| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

- (1) (1) " (2) 6 (1) A (215) B (60) C (59) Č (10) D (119) E (138)
F (57) G (25) H (116) I (127) J (12) K (105) L (26) M (319) N (94) O (162)
P (355) Q (1) R (105) Ř (8) S (341) Š (7) T (112) U (33) Ú (7) V (776)
W (5) Y (2) Z (159) Ž (3)

Výsledky vyhledávání


Identifikace a ochrana dochovaných pozůstatků historických plužin
Řešitel grantu prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
Trvání grantu 2018 - 2030
Poskytovatel Ministerstvo kultury ČR
více informací »
Inovace diagnostiky výživného stavu plodin fosforem a sírou
Řešitel grantu Ing. Ondřej Sedlář, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Inovativní využití biocharu modifikovaného nanoželezem: pokročilé geochemické testování pro stabilizaci kovů a metaloidů v půdě
Řešitel grantu Mgr. Martina Vítková, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Izotopová frakcionace jako nástroj pro identifikaci sorpčních mechanizmů kadmia a zinku v půdách
Řešitel grantu prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Identifikace druhů Leptosphaeria maculans v oblastech ČR s produkcí řepky olejky
Řešitel grantu Olufadekemi Fajemisin
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Infekce vyvolané gastrointestinálními helminty v chovech koz v ČR a jejich vliv na mléčnou produkci
Řešitel grantu Ing. Iveta Angela Kyriánová
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Intenzifikace polní produkce s důrazem na inovace, ekologizaci a trvalou udržitelnost podmínek pro zemědělství
Řešitel grantu Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Interakce arbuskulární mykorhizy s elementárním nanoželezem a jejich vliv na chování kovů a polokovů v systému půda-rostlina
Řešitel grantu Ing. Zuzana Michálková, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel CIGA
více informací »
Interakce mezi mikroorganismy, půdou, potravinami a krmivy, kvalita půd, krmiv a potravin
Řešitel grantu prof. Ing. Eva Vlková, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Impact of snowmaking on eco-hydrological status of small streams.
Řešitel grantu Ing. Paulus Swan
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Infiltrační vlastnosti půdy v závislosti na intenzitě zpracování půdy a organizaci porostu
Řešitel grantu Ing. Stanislav Kovář
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA TF
více informací »
Inkubace selenanů ve sterilizovaných a neošetřených půdách: vliv aniontové kompetice a mikrobiální aktivity na mobilitu selenanů
Řešitel grantu Ing. Lukáš Praus
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Inovace systému integrované ochrany řepky pro omezení negativních dopadů současné technologie pěstování
Řešitel grantu doc. Ing. Jan Kazda, CSc.
Trvání grantu 2016 - 2018
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Inovace systémů pro verifikaci člověka dle jeho charakteristických rysů
Řešitel grantu Ing. Veronika Hartová, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA TF
více informací »
INOVATIVNÍ PŘÍSTUPY PŘI TVORBĚ OBCHODNÍHO PLÁNU V PODMÍNKÁCH ČESKÉHO LESNÍHO MANAGEMENTU – APLIKACE BUSINESS MODELU CANVAS NA VLASTNÍKY LESA
Řešitel grantu Ing. Richard Pek
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Is there any possibility for functional co-operation of the post-soviet countries?
Řešitel grantu Akhmadjon Ortikov
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Izotopy niklu a kadmia jako důkaz původu znečištění atmosféry v industriálních oblastech
Řešitel grantu Ing. Hana Šillerová, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel CIGA
více informací »
Identifikace polyfenolických látek v matolinách a pokrutinách z vinných hroznů
Řešitel grantu Ing. Marek Popov
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Impact of low temperatures and air
Řešitel grantu Mgr. Alina Samusevich
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Inovace biotechnologií v reprodukci hospodářských zvířat
Řešitel grantu prof. Mgr. Ing. Markéta Sedmíková, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2018
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
 
page foot