| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

- (1) (1) " (2) 6 (1) A (215) B (60) C (59) Č (10) D (119) E (138)
F (57) G (25) H (116) I (127) J (12) K (105) L (26) M (319) N (94) O (162)
P (355) Q (1) R (105) Ř (8) S (341) Š (7) T (112) U (33) Ú (7) V (776)
W (5) Y (2) Z (159) Ž (3)

Výsledky vyhledávání


Aplikace odpadních modifikovaných biomateriálů pro čištění důlních vod
Řešitel grantu Mgr. Veronika Veselská, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Aging in rural India: Implications for agriculture and smallholder farmers
Řešitel grantu Vladimir Milovanovic
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Akceptování těžby veřejností: Koncepční rámec vycházející z víceúrovňového kontextu
Řešitel grantu Ing. Kamila Svobodová, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Analýza citlivosti nového odhadu heritability k předpokladům platnosti Hardy-Weinbergovy rovnováhy
Řešitel grantu Ing. Kateřina Chaloupková
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Analýza efektivnosti systémů shromažďování definovaných složek komunálního odpadu
Řešitel grantu Ing. Ondřej Chotovinský
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA TF
více informací »
Analýza komoditní struktury českého agrárního zahraničního obchodu
Řešitel grantu Ing. Tomáš Vacek
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Analýza konsekvencí obchodování s emisemi skleníkových plynů v lesním hospodářství ČR
Řešitel grantu doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Analýza kraniometrické variability v populaci srnce obecného (Capreolus capreolus) v okrese Žďár nad Sázavou
Řešitel grantu Ing. Klára Košinová
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Analýza půdní mikrovariability po zpracování půdy kypřičem s parabolickými slupicemi v závislosti na makrovariabilitě půdních podmínek na půdním bloku.
Řešitel grantu Michael Hofbauer
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Analýza spektrálních charakteristik porostů polních plodin s využitím dálkového průzkumu Země
Řešitel grantu Ing. Kateřina Křížová
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA TF
více informací »
Analýza stavu a perspektiv dřevozpracujícího průmyslu v ČR
Řešitel grantu Ing. Radek Rinn
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel CIGA
více informací »
Analýza vlivu biopaliv na průběh tlaku ve spalovacím prostoru přeplňovaného vznětového motoru
Řešitel grantu Ing. Daniel Mader
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA TF
více informací »
Analýza vlivu směsných biopaliv na provozní parametry vznětových motorů
Řešitel grantu Ing. Petr Jindra
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA TF
více informací »
Aplikace rostlinných explantátů v množení a šlechtění rostlin; molekulární proteomické analýzy u vybraných plodin
Řešitel grantu Ing. Iva Viehmannová, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Asociační studie polymorfismů a genových expresí u prasečích genů CYP2E1, HSD3B1 a RDH16 ve vztahu k hladině androstenonu, skatolu a indolu v tukové tkáni prasat
Řešitel grantu Kateřina Zadinová
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel CIGA
více informací »
Abrazivní opotřebení bainiticko-martenzitických ocelí
Řešitel grantu Ing. Adam Kešner
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA TF
více informací »
Aktivita jelena evropského (Cervus elaphus) a jelena siky (Cervus nippon) ve VVP Hradiště.
Řešitel grantu Mgr. Tomáš Peterka
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Aktivity Proof-of-Concept na ČZU v Praze
Řešitel grantu Ing. Gabriela Jirátová
Trvání grantu 2016 - 2019
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Algoritmy včasného rozpoznání operací realizovaných za účelem zkrácení DPH se zacílením na převládající daňové úniky realizované v organizovaných spojeních osob nebo za použití ukradené identity - v podmínkách systému kontrolních hlášení
Řešitel grantu Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Alternativní metody ochrany zeleniny proti houbovým patogenům
Řešitel grantu Ing. Eva Zusková
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
 
page foot