| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

- (1) (1) " (2) 6 (1) A (213) B (58) C (59) Č (10) D (117) E (138)
F (57) G (25) H (115) I (123) J (11) K (104) L (26) M (312) N (92) O (161)
P (352) Q (1) R (105) Ř (8) S (340) Š (7) T (109) U (33) Ú (7) V (765)
W (5) Y (2) Z (159) Ž (3)

Výsledky vyhledávání


Občanské zájmy a jejich projekce do politického života
Řešitel grantu Ing. Hana Fröhlichová
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Odolnost pachové stopy, jako důkazu v trestním řízení, vůči fyzikálním vlivům vnějšího prostředí
Řešitel grantu Ing. Andrea Písaříková
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Odpovědnost za škodu vlastníka, nájemce a propachtovatele lesa
Řešitel grantu Mgr. Petra Gajdačová
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Odrůdy pšenice s různobarevným zrnem – zdroj sekundárních metabolitů
Řešitel grantu Ing. Matyáš Orsák, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Ochrana jahodníku před rostlinnými patogeny rodu Phytophthora
Řešitel grantu Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Optimalizace četnosti kontrolních měření při výrobě dříví harvestorovou technologií s ohledem na požadovanou přesnost stanovení výsledného objemu z elektronického příjmu dříví
Řešitel grantu Ing. Monika Sedmíková
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Optimalizace distribuce potravin určených pro zvláštní výživu se zaměřením na bezlepkové produkty
Řešitel grantu Ing. Daniela Šálková, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Optimalizace managementu obnovy lesních porostů na stanovištích dotčených povrchovou těžbou
Řešitel grantu Mgr. Alena Walmsley, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2021
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Optimalizace technologií s využitím odrůd s toleranci k herbicidům
Řešitel grantu Ing. Veronika Fendrychová
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Optimializace provozních parametrů šroubového lisu při lisování semen olejnin
Řešitel grantu OLAOSEBIKAN LAYI AKANGBE, M.Sc.
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA TF
více informací »
Obrazová analýza a měření elektrických vlastností dřevní štěpky
Řešitel grantu Ing. Václav Křepčík
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel CIGA
více informací »
Ohodnocení vybran. obnovitelných zdrojů
Řešitel grantu Ing. Tatiana Ivanova, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Optimalizace dopravních vazeb na nadmístní úrovni
Řešitel grantu prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Optimalizace metodického postupu testování odolnosti vybraného sortimentu brukvovité zeleniny vůči patogenu Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans
Řešitel grantu Ing. Věra Kofránková
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Optimalizace tvorby výnosu a jakosti pšenice s barevným zrnem
Řešitel grantu Ing. Michaela Dočkalová
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Ověřování a zavádění nových technologií chemické ochrany proti plevelům šetrných k prostředí a pěstovaným plodinám
Řešitel grantu Ing. Kristýna Kysilková
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Ovlivňují symbionti globální vzorce hojnosti termitů?
Řešitel grantu doc. Mgr. Jan Šobotník, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2018
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Občanský aktivismus a jeho projekce do místního politického života
Řešitel grantu Ing. Pavla Varvažovská, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2016
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Ontogeneze vokalizace u gibonů rodu Nomascus
Řešitel grantu Ing. Michal Hradec, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Optimalizace nových metodických postupů pro řešení doktorských disertačních prací
Řešitel grantu prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
 
page foot