| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

- (1) (1) " (2) 6 (1) A (215) B (60) C (59) Č (10) D (119) E (138)
F (57) G (25) H (116) I (127) J (12) K (105) L (26) M (319) N (94) O (162)
P (355) Q (1) R (105) Ř (8) S (341) Š (7) T (112) U (33) Ú (7) V (776)
W (5) Y (2) Z (159) Ž (3)

Výsledky vyhledávání


Regionální značení jako konkurenční výhoda
Řešitel grantu Ing. Stanislav Rojík, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Regulace preimplantačního vývoje skotu – význam cullinu 1
Řešitel grantu Ing. Veronika Kinterová
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel CIGA
více informací »
Rozšíření a podpora transferu technologií a znalostí na ČZU realizací aktivit
Řešitel grantu Ing. Gabriela Jirátová
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel Magistrát hl. m. Prahy
více informací »
RECESERA – reporting a monitoring CSR
Řešitel grantu doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Regionální značení: budování hodnoty značky v kontextu spotřebitelského vnímání
Řešitel grantu Ing. Klára Margarisová, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Retence, distribuce a možné využití živin přítomných v rybničních biocenózách
Řešitel grantu Ing. Anita Petrů
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel CIGA
více informací »
Režim disturbancí jedlo-bukových pralesů Evropy
Řešitel grantu Mgr. Jana Lábusová
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Rizikové faktory pro vznik rezistence gastrointestinálních hlístic na benzimidazolová anthelmintika v chovech koz v České republice
Řešitel grantu Ing. Iveta Angela Kyriánová
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel CIGA
více informací »
Rizikové faktory pro vznik rezistence gastrointestinálních hlístic na benzimidazolová anthelmintika v chovech koz v České republice
Řešitel grantu Ing. Iveta Angela Kyriánová
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Rozvoj rodiny a komunity v průsečíku regionální rodinné politiky
Řešitel grantu Ing. Jakub Husák, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Růst a přežívání přirozeného zmlazení smrku po disturbancích
Řešitel grantu Mgr. Markéta Nováková
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření a strategií souvisejících se změnami klimatu
Řešitel grantu Ing. Peter Surový, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2016
Poskytovatel Finanční mechanismus EHP/Norska
více informací »
Realizace diagnostického pracoviště pro akumulátory LiFePO4
Řešitel grantu Ing. Miroslav Brabec
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA TF
více informací »
Realizace záchranného programu pro perlorodku říční (Margaritifera margaritifera) na katastrálním území VVP Boletice
Řešitel grantu Ing. Pavel Horký, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2016
Poskytovatel Finanční mechanismus EHP/Norska
více informací »
Rostlinná společenska v přirozen.smrkov.
Řešitel grantu Ing. Petr Uzel
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Rozšíření využitelnosti a aktualizace kategorií pro stanovení obsahu přístupných makro a mikroživin v půdě v rámci zajištění trvale udržitelné úrodnosti a produkční schopnosti zemědělských půd
Řešitel grantu prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.
Trvání grantu 2015 - 2018
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Rozvětvené sekreční zóny u snovacích žláz pavouků a kvalita produkovaného materiálu
Řešitel grantu Ing. Tomáš Krejčí
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Rozvoj a využívání informačních a komunikačních technologií ve venkovském prostoru
Řešitel grantu Mgr. Ing. Vladimír Očenášek, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2016
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Realizace dlouhodobých pokusů u jabloní, hrušní a slivoní v souladu s metodikami diplomových prací studentů oboru Produkční zahradnictví
Řešitel grantu doc. Ing. Josef Sus, CSc.
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Regulace příjmu rizikových prvků a živin rychle rostoucími dřevinami vápněním silně kontaminovaných půd
Řešitel grantu Ing. Stanislava Kroulíková, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
 
page foot