| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (3) (1) 6 (1) A (290) B (84) C (86) Č (12) D (148)
E (181) F (75) G (36) H (132) I (168) J (12) K (127) L (37) M (371) N (110)
O (188) P (438) Q (2) R (139) Ř (8) S (389) Š (12) T (137) U (42) Ú (11)
V (911) W (6) X (1) Y (3) Z (188) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Racionální rozloha osevů na půdních blocích v rámci nastavení podmínek DZES pro podporu udržitelného hospodaření v České republice.
Řešitel grantu doc. Ing. Petr Novák, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2023
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Reconstruction of Europe Continent Runoff Using using ML and Ensemble of ML from 1500- 2000
Řešitel grantu Ujjwal Singh
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Regionální segmentace na základě analýzy komunikace na sociálních sítích
Řešitel grantu Ing. Richard Hartman
Trvání grantu 2021 - 2021
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Research on environmental and sustainable technologies for developing countries
Řešitel grantu doc. Ing. Bc. Tatiana Alexiou Ivanova, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
RESONATE - Resilient forest value chains – enhancing resilience through natural and socio-economic responses
Řešitel grantu doc. Ing. Martin Jankovský, PhD.
Trvání grantu 2021 - 2025
Poskytovatel Evropská komise
více informací »
Response Time of Agricultural Ecosystems to Flash Droughts
Řešitel grantu MSc. Akif Rahim
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA FZP
více informací »
REVISITING THE ROLE OF SEWAGE SLUDGE FOR USE IN AGRICULTURE: THE ROLE OF EMERGING CONTAMINANT
Řešitel grantu Audrey Lucrece Noumbissi Ngambia
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Revize opatření plánu společných zařízení v důsledku klimatických změn
Řešitel grantu doc. Ing. arch. Jan Vaněk, CSc.
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Reconstruction of 500 years European continental surface runoff using ensemble of selected machine learning models.
Řešitel grantu Ujjwal Singh
Trvání grantu 2020 - 2021
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Reprodukční schopnost akátu bílého odvozená od jeho semenné banky
Řešitel grantu doc. Ing. Ivan Kuneš, Ph.D.
Trvání grantu 2020 - 2021
Poskytovatel Magistrát hl. m. Prahy
více informací »
Rolling Waste: Environmentální a behaviorální výzkum chování účastníků hudebních festivalů
Řešitel grantu Ing. Lenka Wimmerová, MSc., Ph.D.
Trvání grantu 2020 - 2023
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Rozšíření a inovace lesnického systému IterSoft
Řešitel grantu doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
Trvání grantu 2020 - 2023
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
více informací »
Rozšíření patogenu Phytophthora xalni ve vybraných porostech olší Česka v závislosti na faktorech prostředí
Řešitel grantu Ing. Markéta Macháčová
Trvání grantu 2020 - 2021
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Rozvoj vybraných technologií v podmínkách krize COVID 19 a po ní
Řešitel grantu doc. Mgr. Ing. Lukáš Zagata, Ph.D.
Trvání grantu 2020 - 2022
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Rusíni: Specifika národnostní menšiny v kontextu kulurní politiky v regionech východního Slovenska
Řešitel grantu Mgr. Veronika Němcová
Trvání grantu 2020 - 2020
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Rychlost zániku krajinných prvků coby nositelů paměti kulturní krajiny
Řešitel grantu Václav Fanta, PhD.
Trvání grantu 2020 - 2021
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Rekognice různých typů štěkání loveckých psů
Řešitel grantu Ing. Ondřej Matějka
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Rekonstrukce růstové dynamiky primárních bukovo-jedlových lesů ve střední Evropě s využitím dendroekologických metod
Řešitel grantu Ing. Michal Frankovič
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Revenues management mobilních operátorů v České republice
Řešitel grantu Ing. Marián Vdoviak
Trvání grantu 2019 - 2019
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Revize rodové fylogeneze podčeledi Silphinae pomocí molekulárních a morfologických metod
Řešitel grantu Ing. Karolina Mahlerová
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel GA FZP
více informací »
 
page foot