| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (2) 6 (1) A (241) B (72) C (68) Č (10) D (132) E (158)
F (62) G (28) H (125) I (151) J (12) K (118) L (28) M (338) N (105) O (176)
P (394) Q (1) R (123) Ř (8) S (357) Š (11) T (122) U (38) Ú (9) V (850)
W (6) X (1) Y (2) Z (177) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Identification of novel ligands from essential oil compounds against bark beetles
Řešitel grantu Qasim Ali
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Identifikace významu daňové mezery daně z příjmu právnických osob z pohledu ČR s návaznou tvorbou modelu nové rizikové analýzy
Řešitel grantu Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Individuální variabilita a resilience mezidruhových vztahů ve sladkovodním prostředí: vhled pomocí interakcí mlžů a ryb
Řešitel grantu Ing. Karel Douda, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Innovations Adoption in Agri-food Chain
Řešitel grantu Ing., Dr. sc. agr., Dr. sc. habil. Miroslava Bavorová
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Inovace bonitačního systému zemědělských půd (BPEJ) pro potřeby státní správy.
Řešitel grantu Ing. Josef Slaboch, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Inovace integrované ochrany brambor proti mandelince bramborové založené na nových poznatcích genetických a biologických charakteristik
Řešitel grantu Ing. Petr Sedlák, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2023
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Inovace ochrany rostlin při produkci a skladování cukrové řepy
Řešitel grantu doc. Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2022
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Inovace systémů pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů s omezenými vstupy pesticidů a hnojiv vedoucí ke snížení znečištění vody a zachování konkurenceschopnosti pěstitelů brambor.
Řešitel grantu Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Inovativní nástroje pro diagnostiku a zlepšení fertilizační schopnosti spermií.
Řešitel grantu Ing. Ondřej Šimoník, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Integrace informační podpory územního a strategického plánování
Řešitel grantu prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Interakce organických xenobiotik s oxidy manganu v přechodových zónách: implikace pro remediační prostředky na přírodní bázi
Řešitel grantu Adam Sochacki, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Interpretace obrazových dat pro optimalizaci růstu obilovin, olejnin a trvalých travních porostů
Řešitel grantu Ing. David Hájek
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA TF
více informací »
INV-FLOW: Zařízení pro zonální měření vertikálního proudění podzemní vody a přímou kvantifikaci přítoků do jímacích vrtů na principu elektromagnetické indukce
Řešitel grantu prof. Ing. Pavel Pech, CSc.
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Identifikace a ochrana dochovaných pozůstatků historických plužin
Řešitel grantu prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
Trvání grantu 2018 - 2030
Poskytovatel Ministerstvo kultury ČR
více informací »
Identifikace národně významných zimovišť vodních ptáků s důrazem na výskyt potenciálně konfliktních druhů a v kontextu územní ochrany mokřadních lokalit, habitatových charakteristik a změn klimatu
Řešitel grantu doc. RNDr. Petr Musil, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2022
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Identifikace nedostatků a omezení zpracování dat dálkového průzkumu Země a jejich efektivní využití
Řešitel grantu Ing. Jan Rajtr
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Identifikace nedostatků a omezení zpracování dat dálkového průzkumu Země a jejich efektivní využití
Řešitel grantu Ing. Jan Rajtr
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Identifikace perspektivních druhů užitkových rostlin jako nových potenciálních zdrojů potravin, léčiv a materiálů prostřednictvím etnobiologického výzkumu
Řešitel grantu doc. Ing. Zbyněk Polesný, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Indukce in vitro polyploidizace u vybraných léčivých a aromatických rostlin
Řešitel grantu Ing. Michal Orosz
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel CIGA
více informací »
Influence of economic sanctions and embargo on agricultural sector in Russian Federation and European Union
Řešitel grantu Ing. Mikhail Krivko
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA PEF
více informací »
 
page foot