| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (2) 6 (1) A (241) B (72) C (68) Č (10) D (132) E (158)
F (62) G (29) H (125) I (152) J (12) K (118) L (28) M (339) N (105) O (176)
P (396) Q (1) R (123) Ř (8) S (357) Š (11) T (122) U (38) Ú (9) V (853)
W (6) X (1) Y (2) Z (177) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Adaptační potenciál odolnosti pšenice k suchu, horku a mrazu
Řešitel grantu Dr. Ing. Martin Možný
Trvání grantu 2019 - 2023
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Agrolesnické systémy pro ochranu a obnovu funkcí krajiny ohrožované dopady klimatických změn a lidskou činností
Řešitel grantu doc. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2022
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Akumulace solární energie
Řešitel grantu Ing. Jana Šafránková
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA TF
více informací »
Ambientní inteligence v rozhodovacích problémech v podmínkách neurčitosti
Řešitel grantu Ing. Jan Tyrychtr, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel GA PEF
více informací »
An Ethnobiology of Neglected and Underutilized Tropical Species
Řešitel grantu doc. Ing. Zbyněk Polesný, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Analýza faktorů ovlivňujících výkonnost Univerzálního dokončovacího stroje UDS 214
Řešitel grantu Ing. Michal Jůza
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA TF
více informací »
Analýza chybového chování v rozhodovacím procesu manažerů s využitím manažerské simulační hry FactOrEasy®
Řešitel grantu Ing. Michal Prokop
Trvání grantu 2019 - 2019
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Analýza nových postupů sběru dat z víceoperačních strojů k určování jejich výkonnosti
Řešitel grantu Ondřej Nuhlíček
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Analýza týmových rolí v IT projektech pomocí speciální hry AGILNĚ
Řešitel grantu Ing. Ondřej Havazík
Trvání grantu 2019 - 2019
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Aplikace lysimetrů při sledování retence a pohybu vody v půdním profilu ve vztahu ke klimatickým změnám
Řešitel grantu Solomon Ofori
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Atributy řízení alternativních business modelů v produkci potravin
Řešitel grantu prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Agrolesnictví - šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny
Řešitel grantu doc. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Aktivní management pro podporu biodiverzity, stability a adaptability lesních ekosystémů na probíhající změny prostředí na lesních a nelesních půdách
Řešitel grantu Ing. Jan Cukor
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Analýza efektivnosti třídění využitelných složek komunálního odpadu v obcích ČR
Řešitel grantu RNDr. Ing. Eva Urbanová
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA TF
více informací »
Analýza ekonomického a sociálního dopadu nově založených zemědělských odbytových organizací v zemích Východního partnerství EU
Řešitel grantu Samuel Ahado
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel CIGA
více informací »
Analýza objemových rozdílů mezi výstupy z prvotní evidence harvestorů a stanovením porostní zásoby metodikou národní inventarizace lesů II.
Řešitel grantu Ing. Monika Sedmíková
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Analýza rizik spojených s přenosem velkokapacitních dat a dat ze senzorických sítí prostřednictvím bezdrátového přenosu v pásmech ISM
Řešitel grantu Ing. Jan Hart, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA TF
více informací »
Analýza vlivu biopaliv na provozní parametry spalovacích motorů
Řešitel grantu Ing. Martin Kotek, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA TF
více informací »
Analýza vlivu evropské dotační politiky a informační asymetrie na ekonomické subjekty na trhu zdravotnických prostředků v odvětví Zdravotní a sociální péče v ČR
Řešitel grantu Ing. Erika Urbánková, PhD.
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Analýza vybraných fyzikálních vlastností půdy po aplikaci biouhlu
Řešitel grantu Ing. Václav Novák
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA TF
více informací »
 
page foot