| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) " (2) 6 (1) A (229) B (61) C (64) Č (10) D (122) E (148) F (60)
G (27) H (122) I (133) J (12) K (110) L (27) M (329) N (96) O (167) P (368)
Q (1) R (114) Ř (8) S (346) Š (9) T (120) U (35) Ú (8) V (810) W (5)
Y (2) Z (166) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Agrolesnictví - šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny
Řešitel grantu doc. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Aktivní management pro podporu biodiverzity, stability a adaptability lesních ekosystémů na probíhající změny prostředí na lesních a nelesních půdách
Řešitel grantu Ing. Jan Cukor
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Analýza efektivnosti třídění využitelných složek komunálního odpadu v obcích ČR
Řešitel grantu RNDr. Ing. Eva Urbanová
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA TF
více informací »
Analýza ekonomického a sociálního dopadu nově založených zemědělských odbytových organizací v zemích Východního partnerství EU
Řešitel grantu Samuel Ahado
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel CIGA
více informací »
Analýza objemových rozdílů mezi výstupy z prvotní evidence harvestorů a stanovením porostní zásoby metodikou národní inventarizace lesů II.
Řešitel grantu Ing. Monika Sedmíková
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Analýza rizik spojených s přenosem velkokapacitních dat a dat ze senzorických sítí prostřednictvím bezdrátového přenosu v pásmech ISM
Řešitel grantu Ing. Jan Hart, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA TF
více informací »
Analýza vlivu biopaliv na provozní parametry spalovacích motorů
Řešitel grantu Ing. Martin Kotek, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA TF
více informací »
Analýza vlivu evropské dotační politiky a informační asymetrie na ekonomické subjekty na trhu zdravotnických prostředků v odvětví Zdravotní a sociální péče v ČR
Řešitel grantu Ing. Erika Urbánková, PhD.
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Analýza vybraných fyzikálních vlastností půdy po aplikaci biouhlu
Řešitel grantu Ing. Václav Novák
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA TF
více informací »
Antimikrobiální látky z rostlin a jejich využití v ochraně zemědělských produktů
Řešitel grantu Ing. Martina Šašková
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel CIGA
více informací »
Aplikace biotechnologických a proteomických postupů u vybraných plodin
Řešitel grantu Ing. Iva Viehmannová, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Aplikace odpadních modifikovaných biomateriálů pro čištění důlních vod
Řešitel grantu Mgr. Veronika Veselská, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Are forests getting younger? A case study of environmental changes impact on growth dynamics of old-growth forests of Carpathians
Řešitel grantu Bc. Krešimir Begovič
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Asymetrické vlivy změn úrokových sazeb ČNB na investiční aktivitu ekonomických subjektů v odvětvích národního hospodářství ČR
Řešitel grantu Ing. David Křížek
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Akceptování těžby veřejností: Koncepční rámec vycházející z víceúrovňového kontextu
Řešitel grantu Ing. Kamila Svobodová, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Analýza citlivosti nového odhadu heritability k předpokladům platnosti Hardy-Weinbergovy rovnováhy
Řešitel grantu Ing. Kateřina Chaloupková
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Analýza efektivnosti systémů shromažďování definovaných složek komunálního odpadu
Řešitel grantu Ing. Ondřej Chotovinský
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA TF
více informací »
Analýza komoditní struktury českého agrárního zahraničního obchodu
Řešitel grantu Ing. Tomáš Vacek
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Analýza konsekvencí obchodování s emisemi skleníkových plynů v lesním hospodářství ČR
Řešitel grantu doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Analýza kraniometrické variability v populaci srnce obecného (Capreolus capreolus) v okrese Žďár nad Sázavou
Řešitel grantu Ing. Klára Košinová
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FLD
více informací »
 
page foot