| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) " (2) 6 (1) A (229) B (61) C (64) Č (10) D (122) E (148) F (60)
G (27) H (122) I (133) J (12) K (110) L (27) M (329) N (96) O (167) P (368)
Q (1) R (114) Ř (8) S (346) Š (9) T (120) U (35) Ú (8) V (810) W (5)
Y (2) Z (166) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Obnova a zakládání lesních porostů pomocí vyspělého sadebního materiálu v podmínkách rekultivovaných a bývalých zemědělských půd a zabuřenělých stanovišť
Řešitel grantu Ing. Josef Gallo, MSc.
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Ontogeneze, cirkadianní aktivita a přežívání mláďat subtropické čejky černoprsé (Vanellus indicus)v kontextu jejich behaviorálních profilů
Řešitel grantu Ing. Eva Vozabulová
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel CIGA
více informací »
Ophiostomatální houby asociované s Hylesinus crenatus.
Řešitel grantu Bc. František Jůna
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Optimization of parameters relevant to high pressure hydrostatic compaction of agricultural food, feed and and nutraceutical materials
Řešitel grantu OLAOSEBIKAN LAYI AKANGBE, M.Sc.
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA TF
více informací »
Orthologní glutamát karboxypeptidázy 2 v modelových organizmech - hledání fyziologických rolí a terapeutického potenciálu enigmatického enzymu
Řešitel grantu RNDr. Jan Dvořák, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Ověření možností monitorování zvěře za úponmoci monitorovacích systémů založaných na principu internetu věcí
Řešitel grantu Ing. Pavel Matějka
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA TF
více informací »
Občanské zájmy a jejich projekce do politického života
Řešitel grantu Ing. Hana Fröhlichová
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Odolnost pachové stopy, jako důkazu v trestním řízení, vůči fyzikálním vlivům vnějšího prostředí
Řešitel grantu Ing. Andrea Písaříková
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Odpovědnost za škodu vlastníka, nájemce a propachtovatele lesa
Řešitel grantu Mgr. Petra Hýsková
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Odrůdy pšenice s různobarevným zrnem – zdroj sekundárních metabolitů
Řešitel grantu Ing. Matyáš Orsák, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Ochrana jahodníku před rostlinnými patogeny rodu Phytophthora
Řešitel grantu doc. Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Optimalizace četnosti kontrolních měření při výrobě dříví harvestorovou technologií s ohledem na požadovanou přesnost stanovení výsledného objemu z elektronického příjmu dříví
Řešitel grantu Ing. Monika Sedmíková
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Optimalizace distribuce potravin určených pro zvláštní výživu se zaměřením na bezlepkové produkty
Řešitel grantu Ing. Daniela Šálková, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Optimalizace managementu obnovy lesních porostů na stanovištích dotčených povrchovou těžbou
Řešitel grantu Mgr. Alena Walmsley, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2021
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Optimializace provozních parametrů šroubového lisu při lisování semen olejnin
Řešitel grantu OLAOSEBIKAN LAYI AKANGBE, M.Sc.
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA TF
více informací »
Obrazová analýza a měření elektrických vlastností dřevní štěpky
Řešitel grantu Ing. Václav Křepčík
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel CIGA
více informací »
Ohodnocení vybran. obnovitelných zdrojů
Řešitel grantu Ing. Tatiana Ivanova, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Optimalizace dopravních vazeb na nadmístní úrovni
Řešitel grantu prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Optimalizace metodického postupu testování odolnosti vybraného sortimentu brukvovité zeleniny vůči patogenu Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans
Řešitel grantu Ing. Věra Kofránková
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Ověřování a zavádění nových technologií chemické ochrany proti plevelům šetrných k prostředí a pěstovaným plodinám
Řešitel grantu Ing. Kristýna Kysilková
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
 
page foot