| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (3) (1) 6 (1) A (296) B (87) C (91) Č (13) D (152)
E (187) F (76) G (37) H (135) I (177) J (12) K (129) L (38) M (381) N (113)
O (189) P (446) Q (2) R (141) Ř (8) S (397) Š (12) T (141) U (44) Ú (11)
V (923) W (6) X (1) Y (3) Z (191) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Medicinal and edible plants from tropics as source of biologically active compounds
Řešitel grantu prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D.
Trvání grantu 2022 - 2023
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Metriky a stanovení kritérií pro hodnocení projektů ve vztahu s agilními metodikami
Řešitel grantu Ing. Matěj Brnka
Trvání grantu 2022 - 2023
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Mikroorganismy jako prostředek k podpoře zdraví a k optimalizaci zemědělství
Řešitel grantu Ing. Kristýna Horváthová
Trvání grantu 2022 - 2023
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Modeling bio-physical and socio-economic determinants of tree planting in the Czech Republic: A spatio-temporal analysis
Řešitel grantu Saghi Movahhed Moghaddam, MSc.
Trvání grantu 2022 - 2023
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Modelování a verifikace nestacionárních úloh se zaměřením na trasování pohybu částic v tekutině
Řešitel grantu Ing. Lenka Křivánková
Trvání grantu 2022 - 2023
Poskytovatel GA TF
více informací »
Modelování distribuce vybraných druhů ptáků v rozdílných typech habitatů s přispěním dat o spektrální heterogenitě prostředí
Řešitel grantu Ing. Dominika Prajzlerová
Trvání grantu 2022 - 2023
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Moderní technologie úpravny vody na bázi průmyslu 4.0
Řešitel grantu Ing. David Guth
Trvání grantu 2022 - 2023
Poskytovatel GA TF
více informací »
Molekulární, bioinformatická a statistická analýza genetických dat
Řešitel grantu Ing. Jakub Vašek, Ph.D.
Trvání grantu 2022 - 2023
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Možnost využití torifikované ořechové slupky jako doplňkového paliva k fosilním zdrojům.
Řešitel grantu Ing. Lukáš Jeníček
Trvání grantu 2022 - 2023
Poskytovatel GA TF
více informací »
Možnosti určování vlastností dřevní štěpky analýzou obrazu.
Řešitel grantu Ing. Martin Maděra
Trvání grantu 2022 - 2023
Poskytovatel GA TF
více informací »
Management genových zdrojů lesních dřevin při klimatické změně
Řešitel grantu prof. Ing. Milan Lstibůrek, MSc, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2024
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Management of natural rgeneration to dynamics of forest ecosystems and global climate change in sudeten mountains
Řešitel grantu Ing. Zdeněk Fuchs
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Manganese oxides for the degradation of organic micropollutants in greywater: implications for the intensification of constructed wetlands performance
Řešitel grantu Mayang Christy Perdana
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Mapování zdravotního stavu lesů, druhů dřevin a lesních rizik pomocí inovatívnich ICT dat a přístupů
Řešitel grantu doc. Ing. Peter Surový, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2024
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Metabolomic screening tools for host-plant resistance in ornamental crops
Řešitel grantu Anna Mascellani
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Meziuniverzitní spolupráce jako nástroj zvýšení kvality vybraných ukrajinských univerzit
Řešitel grantu Ing. Jana Hvozdovičová, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2021
Poskytovatel Česká rozvojová agentura
více informací »
Minulost, současnost a budoucnost virtuálních týmů: bibliometrická analýza
Řešitel grantu Ing. Tereza Šímová
Trvání grantu 2021 - 2021
Poskytovatel GA PEF
více informací »
MoBiDiSc Modelling BioDiversity across Scales
Řešitel grantu PhDr. Mgr. François Leroy
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Monitoring a vyhodnocení rizikových jevů v okolí dopravní infrastruktury s využitím DPZ
Řešitel grantu Ing. Jan Komárek, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2024
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Monitoring kriticky ohroženého okáče metlicového (Hipparchia semele L.) v systému chráněných území Prokopského údolí a blízkého okolí
Řešitel grantu Mgr. Tomáš Kadlec, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel Magistrát hl. m. Prahy
více informací »
 
page foot