| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (2) 6 (1) A (239) B (69) C (68) Č (10) D (129) E (155)
F (62) G (27) H (125) I (141) J (12) K (117) L (28) M (336) N (102) O (174)
P (392) Q (1) R (121) Ř (8) S (353) Š (10) T (122) U (38) Ú (8) V (840)
W (6) Y (2) Z (174) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Podpora společného výzkumu akademických pracovníků katedry botaniky a fyziologie rostlin FAPPZ a studentů při přípravě diplomových a disertačních prací zaměřených na stres rostlin, obsahových látek, rozvoj venkova a krajiny
Řešitel grantu PharmDr. Jan Kubeš, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Podpora studentů ve výzkumu behaviorální ekologie s využitím automatických modulárních systémů
Řešitel grantu prof. Mgr. Miroslav Šálek, Dr.
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Podpora studentů ve výzkumu geoenvironmentálních věd
Řešitel grantu prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Podpora studentů ve výzkumu přirozených a umělých mokřadů
Řešitel grantu prof. Ing. Jan Vymazal, CSc.
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Podpora vědecké práce doktorandů KCHHZ v oblasti transferu nutričně významných látek v potravním řetězci
Řešitel grantu prof. Ing. Roman Stupka, CSc.
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Podpora vědecké práce studentů zaměřených na evoluční biologii a molekulární ekologii
Řešitel grantu prof. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Podpora vědecko-výzkumné a publikační činnosti pro studium vztahů mezi rostlinami a živinami při zohlednění půdně-klimatických podmínek
Řešitel grantu Ing. Jindřich Černý, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Podpora výzkumu doktorandů zaměřeného na využití dat pozorování Země v ekologii a environmentálních vědách
Řešitel grantu doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Podpora výzkumu doktorandů zaměřených na studium vlivu historie, vlastnických vztahů a současného managementu na krajinu, zejména vodní režim, ochranu půdy a biodiverzitu.
Řešitel grantu prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Popis biodiversity dosud málo známé oblasti: fylogeneze a taxonomie terikolních nosatců jižní Afriky
Řešitel grantu Ing. Roman Borovec
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Porovnání aktivity oxidovaných monoterpenů na chování Ips tipographus (L.), (Coleoptera; Scolytinae) a selekce anti-atraktantů s možností použití v managementu
Řešitel grantu Ing. Kateřina Beránková
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Porovnání vegetativní a reprodukční fitness v přírodních populacích Orchis purpurea na geografickém gradientu ČR
Řešitel grantu Mgr. Radka Broumová
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Posouzení technologie úsporného zpracování půdy
Řešitel grantu Ing. Adéla Melicharová
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA TF
více informací »
Post-disturbance regeneration patterns and seedling ecology in Picea-abiesdominated temperate mountain forests of Central Europe
Řešitel grantu Jessika Margaretha Pettit
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Postupy pro podporu jedle bělokoré v lesním hospodářství ČR
Řešitel grantu doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2023
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Použití 3D scannerů v kraniometrii a odontologii
Řešitel grantu Ing. Klára Košinová
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Použití multi-senzorové biologging technologie k posouzení vlivu antropogenní činnosti na chování a prostorovou kognici prasete divokého a jelena evropského
Řešitel grantu Ing. Václav Silovský
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Prohloubení výzkumu v oblasti herbicidní rezistence a biologické ochrany v rámci doktorského studia
Řešitel grantu prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Prostorová variabilita potenciálně rizikových prvků v půdě s ohledem na obsah půdní organické hmoty (SOM)
Řešitel grantu Ing. Petra Křížová
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Přítomnost a aktivita mikroorganismů v těle hostitele a vnějším prostředí s ohledem na kvalitu a bezpečnost potravin a krmiv
Řešitel grantu Lucie Malá
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
 
page foot