| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) " (2) 6 (1) A (229) B (61) C (64) Č (10) D (122) E (148) F (60)
G (27) H (122) I (133) J (12) K (110) L (27) M (329) N (96) O (167) P (368)
Q (1) R (114) Ř (8) S (346) Š (9) T (120) U (35) Ú (8) V (810) W (5)
Y (2) Z (166) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Identifikace a ochrana dochovaných pozůstatků historických plužin
Řešitel grantu prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
Trvání grantu 2018 - 2030
Poskytovatel Ministerstvo kultury ČR
více informací »
Identifikace nedostatků a omezení zpracování dat dálkového průzkumu Země a jejich efektivní využití
Řešitel grantu Ing. Jan Rajtr
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Identifikace perspektivních druhů užitkových rostlin jako nových potenciálních zdrojů potravin, léčiv a materiálů prostřednictvím etnobiologického výzkumu
Řešitel grantu doc. Ing. Zbyněk Polesný, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Indukce in vitro polyploidizace u vybraných léčivých a aromatických rostlin
Řešitel grantu Ing. Michal Orosz
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel CIGA
více informací »
Influence of economic sanctions and embargo on agricultural sector in Russian Federation and European Union
Řešitel grantu Ing. Tomáš Vacek
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Inovace a ekologizace rostlinné produkce s důrazem na trvalou udržitelnost podmínek pro zemědělství
Řešitel grantu Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Inovace diagnostiky výživného stavu plodin fosforem a sírou
Řešitel grantu Ing. Ondřej Sedlář, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Inovační aktivity v kontextu udržitelného rozvoje: potenciál regionálního značení
Řešitel grantu Ing. Klára Margarisová, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Inovativní využití biocharu modifikovaného nanoželezem: pokročilé geochemické testování pro stabilizaci kovů a metaloidů v půdě
Řešitel grantu Mgr. Martina Vítková, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Izotopová frakcionace jako nástroj pro identifikaci sorpčních mechanizmů kadmia a zinku v půdách
Řešitel grantu prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Identifikace druhů Leptosphaeria maculans v oblastech ČR s produkcí řepky olejky
Řešitel grantu Olufadekemi Fajemisin
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Infekce vyvolané gastrointestinálními helminty v chovech koz v ČR a jejich vliv na mléčnou produkci
Řešitel grantu Ing. Iveta Angela Kyriánová
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Intenzifikace polní produkce s důrazem na inovace, ekologizaci a trvalou udržitelnost podmínek pro zemědělství
Řešitel grantu Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Interakce arbuskulární mykorhizy s elementárním nanoželezem a jejich vliv na chování kovů a polokovů v systému půda-rostlina
Řešitel grantu Ing. Zuzana Michálková, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel CIGA
více informací »
Interakce mezi mikroorganismy, půdou, potravinami a krmivy, kvalita půd, krmiv a potravin
Řešitel grantu prof. Ing. Eva Vlková, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Infiltrační vlastnosti půdy v závislosti na intenzitě zpracování půdy a organizaci porostu
Řešitel grantu Ing. Stanislav Kovář
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA TF
více informací »
Inkubace selenanů ve sterilizovaných a neošetřených půdách: vliv aniontové kompetice a mikrobiální aktivity na mobilitu selenanů
Řešitel grantu Ing. Lukáš Praus
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Inovace systému integrované ochrany řepky pro omezení negativních dopadů současné technologie pěstování
Řešitel grantu doc. Ing. Jan Kazda, CSc.
Trvání grantu 2016 - 2018
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Inovace systémů pro verifikaci člověka dle jeho charakteristických rysů
Řešitel grantu Ing. Veronika Hartová, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA TF
více informací »
INOVATIVNÍ PŘÍSTUPY PŘI TVORBĚ OBCHODNÍHO PLÁNU V PODMÍNKÁCH ČESKÉHO LESNÍHO MANAGEMENTU – APLIKACE BUSINESS MODELU CANVAS NA VLASTNÍKY LESA
Řešitel grantu Ing. Richard Pek
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FLD
více informací »
 
page foot