| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

- (1) (1) " (2) 6 (1) A (215) B (60) C (59) Č (10) D (119) E (138)
F (57) G (25) H (116) I (127) J (12) K (105) L (26) M (319) N (94) O (162)
P (355) Q (1) R (105) Ř (8) S (341) Š (7) T (112) U (33) Ú (7) V (776)
W (5) Y (2) Z (159) Ž (3)

Výsledky vyhledávání


Pokročilé zpracování dat leteckého laserového skenování za účelem schematizace vodních toků pro potřeby matematického modelování
Řešitel grantu Ing. Lenka Pavlíčková
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Praktické aspekty použití biouhlu v rozdílných půdách a substrátech
Řešitel grantu Ing. Markéta Miháliková, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Podpora společného výzkumu akademických pracovníků katedry botaniky a fyziologie rostlin FAPPZ a studentů při přípravě diplomových a disertačních prací zaměřených na stres rostlin, rozvoj venkova a krajiny
Řešitel grantu RNDr. Milan Skalický, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Podpora vědeckovýzkumné činnosti studentů a mladých vědeckých pracovníků na Katedře veterinárních disciplín
Řešitel grantu doc. MVDr. Radko Rajmon, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Podpora vědecko-výzkumných a publikačních aktivit studentů DSP se zahradnickou specializací
Řešitel grantu doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Podpora výzkumné a publikační činnosti v oblasti výživy rostlin
Řešitel grantu Ing. Jindřich Černý, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Pokročilé metody stanovení in vitro antimikrobiální aktivity rostlinných látek, extraktů a silic
Řešitel grantu Ing. Johana Rondevaldová, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel CIGA
více informací »
Pokročilé metody úpravy fyzikálních a mechanických vlastností třískových desek
Řešitel grantu doc. Ing. Martin Böhm, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Posouzení vlivu aplikace minerálních a organických látek na hydrofyzikální vlastnosti půd
Řešitel grantu Martin Kovář
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Prostorová orientace loveckých plemen psů: interakce mezi senzorickou percepcí a faktory ovlivňujícími schopnost orientace
Řešitel grantu Kateřina Benediktová
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel CIGA
více informací »
Prostorová predikce půdních vlastností a jednotek založená na poloze v krajině a dalších charakteristikách stanoviště
Řešitel grantu prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Půda/hornina a voda - vědecké exkurze
Řešitel grantu prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Platforma pro identifikaci a interpretaci stresových faktorů v rostlinné produkci
Řešitel grantu doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2018
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
více informací »
Podpora experimentální činnosti studentů a jejího provozního zabezpečení podle metodik diplomových prací řešených na Katedře pícninářství a trávníkářství v roce 2016
Řešitel grantu Ing. Pavel Fuksa, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Podpora experimentální činnosti studentů doktorandského studia a jejího materiálního zabezpečení podle schválených metodik.
Řešitel grantu prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Podpora kontinuity doktorského studia na katedře pedologie a ochrany půd
Řešitel grantu prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Podpora odborných aktivit studentů magisterských oborů a materiálního zajištění experimentů
Řešitel grantu doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Podpora společného výzkumu akademických pracovníků katedry botaniky a fyziologie rostlin FAPPZ a studentů MgrSP při přípravě diplomových prací zaměřených na zemědělství a rozvoj venkovského prostoru.
Řešitel grantu prof. Ing. Václav Hejnák, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Podpora studentů magisterského studia při vědecko-výzkumné činnosti na katedře
Řešitel grantu Ing. Jindřich Černý, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Poplašná vokalizace gibonů chovaných v zajetí na nebezpečí
Řešitel grantu Ing. Zuzana Pohanková
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
 
page foot