| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

- (1) (1) " (2) 6 (1) A (213) B (58) C (59) Č (10) D (117) E (138)
F (57) G (25) H (115) I (123) J (11) K (104) L (26) M (312) N (92) O (161)
P (352) Q (1) R (105) Ř (8) S (340) Š (7) T (109) U (33) Ú (7) V (765)
W (5) Y (2) Z (159) Ž (3)

Výsledky vyhledávání


Identifikace druhů Leptosphaeria maculans v oblastech ČR s produkcí řepky olejky
Řešitel grantu Olufadekemi Fajemisin
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Infekce vyvolané gastrointestinálními helminty v chovech koz v ČR a jejich vliv na mléčnou produkci
Řešitel grantu Ing. Iveta Angela Kyriánová
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Intenzifikace polní produkce s důrazem na inovace, ekologizaci a trvalou udržitelnost podmínek pro zemědělství
Řešitel grantu Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Interakce arbuskulární mykorhizy s elementárním nanoželezem a jejich vliv na chování kovů a polokovů v systému půda-rostlina
Řešitel grantu Ing. Zuzana Michálková, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel CIGA
více informací »
Interakce mezi mikroorganismy, půdou, potravinami a krmivy, kvalita půd, krmiv a potravin
Řešitel grantu prof. Ing. Eva Vlková, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Impact of snowmaking on eco-hydrological status of small streams.
Řešitel grantu Ing. Paulus Swan
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Infiltrační vlastnosti půdy v závislosti na intenzitě zpracování půdy a organizaci porostu
Řešitel grantu Ing. Stanislav Kovář
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA TF
více informací »
Inkubace selenanů ve sterilizovaných a neošetřených půdách: vliv aniontové kompetice a mikrobiální aktivity na mobilitu selenanů
Řešitel grantu Ing. Lukáš Praus
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Inovace systému integrované ochrany řepky pro omezení negativních dopadů současné technologie pěstování
Řešitel grantu doc. Ing. Jan Kazda, CSc.
Trvání grantu 2016 - 2018
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Inovace systémů pro verifikaci člověka dle jeho charakteristických rysů
Řešitel grantu Ing. Veronika Hartová, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA TF
více informací »
INOVATIVNÍ PŘÍSTUPY PŘI TVORBĚ OBCHODNÍHO PLÁNU V PODMÍNKÁCH ČESKÉHO LESNÍHO MANAGEMENTU – APLIKACE BUSINESS MODELU CANVAS NA VLASTNÍKY LESA
Řešitel grantu Richard Pek
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Is there any possibility for functional co-operation of the post-soviet countries?
Řešitel grantu Akhmadjon Ortikov
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Izotopy niklu a kadmia jako důkaz původu znečištění atmosféry v industriálních oblastech
Řešitel grantu Ing. Hana Šillerová, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel CIGA
více informací »
Identifikace polyfenolických látek v matolinách a pokrutinách z vinných hroznů
Řešitel grantu Ing. Marek Popov
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Impact of low temperatures and air
Řešitel grantu Mgr. Alina Samusevich
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Inovace biotechnologií v reprodukci hospodářských zvířat
Řešitel grantu prof. Mgr. Ing. Markéta Sedmíková, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2018
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Interakce tasemnice krysí (Hymenolepis diminuta) a potkana obecného (Rattus norvegicus) z hlediska příjmu a utilizace rizikových látek
Řešitel grantu prof. Ing. Iva Langrová, CSc.
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Izotopové stopování průmyslového znečistění atmosféry v ČR a v Norsku. Podpora zapojení studentů do grantu Norských fondů
Řešitel grantu Ing. Anna Francová
Trvání grantu 2015 - 2017
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Identifikace vhodných finančních nástrojů pro dotační politiku se zaměřením na návratné formy podpory
Řešitel grantu Ing. Pavel Jirsa
Trvání grantu 2014 - 2015
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Implementace vícevrstvé neuronové sítě v edukačním procesu
Řešitel grantu Ing. Václav Švec, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2015
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
 
page foot