| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (2) 6 (1) A (241) B (72) C (68) Č (10) D (132) E (158)
F (62) G (28) H (125) I (151) J (12) K (118) L (28) M (338) N (105) O (176)
P (394) Q (1) R (123) Ř (8) S (357) Š (11) T (122) U (38) Ú (9) V (850)
W (6) X (1) Y (2) Z (177) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Testování některých inovativních postupů produkce a výsadby sadebního materiálu pro zalesňování v extrémních podmínkách
Řešitel grantu Ing. Josef Gallo, MSc.
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FLD
více informací »
The pilot analyses for Last Tree Standing studies
Řešitel grantu Nataliya Korolyova
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Testování kolíkových spojů a zjišťování faktorů ovlivňující smykovou pevnost lepeného spoje
Řešitel grantu Ing. Milan Podlena
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Testování technik získávání prostorových dat pro plánování ochrany zvířat v Africe a na Blízkém východě
Řešitel grantu Meyer Etienne De Kock
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel CIGA
více informací »
Testování účinnosti anthelmintik určených k potlačení gastrointestinálních hlístic v chovech koní v České republice
Řešitel grantu Ing. Jana Nápravníková
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
The effect of population size on variability in multi-scale habitat preferences of the agile frog, Rana dalmatina
Řešitel grantu Ing. Tomáš Holer
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA FZP
více informací »
The fossil bark beetle database: state-of-the-art comparison of recent bark beetle outbreaks with paleoecological records from North America and Eurasia
Řešitel grantu Nick Bennett Schafstall
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Transfer technologií z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU do komerční sféry
Řešitel grantu doc. Ing. Tomáš Kušta, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel Magistrát hl. m. Prahy
více informací »
Triflurelin mediated in vitro polyploidization of cabbage and glucosinolate content
Řešitel grantu Oushadee Anuththara Jayalath Abeyawardana Mudiyanselage
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Trvalá a globálně jedinečná identifikace autorských entit
Řešitel grantu Ing. Eva Kánská
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Taxonomická a fylogenetická analýza jihoafrických terikolních nosatců (Coleoptera: Curculionidae) podčeledi Entiminae založená na morfoanatomických a molekulárních znacích
Řešitel grantu Ing. Roman Borovec
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel CIGA
více informací »
Taxonomická revize mega-početného rodu Agrilus (Coleoptera, Buprestidae) orientální oblasti
Řešitel grantu RNDr. Eduard Jendek
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel CIGA
více informací »
Taxonomické zhodnocení dřevinného sortimentu v Lesnickém rekultivačním arboretu Antonín, Sokolov
Řešitel grantu Ing. Ondřej Vanc
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Tepené cykly oceli zemědělského nástroje pro získání bainitické-martenzitické struktury
Řešitel grantu Ing. Adam Kešner
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA TF
více informací »
Testování efektivity environmentálně-vzdělávacích programů v západní Africe
Řešitel grantu Mgr. Markéta Grúňová
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel CIGA
více informací »
The influence of urban drainage types on fate of toxic metals in an aquatic environment of small urban streams
Řešitel grantu Ing. Bc. Bijay Gurung
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FZP
více informací »
The role of wild animals in the transmission of parasitic zoonoses
Řešitel grantu prof. MVDr. Daniela Lukešová, CSc.
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Topografická charakterizace svalových vláken ve svalu longissimus lumborum et thoracis a rectus abdominis prasat a jejich vztah k vybraným fyzikálně-chemickým vlastnostem masa.
Řešitel grantu Ing. Nicole Lebedová
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel CIGA
více informací »
Torrefikační a hydrotermální karbonizace agroodpadů ze zpracování ovoce, zeleniny a obilovin
Řešitel grantu Ing. Barbora Tamelová
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel CIGA
více informací »
Towards Agenda 2030 - Inclusive Transformation of Rural Areas, case studies in selected countries
Řešitel grantu Ing. Jana Mazancová, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
 
page foot