| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

- (1) (1) " (2) 6 (1) A (215) B (60) C (59) Č (10) D (119) E (138)
F (57) G (25) H (116) I (127) J (12) K (105) L (26) M (319) N (94) O (162)
P (355) Q (1) R (105) Ř (8) S (341) Š (7) T (112) U (33) Ú (7) V (776)
W (5) Y (2) Z (159) Ž (3)

Výsledky vyhledávání


Taxonomická a fylogenetická analýza jihoafrických terikolních nosatců (Coleoptera: Curculionidae) podčeledi Entiminae založená na morfoanatomických a molekulárních znacích
Řešitel grantu Ing. Roman Borovec
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel CIGA
více informací »
Taxonomická revize mega-početného rodu Agrilus (Coleoptera, Buprestidae) orientální oblasti
Řešitel grantu RNDr. Eduard Jendek
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel CIGA
více informací »
Taxonomické zhodnocení dřevinného sortimentu v Lesnickém rekultivačním arboretu Antonín, Sokolov
Řešitel grantu Ing. Ondřej Vanc
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Tepené cykly oceli zemědělského nástroje pro získání bainitické-martenzitické struktury
Řešitel grantu Ing. Adam Kešner
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA TF
více informací »
Testování efektivity environmentálně-vzdělávacích programů v západní Africe
Řešitel grantu Mgr. Markéta Grúňová
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel CIGA
více informací »
The influence of urban drainage types on fate of toxic metals in an aquatic environment of small urban streams
Řešitel grantu Ing. Bc. Bijay Gurung
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FZP
více informací »
The role of wild animals in the transmission of parasitic zoonoses
Řešitel grantu prof. MVDr. Daniela Lukešová, CSc.
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Topografická charakterizace svalových vláken ve svalu longissimus lumborum et thoracis a rectus abdominis prasat a jejich vztah k vybraným fyzikálně-chemickým vlastnostem masa.
Řešitel grantu Ing. Nicole Lebedová
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel CIGA
více informací »
Torrefikační a hydrotermální karbonizace agroodpadů ze zpracování ovoce, zeleniny a obilovin
Řešitel grantu Ing. Barbora Tamelová
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel CIGA
více informací »
Towards Agenda 2030 - Inclusive Transformation of Rural Areas, case studies in selected countries
Řešitel grantu Ing. Jana Mazancová, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Tři úrovně aniontové kompetice v systému rostlina-půda-selenan, vliv na dostupnost selenu řepce olejné (Brassica napus L.)
Řešitel grantu Ing. Lukáš Praus
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel CIGA
více informací »
Tvorba 3D modelu lesa s využitím UAV
Řešitel grantu Ing. Jan Hásek
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Talent management v organizacích v současné praxi
Řešitel grantu Ing. Adéla Fajčíková
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Technological, Economic and Social Asp.
Řešitel grantu Ing. Jana Mazancová, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Technologie detekce zvěře pro žací techniku
Řešitel grantu Ing. Vadym Shapoval
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel CIGA
více informací »
Termická úprava tropických a domácích dřevin s experimentálním ověřením jejich protipožární odolnosti a obrobitelnosti.
Řešitel grantu Bc. Lukáš Kaplan
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel CIGA
více informací »
Termická úprava tropických dřevin s experimentálním ověřením jejich obrobitelnosti
Řešitel grantu Bc. Lukáš Kaplan
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Těžba a zpracování Cu Pb Zn a Co rud v subsaharské Africe přírodní geochemická laboratoř pro studium chování polutantů
Řešitel grantu doc. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2018
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
The method of ‘Reverse-Designing’ a Landscape (2)
Řešitel grantu Ing. Sage Sluter
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Trajektorie vývoje krajiny Sudet – případová studie v krajině vrchovin a hornatin.
Řešitel grantu Ing. Vít Zelinka
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FZP
více informací »
 
page foot