| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

- (1) (1) " (2) 6 (1) A (226) B (61) C (62) Č (10) D (120) E (147)
F (59) G (25) H (119) I (131) J (12) K (108) L (27) M (324) N (94) O (166)
P (360) Q (1) R (111) Ř (8) S (344) Š (9) T (116) U (35) Ú (8) V (794)
W (5) Y (2) Z (161) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Manažerský simulátor pro živočišnou výrobu - FARMASIM
Řešitel grantu Ing. Jana Poláková
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Mechanismy přeměny organické hmoty v půdě v Konžské pánvi na gradientu intenzity zemědělství
Řešitel grantu doc. Mgr. Jan Šobotník, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Metody monitorovaní rezistence hospodářsky významných škůdců a plevelů k přípravkům na ochranu rostlin a antirezistentní strategie
Řešitel grantu prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Metody umělé reprodukce břízy ojcovské a postupy směřující k zachování její populace na území České republiky
Řešitel grantu doc. Ing. Ivan Kuneš, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Mimoprodukční ostrovy uvnitř polí: ohniska lokální biodiverzity a zdroje cenných ekosystémových služeb?
Řešitel grantu Mgr. Tomáš Kadlec, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Modelování vnitřního prostředí lesa z dat dálkového průzkumu bezpilotními systémy
Řešitel grantu Vít Kašpar
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Modelování vodní bilance na nepozorovaných povodích s využitím fyzickogeografické podobnosti a multiobjektivního přístupu
Řešitel grantu Ing. Petr Pavlík
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Modifikace rybinového spoje a působení vybraných faktorů na jeho tuhost
Řešitel grantu Ing. Václava Kašičková
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Monitoring chování srnčí zvěře v okolí modelové pozemní komunikace pomocí GPS telemetrie
Řešitel grantu Mgr. Hana Brodská
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Monitoring of the pathogen Batrachochytrium salamandrivorans in Czech and Spanish captive collections and threatened wild populations of caudate amphibians
Řešitel grantu David Lastra González
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Malé populace ohrožených druhů antilop, rizika jejich vyhynutí a možnosti prevence
Řešitel grantu Ing. Anna Kubátová
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel CIGA
více informací »
Management kvetoucích pásů a jejich význam pro opylovače a přirozené nepřátele škůdců v krajinném kontextu
Řešitel grantu Ing. Anna Talašová
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel CIGA
více informací »
Mechanismus vzniku izotopových anomalií C vyplývající ze studia izotopů Ca a O: Test modelu globální „karbonátové hypersaturace“ silurské mořské vody
Řešitel grantu prof. RNDr. Jiří Frýda, Dr.
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Mechanismy samosprávného rozhodování v obcích České republiky
Řešitel grantu Ing. Mgr. Tomáš Eliáš
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Měření úrovně retroreflexe a kolority folií svislého dopravního značení v závislosti na životnosti
Řešitel grantu Ing. Lukáš Jan Hrabánek
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA TF
více informací »
Mitotická polyploidizace in vitro u tymiánu obecného (Thymus vulgaris L.)
Řešitel grantu prof. Dr. Ing. Eloy Fernández Cusimamani
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
MODELLING OF THE OVERLAND FLOW TO MITIGATE HARMFUL IMPACT OF SOIL EROSION
Řešitel grantu MSc. Darya Fedorova
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Modelová podpora volby nejvhodnější manažerské metodiky pro vybraná odvětví v ČR a SR
Řešitel grantu Ing. Veronika Frajtová
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Modelování dynamiky a kalibrace povrchu implikované volatility na trhu zemědělských komodit
Řešitel grantu Ing. Michal Čermák
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Modelování transportu Zn půdním profilem s použitím filtračních kolon
Řešitel grantu Ing. Petr Ouředníček
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FZP
více informací »
 
page foot