| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) " (2) 6 (1) A (229) B (61) C (64) Č (10) D (122) E (148) F (60)
G (27) H (122) I (133) J (12) K (110) L (27) M (329) N (96) O (167) P (368)
Q (1) R (114) Ř (8) S (346) Š (9) T (120) U (35) Ú (8) V (810) W (5)
Y (2) Z (166) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Pilotní projekt daňové laboratoře s využitím HUBRU PEF
Řešitel grantu Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Podpora experimentální práce studentů doktorského studia v oblasti herbicidní rezistence a vlivu agrotechnických postupů na mikrovariabilitu půdního prostředí
Řešitel grantu prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Podpora společného výzkumu akademických pracovníků katedry botaniky a fyziologie rostlin FAPPZ a studentů při přípravě diplomových a disertačních prací zaměřených na stres rostlin, rozvoj venkova a krajiny
Řešitel grantu Ing. Jaroslava Martinková, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Podpora výzkumné činnosti studentů v oblasti agroenvironmentální chemie a výživy rostlin
Řešitel grantu Ing. Ondřej Sedlář, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Pokročilé zpracování dat leteckého laserového skenování za účelem schematizace vodních toků pro potřeby matematického modelování
Řešitel grantu Ing. Lenka Pavlíčková
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Posouzení technologie úsporného zpracování půdy
Řešitel grantu Ing. Adéla Melicharová
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA TF
více informací »
Postglaciální historie diploidně-polyploidního komplexu Alnus glutinosa na Balkánském poloostrově
Řešitel grantu Ing. Jan Šmíd
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel CIGA
více informací »
Použití biouhlí ze zbytkové biomasy pro sorpci digestátu ze zemědělských bioplynových stanic při aplikaci na zemědělskou půdu
Řešitel grantu Jan Velebil
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel CIGA
více informací »
Praktické aspekty použití biouhlu v rozdílných půdách a substrátech
Řešitel grantu Ing. Markéta Miháliková, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Predikce predizpozice pro vznik intramamárních infekcí na základě morfologie struku a ultrasonografického pozorování vnitřních strukových struktur u dojnic plemene Jersey a Holštýn; a následné vyhodnocení vlivu na kvalitu mléka a dojitelnost
Řešitel grantu Ing. Matúš Gašparík
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel CIGA
více informací »
Promotion of sustainable use of neglected and underutilized resources among small-scale farmers: Knowledge, Markets, Values and Institutions
Řešitel grantu Ing. Vladimír Verner, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Prostory funkcí a aproximace
Řešitel grantu doc. RNDr. Petr Gurka, CSc.
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Proteomická analýza spermií – fyziologie oplození a ovlivňování úspěšnosti kryokonzervace
Řešitel grantu Ing. Ondřej Šimoník, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Přezimování slunéček: vliv zimních teplot na přezimování, energetické zásoby a imunitní systém
Řešitel grantu Ing. Michal Řeřicha
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Přírodní látky jako konzervanty potravin
Řešitel grantu doc. Ing. Jan Banout, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Podpora společného výzkumu akademických pracovníků katedry botaniky a fyziologie rostlin FAPPZ a studentů při přípravě diplomových a disertačních prací zaměřených na stres rostlin, rozvoj venkova a krajiny
Řešitel grantu RNDr. Milan Skalický, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Podpora vědeckovýzkumné činnosti studentů a mladých vědeckých pracovníků na Katedře veterinárních disciplín
Řešitel grantu doc. MVDr. Radko Rajmon, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Podpora vědecko-výzkumných a publikačních aktivit studentů DSP se zahradnickou specializací
Řešitel grantu doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Podpora výzkumné a publikační činnosti v oblasti výživy rostlin
Řešitel grantu Ing. Jindřich Černý, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Pokročilé metody stanovení in vitro antimikrobiální aktivity rostlinných látek, extraktů a silic
Řešitel grantu Ing. Johana Rondevaldová, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel CIGA
více informací »
 
page foot