| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

- (1) (1) " (2) 6 (1) A (213) B (58) C (59) Č (10) D (117) E (138)
F (57) G (25) H (115) I (123) J (11) K (104) L (26) M (312) N (92) O (161)
P (353) Q (1) R (105) Ř (8) S (340) Š (7) T (109) U (33) Ú (7) V (768)
W (5) Y (2) Z (159) Ž (3)

Výsledky vyhledávání


Malé populace ohrožených druhů antilop, rizika jejich vyhynutí a možnosti prevence
Řešitel grantu Ing. Anna Kubátová
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel CIGA
více informací »
Management kvetoucích pásů a jejich význam pro opylovače a přirozené nepřátele škůdců v krajinném kontextu
Řešitel grantu Ing. Anna Šrámková
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel CIGA
více informací »
Mechanismus vzniku izotopových anomalií C vyplývající ze studia izotopů Ca a O: Test modelu globální „karbonátové hypersaturace“ silurské mořské vody
Řešitel grantu prof. RNDr. Jiří Frýda, Dr.
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Mechanismy samosprávného rozhodování v obcích České republiky
Řešitel grantu Ing. Mgr. Tomáš Eliáš
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Měření úrovně retroreflexe a kolority folií svislého dopravního značení v závislosti na životnosti
Řešitel grantu Ing. Lukáš Jan Hrabánek
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA TF
více informací »
MODELLING OF THE OVERLAND FLOW TO MITIGATE HARMFUL IMPACT OF SOIL EROSION
Řešitel grantu MSc. Darya Fedorova
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Modelová podpora volby nejvhodnější manažerské metodiky pro vybraná odvětví v ČR a SR
Řešitel grantu Ing. Veronika Frajtová
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Modelování dynamiky a kalibrace povrchu implikované volatility na trhu zemědělských komodit
Řešitel grantu Ing. Michal Čermák
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Modelování transportu Zn půdním profilem s použitím filtračních kolon
Řešitel grantu Ing. Petr Ouředníček
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Modelování zásob sněhu v horských oblastech
Řešitel grantu Mgr. Denisa Čepová
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Modern approaches of remote sensing in forest mensuration applied in temperate forests
Řešitel grantu Azadeh Abdolahnejad
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Modifikace polyuretanového adhesiva pro lepení lignocelulózových materiálů pomocí polyuretanového recyklátu jako plniva
Řešitel grantu Ing. Štěpán Hýsek
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel CIGA
více informací »
Monitoring chování kopytníků v blízkosti komunikací ve vybrané lokalitě Pihel
Řešitel grantu Mgr. Hana Brodská
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Monitoring of the pathogen Batrachochytrium salamandrivorans in the Czech Republic and South-west Europe
Řešitel grantu David Lastra González
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Monitoring pohybu zvířat v objektech
Řešitel grantu Ing. Miroslav Jungwirth
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Monitorování fotovoltaických systémů
Řešitel grantu Ing. Minh Quan Dang
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA TF
více informací »
Morfologická a genetická determinace krevních parazitů zelených skokanů (Pelophylax sp.) na území ČR
Řešitel grantu Ing. Daniel Koleška
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel CIGA
více informací »
Možnosti sémantického a efektivního ukládání výsledků vědeckovýzkumné činnosti pro následné prezentování a sdílení v heterogenním prostředí rozsáhlých sítí
Řešitel grantu Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Možnosti využití metod rozpoznávání obrazu z výškového snímkování pro monitoring zvěře
Řešitel grantu Ing. Murodjon Ganiyev
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Multitemporální analýza vegetačních změn v centrální Itálii užitím dálkového průzkumu Země
Řešitel grantu Ing. David Moravec
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA FZP
více informací »
 
page foot