. Monika Sedmíková
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FLD
více informací »
 
page foot