| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (3) (1) 6 (1) A (296) B (87) C (91) Č (13) D (152)
E (187) F (76) G (37) H (135) I (177) J (12) K (129) L (38) M (381) N (113)
O (189) P (446) Q (2) R (141) Ř (8) S (397) Š (12) T (141) U (44) Ú (11)
V (923) W (6) X (1) Y (3) Z (191) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Physiology and behaviour of farmed ungulates
Řešitel grantu doc. Francisco Ceacero Herrador, Ph.D.
Trvání grantu 2022 - 2023
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Podpora experimentální činnosti studentů doktorského studia na KARP
Řešitel grantu Ing. Petr Dvořák
Trvání grantu 2022 - 2023
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Podpora společného výzkumu akademických pracovníků Katedry botaniky a fyziologie rostlin FAPPZ a studentů při přípravě diplomových a disertačních prací zaměřených na vegetační ekologii, stres rostlin a obsahové látky zájmových druhů
Řešitel grantu Ing. Pavla Vachová, Ph.D.
Trvání grantu 2022 - 2023
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Podpora spolupráce akademických pracovníků a studentů v oblasti výzkumné a publikační činnosti katedry agroenvironmentální chemie a výživy rostlin
Řešitel grantu doc. Ing. Martin Kulhánek, Ph.D.
Trvání grantu 2022 - 2023
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Posouzení vlivu elektropohonu a pohonu se spalovacím motorem při provozu vysokozdvižných vozíků
Řešitel grantu Ing. Eva Olmrová, MBA
Trvání grantu 2022 - 2023
Poskytovatel GA TF
více informací »
Postoj spotřebitelů ke kultivovanému masu v České republice u generace Z
Řešitel grantu Ing. Lucie Pilařová
Trvání grantu 2022 - 2023
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Použití nezávislých dronů v kombinaci s lysimetrickými sledováními při sběru dat pro projekty regulační drenáže, stavu polních plodin, lesní vegetace a sledování vodních ploch v podmínkách měnícího se klimatu
Řešitel grantu Lemma Adane Truneh
Trvání grantu 2022 - 2023
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Profil bioaktivních a nutričně významných sloučenin zeleniny pěstované v bezpůdních systémech
Řešitel grantu Martin Liška
Trvání grantu 2022 - 2023
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Pedogeneze koluviálních půd: multidisciplinární přístup v modelování dynamiky vývoje v prostředí půda - krajina
Řešitel grantu doc. RNDr. Tereza Zádorová, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2023
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Performance evaluation of GPM IMERG precipitation over the tropical oceans
Řešitel grantu PhDr. Mgr. RAJANI PRADHAN
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Plánování kapacit sociálních služeb a související občanské vybavenosti
Řešitel grantu Ing. arch. Tomáš Peltan, PhD.
Trvání grantu 2021 - 2023
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Podpora inovace výuky, rozvoje výzkumu a meziuniverzitní spolupráce SAUM a TSU (Moldavsko)
Řešitel grantu doc. Ing. Bc. Tatiana Alexiou Ivanova, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2021
Poskytovatel Ministerstvo zahraničních věcí ČR
více informací »
Podpora společného výzkumu akademických pracovníků katedry botaniky a fyziologie rostlin FAPPZ a studentů při přípravě disertačních a diplomových zaměřených na stres rostlin s přihlédnutím k vlivu chladu na jejich fyziologii a obsahové látky, rozvoj venko
Řešitel grantu PharmDr. Jan Kubeš, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Podpora výzkumu, publikační činnosti a transferu vědeckých poznatků do praxe při studiu faktorů ovlivňujících půdní úrodnost
Řešitel grantu Ing. Jindřich Černý, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Pokročilé metody návrhu funkčního designu zemědělských strojů s využitím nejmodernějších numerických metod
Řešitel grantu doc. Ing. Rostislav Chotěborský, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2023
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
více informací »
Porovnání účinnosti inovativních nanosorbentů pro kovy a metaloidy v půdách kontaminovaných hutní činností: Geochemický a ekotoxikologický přístup
Řešitel grantu prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2023
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Posilování vědeckých kapacit a spolupráce ukrajinských univerzit v agrárních vědách
Řešitel grantu doc. Ing. Hynek Roubík, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2021
Poskytovatel Ministerstvo zahraničních věcí ČR
více informací »
Post-sovětský region v kontextu mezinárodně obchodních aktivit: příležitosti a hrozby vyplývající ze vzájemné spolupráce
Řešitel grantu prof. Ing. Luboš Smutka, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2023
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Predikce pádu stromů pro zajištění bezpečnosti železničního provozu
Řešitel grantu Ing. Václav Bažant, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2023
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Progresivní metody hospodářsko-úpravnického plánování pro podporu trvale udržitelného lesního hospodářství
Řešitel grantu Ing. Jan Kašpar, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2025
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
 
page foot