| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (3) (1) 6 (1) A (290) B (84) C (87) Č (12) D (148)
E (184) F (76) G (36) H (132) I (168) J (12) K (128) L (37) M (374) N (110)
O (189) P (439) Q (2) R (139) Ř (8) S (391) Š (12) T (137) U (43) Ú (11)
V (913) W (6) X (1) Y (3) Z (189) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Management genových zdrojů lesních dřevin při klimatické změně
Řešitel grantu prof. Ing. Milan Lstibůrek, MSc, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2024
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Management of natural rgeneration to dynamics of forest ecosystems and global climate change in sudeten mountains
Řešitel grantu Ing. Zdeněk Fuchs
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Manganese oxides for the degradation of organic micropollutants in greywater: implications for the intensification of constructed wetlands performance
Řešitel grantu Mayang Christy Perdana
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Mapování zdravotního stavu lesů, druhů dřevin a lesních rizik pomocí inovatívnich ICT dat a přístupů
Řešitel grantu doc. Ing. Peter Surový, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2024
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Metabolomic screening tools for host-plant resistance in ornamental crops
Řešitel grantu Anna Mascellani
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Meziuniverzitní spolupráce jako nástroj zvýšení kvality vybraných ukrajinských univerzit
Řešitel grantu Ing. Jana Hvozdovičová, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2021
Poskytovatel Česká rozvojová agentura
více informací »
Minulost, současnost a budoucnost virtuálních týmů: bibliometrická analýza
Řešitel grantu Ing. Tereza Šímová
Trvání grantu 2021 - 2021
Poskytovatel GA PEF
více informací »
MoBiDiSc Modelling BioDiversity across Scales
Řešitel grantu PhDr. Mgr. François Leroy
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Monitoring a vyhodnocení rizikových jevů v okolí dopravní infrastruktury s využitím DPZ
Řešitel grantu Ing. Jan Komárek
Trvání grantu 2021 - 2024
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Monitoring kriticky ohroženého okáče metlicového (Hipparchia semele L.) v systému chráněných území Prokopského údolí a blízkého okolí
Řešitel grantu Mgr. Tomáš Kadlec, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel Magistrát hl. m. Prahy
více informací »
Monitoring ohrožených a nepůvodních vodních organizmů a návrhy nápravných opatření
Řešitel grantu Ing. Milan Gottwald
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Monitoring porostu brambor na výzkumných plochách
Řešitel grantu Ing. Jakub Lev, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2021
Poskytovatel Evropská komise
více informací »
Monitoring stavu a vývoje souší po kůrovcové kalamitě
Řešitel grantu doc. Ing. Peter Surový, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2023
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Monitoring the presence of parasitoid Platygaster robiniae (Hymenoptera:Plategasteridae) and its influence on population dynamics of Obolodiplosis robiniae(Diptera: Cecidomyiidae) in Czech Republic
Řešitel grantu Mgr. Vladimír Medzihorský
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Možnosti snížení negativního vlivu intenzivního zemědělství na opylovače
Řešitel grantu doc. Ing. Jan Kazda, CSc.
Trvání grantu 2021 - 2023
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
MyBioGrow: Výrobní postup komplexního půdního aditiva na bázi Mykorrhizní symbiózy a Biocharu
Řešitel grantu doc. Mgr. Lukáš Trakal, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Malá regenerační souprava MARS
Řešitel grantu prof. Ing. Pavel Pech, CSc.
Trvání grantu 2020 - 2023
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Mechanická pevnost lepeného dřeva v závislosti na dřevinách a střídavém působení teploty
Řešitel grantu Bc. Tomáš Kytka
Trvání grantu 2020 - 2021
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Metagenomics analysis to provide comprehensive insights into the environmental impact on the microbial community composition of Norway spruce
Řešitel grantu Amit Roy
Trvání grantu 2020 - 2021
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Model hořlavosti pozemního paliva v závislosti na sukcesním stádiu středoevropských lesů
Řešitel grantu Ing. Roman Berčák
Trvání grantu 2020 - 2021
Poskytovatel GA FLD
více informací »
 
page foot