| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (2) 6 (1) A (241) B (72) C (68) Č (10) D (132) E (158)
F (62) G (28) H (125) I (151) J (12) K (118) L (28) M (338) N (105) O (176)
P (394) Q (1) R (123) Ř (8) S (357) Š (11) T (122) U (38) Ú (9) V (850)
W (6) X (1) Y (2) Z (177) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Globální izotopový signál Cd a Pb v Arktidě: vliv lokálních a vzdálených zdrojů
Řešitel grantu prof. RNDr. Vladislav Chrastný, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Genetická a morfologická diverzita vybraných agrolesnických plodin
Řešitel grantu Anna Chládová
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel CIGA
více informací »
Glutamát karboxypeptidáza 2 - role a terapeutický potenciál u modelových organizmů helmintóz
Řešitel grantu Ing. Tereza Šulcová
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel CIGA
více informací »
Generativní množení vzácných druhů jeřábů (Sorbus latifolia agg. a Sorbus sudetica) rostoucích na území ČR.
Řešitel grantu Ing. Zuzana Havránková
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Growth vs longevity: the variability of growth rates in old-growth forests of the Carpathian Mountains
Řešitel grantu Bc. Krešimir Begovič
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Genetická diverzita ohrožených druhů živočichů ve fragmentované krajině
Řešitel grantu Mgr. Barbora Černá Bolfíková, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Genetická diverzita u vybraných agrolesnických druhů Amazonie
Řešitel grantu Ing. Marie Kalousová
Trvání grantu 2014 - 2016
Poskytovatel CIGA
více informací »
Genetická evaluace a posouzení variability mikrosatelitových lokusů a S-lokusu autoinkompatibility třešně ptačí (Prunus avium L.) v intenzivně ovlivněné příměstské krajině a v populaci výběrových stromů z přirozených lesních porostů
Řešitel grantu Ing. Jiří Korecký, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2015
Poskytovatel CIGA
více informací »
Geneze historické plužiny ve světle interdisciplinárního přístupu
Řešitel grantu Ing. Lukáš Pospíšil
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Genový tok v rámci plemen domestikantů a mezi domestikanty a rodičovskými druhy
Řešitel grantu Mgr. Barbora Černá Bolfíková, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Geografické informační systémy pro podporu řešení krizových situací a jejich propojení na automatické vyrozumívací systémy
Řešitel grantu Ing. Radek Roub, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2015
Poskytovatel Ministerstvo vnitra ČR
více informací »
Gruzie
Řešitel grantu Ing. Jiří Hejkrlík, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel Ministerstvo zahraničních věcí ČR
více informací »
Genetická variabilita vybraných plemen psů a ochranářská genetika vlka eurasijského
Řešitel grantu Mgr. Barbora Černá Bolfíková, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2013
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Genetický rozbor vybraných populací zvířat
Řešitel grantu doc. Ing. Luboš Vostrý, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Geometrická morfometrika jako součást taxonomické revize rodu Necrophila (Coleoptera: Silphidae)
Řešitel grantu Jarin Qubaiová, MSc., Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Geograficky podmíněná tvarová variabilita u mrchožroutů (Coleoptera: Silphidae)
Řešitel grantu Jarin Qubaiová, MSc., Ph.D.
Trvání grantu 2009 - 2009
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Geologicko-pedologický a biologický výzkum r§zných typů ploch po těžbě hnědého uhlí a optimalizace rekultivačních přístupů k obnově krajiny
Řešitel grantu prof. Mgr. Miroslav Šálek, Dr.
Trvání grantu 2009 - 2011
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Genotypová diverzita a morfologická variabilita populace Mycosphaerela graminicola, identifikace genů rezistence pšenice a studium obranných reakcí pro využití v kontrole braničnatky pšeničné
Řešitel grantu prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
Trvání grantu 2008 - 2012
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Geochemické, pedologické a biologické aspekty přístupnosti arsenu a jeho sloučenin pro rostliny
Řešitel grantu prof. Ing. Jiřina Száková, CSc.
Trvání grantu 2006 - 2008
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
GIS o půdách ČR v systému SOTER kompatibilní s EUSIS a jeho využití v programech EU a pro potřeby resortů
Řešitel grantu prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr. h. c.
Trvání grantu 2003 - 2005
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
 
page foot