| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (4) (1) 5 (1) 6 (1) A (313) B (97) C (103) Č (15)
D (165) E (201) F (84) G (43) H (136) I (197) J (13) K (136) L (44) M (393)
N (122) O (196) P (474) Q (3) R (151) Ř (9) S (417) Š (13) T (162) U (49)
Ú (13) V (959) W (7) X (1) Y (4) Z (200) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Oborově zaměřené datové modely pro podporu iniciativy Open Science a principů FAIR
Řešitel grantu Mgr. Jana Kholová, Ph.D.
Trvání grantu 2023 - 2026
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Ochrana rostlin jako záruka potravinové soběstačnosti v kontextu probíhajících klimatických změn
Řešitel grantu prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
Trvání grantu 2023 - 2024
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Ontogeneze vokalizace a chování u gibonů
Řešitel grantu Ing. Martina Přikrylová
Trvání grantu 2023 - 2024
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
OSIRIS - Open Science to Increase Reproducibility in Science
Řešitel grantu doc. Ing. Hynek Roubík, Ph.D.
Trvání grantu 2023 - 2026
Poskytovatel Evropská komise
více informací »
Optimalizace řízení individuální reprodukční výkonnosti dojeného skotu
Řešitel grantu doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D.
Trvání grantu 2022 - 2025
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Optimization of core wood surface adhesion to increase the strength of the glued
Řešitel grantu Ing. Lukáš Sahula
Trvání grantu 2022 - 2023
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Ověření vzájemného vztahu pracovní spokojenosti mezi položkami dotazníku WDQ a sebedeterninační teorií
Řešitel grantu Ing. Michaela Heřmanová
Trvání grantu 2022 - 2023
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Omics-based approaches to explore the mechanisms of herbicide resistance in the newly identified cases in the Czech Republic
Řešitel grantu prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Optimalizace kultivace gamet za účelem zlepšení životaschopnosti a oplození schopnosti gamet.
Řešitel grantu Ing. Mgr. Tereza Krejčová, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Optimalizace managementu dolního úseku Labe s ohledem na přítomnost biotopu 3270 a zlepšení hydromorfologického stavu na základě mezioborové studie
Řešitel grantu prof. Ing. Martin Hanel, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2023
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Options for mapping of bark beetle-affected growing stock using Synthetic-Aperture Radar: beyound the optical remote sensing
Řešitel grantu Arunima Singh
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Osud vybraných mikropolutantů, které se vyskytují ve vyčištěné vodě a kalech z čistíren odpadních vod, v půdě
Řešitel grantu prof. Ing. Radka Kodešová, CSc.
Trvání grantu 2021 - 2023
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Obalování sadebního materiálu lesních dřevin technologickým systémem
Řešitel grantu doc. Ing. Ivan Kuneš, Ph.D.
Trvání grantu 2020 - 2023
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
On the value of paleoclimatic reconstruction for drought assessment
Řešitel grantu PhDr. Mgr. Sadaf Nasreen
Trvání grantu 2020 - 2021
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Optimalizace manažerských postupů pěstování čiroku v nejistých budoucích klimatických podmínkách
Řešitel grantu Ing. Alexandr Vasilenko, Ph.D.
Trvání grantu 2020 - 2020
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Ovlivnění zdraví hostitele prostřednictvím složení diety a střevní mikrobioty
Řešitel grantu Ing. Tereza Kodešová
Trvání grantu 2020 - 2021
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Objektivizace způsobu zjišťování dynamiky výskytu škodlivých činitelů moderními prostředky DPZ jako podklad pro rozhodování státní správy lesů
Řešitel grantu Ing. Roman Modlinger, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Objevování neznámé diverzity hub pouště Chihuahuan a její vztah k mykobiotě pouště Mojave v době rychlých klimatických změn a změn v životním prostředí
Řešitel grantu doc. RNDr. Jana Kocourková, CSc.
Trvání grantu 2019 - 2022
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Odhady frekvence zneužívání sociálního systému ČR a návrhy optimalizace systému
Řešitel grantu Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Optimalizace dotačního titulu na zalesňování zemědělské půdy
Řešitel grantu prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
Trvání grantu 2019 - 2023
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
 
page foot