| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (3) 6 (1) A (265) B (77) C (73) Č (10) D (138) E (168)
F (69) G (32) H (126) I (156) J (12) K (121) L (31) M (353) N (107) O (182)
P (413) Q (2) R (127) Ř (8) S (371) Š (11) T (125) U (40) Ú (9) V (881)
W (6) X (1) Y (2) Z (181) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Physiological and behavioral responses of tropical ungulates to different husbandry techniques
Řešitel grantu doc. Francisco Ceacero Herrador, Ph.D.
Trvání grantu 2020 - 2021
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Podmíněné pravděpodobnosti přechodu z suchého do vlhkého prostředí a naopak v Evropě v období 1766–2015
Řešitel grantu Ing. Zuzana Bešťáková
Trvání grantu 2020 - 2021
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Podpora společného výzkumu akademických pracovníků Katedry botaniky a fyziologie rostlin FAPPZ a studentů při přípravě diplomových a disertačních prací zaměřených na vegetační ekologii, stres rostlin a obsahové látky zájmových druhů
Řešitel grantu Ing. Pavla Vachová, Ph.D.
Trvání grantu 2020 - 2021
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Podpora vědecké práce doktorandů KCHHZ při ověřování potenciálu selekce dojnic na vhodné morfologické vlastnosti struku pro zlepšení zdraví mléčné žlázy a zvýšení přirozené rezistence organismu vůči mastitidě
Řešitel grantu doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D.
Trvání grantu 2020 - 2021
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Podpora výzkumné a publikační činnosti studentů v oblasti agroenvironmentální chemie a výživy rostlin
Řešitel grantu Ing. Martin Kulhánek, Ph.D.
Trvání grantu 2020 - 2021
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Polární prach a jeho role při klimatických změnách
Řešitel grantu Mgr. Pavla Waldhauserová
Trvání grantu 2020 - 2022
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Poměr pohlaví mláďat ve vztahu s hladinou testosteronu matek
Řešitel grantu Ing. Martin Janouš
Trvání grantu 2020 - 2021
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Potenciál lokálních a globálních druhových databází pro modelování distribuce vybraných druhů ptáků s využitím neklasifikovaných multispektrálních dat
Řešitel grantu Ing. Petr Balej
Trvání grantu 2020 - 2021
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Potenciál technologie blockchain v České republice v kontextu vývoje evropských politik v oblasti zemědělství a potravinářství
Řešitel grantu prof. Ing. Luboš Smutka, Ph.D.
Trvání grantu 2020 - 2020
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Použití lysimetrických experimentů a aplikace UAV (dronů) při studiu problematiky regulační drenáže, závlah i stavu polních plodin během vegetace v podmínkách měnícího se klimatu
Řešitel grantu PhDr. Mgr. Yazan Abou Sarhan
Trvání grantu 2020 - 2021
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Použití multi-senzorové biologging technologie k posouzení vlivu antropogenní činnosti na chování a prostorovou kognici prasete divokého a jelena evropského
Řešitel grantu Ing. Václav Silovský
Trvání grantu 2020 - 2021
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Prevalence of Leucocytozoon infection in the Boreal Owl breeding population in relation to varying environmental conditions
Řešitel grantu Fernando Alfonso Riera Izarra
Trvání grantu 2020 - 2021
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Price changes on agrifood markets in post-Soviet countries under Russian import ban and sanctions
Řešitel grantu Ing. Mikhail Krivko
Trvání grantu 2020 - 2020
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Promotion of sustainable management of underutilized resources: knowledge, diversification, markets, value chains and education
Řešitel grantu Ing. Vladimír Verner, Ph.D.
Trvání grantu 2020 - 2021
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Protection of plužina landscapes in the Czech Republic
Řešitel grantu Frederick Peter Lowther-Harris
Trvání grantu 2020 - 2021
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Pyrolýzní proces POME jako odpadního produktu při zpracování palmy olejné
Řešitel grantu Ing. Tomáš Saller
Trvání grantu 2020 - 2021
Poskytovatel GA TF
více informací »
Pěstování pšenice seté ve směsné kultuře za účelem optimalizace výživného stavu půdy, ochrany proti erozi, stabilizace výnosu a kvality produkce
Řešitel grantu prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc.
Trvání grantu 2019 - 2023
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Physiology and behavior of wild and domestic tropical ungulates
Řešitel grantu doc. Francisco Ceacero Herrador, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Podpora společného výzkumu akademických pracovníků katedry botaniky a fyziologie rostlin FAPPZ a studentů při přípravě diplomových a disertačních prací zaměřených na stres rostlin, obsahových látek, rozvoj venkova a krajiny
Řešitel grantu PharmDr. Jan Kubeš, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Podpora studentů ve výzkumu behaviorální ekologie s využitím automatických modulárních systémů
Řešitel grantu prof. Mgr. Miroslav Šálek, Dr.
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FZP
více informací »
 
page foot