| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (2) 6 (1) A (239) B (69) C (68) Č (10) D (129) E (155)
F (62) G (27) H (125) I (141) J (12) K (117) L (28) M (336) N (102) O (174)
P (392) Q (1) R (121) Ř (8) S (353) Š (10) T (122) U (38) Ú (8) V (840)
W (6) Y (2) Z (174) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Identification of novel ligands from essential oil compounds against bark beetles
Řešitel grantu Qasim Ali
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Innovations Adoption in Agri-food Chain
Řešitel grantu Ing., Dr. sc. agr., Dr. sc. habil. Miroslava Bavorová
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Inovace integrované ochrany brambor proti mandelince bramborové založené na nových poznatcích genetických a biologických charakteristik
Řešitel grantu Ing. Petr Sedlák, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2023
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Interpretace obrazových dat pro optimalizaci růstu obilovin, olejnin a trvalých travních porostů
Řešitel grantu Ing. David Hájek
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA TF
více informací »
Identifikace a ochrana dochovaných pozůstatků historických plužin
Řešitel grantu prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
Trvání grantu 2018 - 2030
Poskytovatel Ministerstvo kultury ČR
více informací »
Identifikace nedostatků a omezení zpracování dat dálkového průzkumu Země a jejich efektivní využití
Řešitel grantu Ing. Jan Rajtr
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Identifikace nedostatků a omezení zpracování dat dálkového průzkumu Země a jejich efektivní využití
Řešitel grantu Ing. Jan Rajtr
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Identifikace perspektivních druhů užitkových rostlin jako nových potenciálních zdrojů potravin, léčiv a materiálů prostřednictvím etnobiologického výzkumu
Řešitel grantu doc. Ing. Zbyněk Polesný, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Indukce in vitro polyploidizace u vybraných léčivých a aromatických rostlin
Řešitel grantu Ing. Michal Orosz
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel CIGA
více informací »
Influence of economic sanctions and embargo on agricultural sector in Russian Federation and European Union
Řešitel grantu Ing. Mikhail Krivko
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Influence of economic sanctions and embargo on agricultural sector in Russian Federation and European Union
Řešitel grantu Ing. Tomáš Vacek
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Inovace a ekologizace rostlinné produkce s důrazem na trvalou udržitelnost podmínek pro zemědělství
Řešitel grantu Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Inovace diagnostiky výživného stavu plodin fosforem a sírou
Řešitel grantu Ing. Ondřej Sedlář, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Inovační aktivity v kontextu udržitelného rozvoje: potenciál regionálního značení
Řešitel grantu Ing. Klára Margarisová, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Inovativní využití biocharu modifikovaného nanoželezem: pokročilé geochemické testování pro stabilizaci kovů a metaloidů v půdě
Řešitel grantu doc. Mgr. Martina Vítková, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Izotopová frakcionace jako nástroj pro identifikaci sorpčních mechanizmů kadmia a zinku v půdách
Řešitel grantu prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Identifikace druhů Leptosphaeria maculans v oblastech ČR s produkcí řepky olejky
Řešitel grantu Olufadekemi Fajemisin
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Infekce vyvolané gastrointestinálními helminty v chovech koz v ČR a jejich vliv na mléčnou produkci
Řešitel grantu Ing. Iveta Angela Kyriánová
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Informační systém řízení údržby s nadstavbou benchmarkingu a s přihlédnutím k výzvě 4.0
Řešitel grantu doc. Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2020
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
více informací »
Intenzifikace polní produkce s důrazem na inovace, ekologizaci a trvalou udržitelnost podmínek pro zemědělství
Řešitel grantu Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
 
page foot