| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (2) 6 (1) A (241) B (72) C (68) Č (10) D (132) E (158)
F (62) G (28) H (125) I (151) J (12) K (118) L (28) M (338) N (105) O (176)
P (394) Q (1) R (123) Ř (8) S (357) Š (11) T (122) U (38) Ú (9) V (850)
W (6) X (1) Y (2) Z (177) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Mezioborová studie cyklu prvků v horských jezerech a jejich lesních povodích zmlazujících se po odumření stromového patra
Řešitel grantu Ing. Radek Bače, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Minimalizace rizik reziduí účinných látek vybraných herbicidů obsažených ve slámě a v půdě na kultury pěstovaných hub, jahodníku a rajčat
Řešitel grantu doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2023
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Modelování chování uživatelů a šíření dezinformací na síti Twitter v ČR
Řešitel grantu Petr Cihelka
Trvání grantu 2019 - 2019
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Modulární systém pro komplexní monitoring hnízdního chování a hnízdní úspěšnosti ptáků
Řešitel grantu Mgr. Martin Sládeček
Trvání grantu 2019 - 2022
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Molekulární analýza nukleových kyselin rostlin a živočichů a možnosti jejího hodnocení s využitím metod bioinformatiky a biostatistiky
Řešitel grantu Ing. Vladimíra Sedláková, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Morfologická determinace a molekulárně – genetická analýza variability parazitárních nematod rodu Setaria Viborg, 1795 detekovaných u divokých přežvýkavců na území České republiky
Řešitel grantu Ing. Sylva Lanková
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Morfometrická a molekulárně genetická analýza gastrointestinálních hlístic u terestrické želvy – želva zelenavá (Testudo hermanni)
Řešitel grantu Ing. Vladislav Sloup
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Multi-environmenta forest genetic trials evaluation in Austrian European larch
Řešitel grantu Ing. Valérie Poupon
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Manažerský simulátor pro živočišnou výrobu - FARMASIM
Řešitel grantu Ing. Jana Pitrová (Poláková), PhD.
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Mechanismy přeměny organické hmoty v půdě v Konžské pánvi na gradientu intenzity zemědělství
Řešitel grantu doc. Mgr. Jan Šobotník, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Metody monitorovaní rezistence hospodářsky významných škůdců a plevelů k přípravkům na ochranu rostlin a antirezistentní strategie
Řešitel grantu prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Metody umělé reprodukce břízy ojcovské a postupy směřující k zachování její populace na území České republiky
Řešitel grantu doc. Ing. Ivan Kuneš, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Mikrobiom primátů: vliv prostředí a složení potravy na zdravotní a reprodukční stav a výskyt bifidobakterií
Řešitel grantu Ing. Nikol Modráčková
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel CIGA
více informací »
Mimoprodukční ostrovy uvnitř polí: ohniska lokální biodiverzity a zdroje cenných ekosystémových služeb?
Řešitel grantu Mgr. Tomáš Kadlec, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Model transparence cen v potravinové vertikále - vepřové maso
Řešitel grantu prof. Ing. Luboš Smutka, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2021
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Modelování vnitřního prostředí lesa z dat dálkového průzkumu bezpilotními systémy
Řešitel grantu Vít Kašpar
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Modelování vodní bilance na nepozorovaných povodích s využitím fyzickogeografické podobnosti a multiobjektivního přístupu
Řešitel grantu Ing. Petr Pavlík
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Modifikace rybinového spoje a působení vybraných faktorů na jeho tuhost
Řešitel grantu Ing. Václava Kašičková
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Mohou moderní sekvenační přístupy vyřešit fylogenetiku termitů?
Řešitel grantu Bc. František Jůna
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel CIGA
více informací »
Mohou moderní sekvenační přístupy vyřešit fylogenetiku termitů?
Řešitel grantu Bc. František Jůna
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FLD
více informací »
 
page foot