| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (3) (1) 6 (1) A (290) B (84) C (87) Č (12) D (148)
E (184) F (76) G (36) H (132) I (168) J (12) K (128) L (37) M (374) N (110)
O (189) P (439) Q (2) R (139) Ř (8) S (391) Š (12) T (137) U (43) Ú (11)
V (913) W (6) X (1) Y (3) Z (189) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Pedogeneze koluviálních půd: multidisciplinární přístup v modelování dynamiky vývoje v prostředí půda - krajina
Řešitel grantu doc. RNDr. Tereza Zádorová, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2023
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Performance evaluation of GPM IMERG precipitation over the tropical oceans
Řešitel grantu PhDr. Mgr. RAJANI PRADHAN
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Plánování kapacit sociálních služeb a související občanské vybavenosti
Řešitel grantu Ing. arch. Tomáš Peltan, PhD.
Trvání grantu 2021 - 2023
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Podpora inovace výuky, rozvoje výzkumu a meziuniverzitní spolupráce SAUM a TSU (Moldavsko)
Řešitel grantu doc. Ing. Bc. Tatiana Ivanova, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2021
Poskytovatel Ministerstvo zahraničních věcí ČR
více informací »
Podpora společného výzkumu akademických pracovníků katedry botaniky a fyziologie rostlin FAPPZ a studentů při přípravě disertačních a diplomových zaměřených na stres rostlin s přihlédnutím k vlivu chladu na jejich fyziologii a obsahové látky, rozvoj venko
Řešitel grantu PharmDr. Jan Kubeš, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Podpora výzkumu, publikační činnosti a transferu vědeckých poznatků do praxe při studiu faktorů ovlivňujících půdní úrodnost
Řešitel grantu Ing. Jindřich Černý, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Pokročilé metody návrhu funkčního designu zemědělských strojů s využitím nejmodernějších numerických metod
Řešitel grantu doc. Ing. Rostislav Chotěborský, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2023
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
více informací »
Porovnání účinnosti inovativních nanosorbentů pro kovy a metaloidy v půdách kontaminovaných hutní činností: Geochemický a ekotoxikologický přístup
Řešitel grantu prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2023
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Posilování vědeckých kapacit a spolupráce ukrajinských univerzit v agrárních vědách
Řešitel grantu doc. Ing. Hynek Roubík, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2021
Poskytovatel Ministerstvo zahraničních věcí ČR
více informací »
Post-sovětský region v kontextu mezinárodně obchodních aktivit: příležitosti a hrozby vyplývající ze vzájemné spolupráce
Řešitel grantu prof. Ing. Luboš Smutka, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2023
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Predikce pádu stromů pro zajištění bezpečnosti železničního provozu
Řešitel grantu Ing. Václav Bažant, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2023
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Progresivní metody hospodářsko-úpravnického plánování pro podporu trvale udržitelného lesního hospodářství
Řešitel grantu Ing. Jan Kašpar, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2025
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Proměna krajinné mikrostruktury v Evropě
Řešitel grantu Václav Fanta, PhD.
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Publication and Research Activities Development for Education in Life Sciences at Hawassa University
Řešitel grantu prof. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2021
Poskytovatel Ministerstvo zahraničních věcí ČR
více informací »
Půdní organická hmota - hodnocení vybraných indikátorů kvality
Řešitel grantu prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.
Trvání grantu 2021 - 2025
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Půdní prostředí a jeho variabilita, náhled na půdu z mnoha směrů
Řešitel grantu RNDr. Václav Tejnecký, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Physiological and behavioral responses of tropical ungulates to different husbandry techniques
Řešitel grantu doc. Francisco Ceacero Herrador, Ph.D.
Trvání grantu 2020 - 2021
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Podmíněné pravděpodobnosti přechodu z suchého do vlhkého prostředí a naopak v Evropě v období 1766–2015
Řešitel grantu Ing. Zuzana Bešťáková
Trvání grantu 2020 - 2021
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Podpora společného výzkumu akademických pracovníků Katedry botaniky a fyziologie rostlin FAPPZ a studentů při přípravě diplomových a disertačních prací zaměřených na vegetační ekologii, stres rostlin a obsahové látky zájmových druhů
Řešitel grantu Ing. Pavla Vachová, Ph.D.
Trvání grantu 2020 - 2021
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Podpora vědecké práce doktorandů KCHHZ při ověřování potenciálu selekce dojnic na vhodné morfologické vlastnosti struku pro zlepšení zdraví mléčné žlázy a zvýšení přirozené rezistence organismu vůči mastitidě
Řešitel grantu doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D.
Trvání grantu 2020 - 2021
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
 
page foot