| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (3) (1) 6 (1) A (290) B (84) C (87) Č (12) D (148)
E (184) F (76) G (36) H (132) I (168) J (12) K (128) L (37) M (374) N (110)
O (189) P (439) Q (2) R (139) Ř (8) S (391) Š (12) T (137) U (43) Ú (11)
V (913) W (6) X (1) Y (3) Z (189) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Omics-based approaches to explore the mechanisms of herbicide resistance in the newly identified cases in the Czech Republic
Řešitel grantu prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Optimalizace kultivace gamet za účelem zlepšení životaschopnosti a oplození schopnosti gamet.
Řešitel grantu Ing. Mgr. Tereza Krejčová, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Optimalizace managementu dolního úseku Labe s ohledem na přítomnost biotopu 3270 a zlepšení hydromorfologického stavu na základě mezioborové studie
Řešitel grantu prof. Ing. Martin Hanel, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2023
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Options for mapping of bark beetle-affected growing stock using Synthetic-Aperture Radar: beyound the optical remote sensing
Řešitel grantu Arunima Singh
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Osud vybraných mikropolutantů, které se vyskytují ve vyčištěné vodě a kalech z čistíren odpadních vod, v půdě
Řešitel grantu prof. Ing. Radka Kodešová, CSc.
Trvání grantu 2021 - 2023
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Obalování sadebního materiálu lesních dřevin technologickým systémem
Řešitel grantu doc. Ing. Ivan Kuneš, Ph.D.
Trvání grantu 2020 - 2023
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Obalování sadebního materiálu lesních dřevin technologickým systémem PostCont
Řešitel grantu doc. Ing. Ivan Kuneš, Ph.D.
Trvání grantu 2020 - 2023
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
On the value of paleoclimatic reconstruction for drought assessment
Řešitel grantu PhDr. Mgr. Sadaf Nasreen
Trvání grantu 2020 - 2021
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Optimalizace manažerských postupů pěstování čiroku v nejistých budoucích klimatických podmínkách
Řešitel grantu Ing. Alexandr Vasilenko
Trvání grantu 2020 - 2020
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Ovlivnění zdraví hostitele prostřednictvím složení diety a střevní mikrobioty
Řešitel grantu Ing. Tereza Kodešová
Trvání grantu 2020 - 2021
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Objektivizace způsobu zjišťování dynamiky výskytu škodlivých činitelů moderními prostředky DPZ jako podklad pro rozhodování státní správy lesů
Řešitel grantu Ing. Roman Modlinger, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Objevování neznámé diverzity hub pouště Chihuahuan a její vztah k mykobiotě pouště Mojave v době rychlých klimatických změn a změn v životním prostředí
Řešitel grantu doc. RNDr. Jana Kocourková, CSc.
Trvání grantu 2019 - 2022
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Odhad zajištění mladých lesních porostů pomocí bezpilotního prostředku
Řešitel grantu Kateřina Sirotková
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Odhady frekvence zneužívání sociálního systému ČR a návrhy optimalizace systému
Řešitel grantu Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Optimalizace dotačního titulu na zalesňování zemědělské půdy
Řešitel grantu prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
Trvání grantu 2019 - 2023
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Optimalizace postupů pro realizaci ostlinné výroby na území zasaženém jadernou havárií
Řešitel grantu doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc.
Trvání grantu 2019 - 2022
Poskytovatel Ministerstvo vnitra ČR
více informací »
Ověření a rozvoj sémantického modelu řízení projektů
Řešitel grantu Ing. Tereza Jedlanová
Trvání grantu 2019 - 2019
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Ověření genomických postupů v malých populacích
Řešitel grantu prof. Ing. Luboš Vostrý, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2022
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Ověření možnosti použití bezdrátových technologií pro monitoring pohybu ustájené zvěře, jako náhrada za současný systém RFID
Řešitel grantu Ing. Martin Olmr
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA TF
více informací »
Obnova a zakládání lesních porostů pomocí vyspělého sadebního materiálu v podmínkách rekultivovaných a bývalých zemědělských půd a zabuřenělých stanovišť
Řešitel grantu Ing. Josef Gallo, MSc., Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FLD
více informací »
 
page foot