| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (2) 6 (1) A (239) B (69) C (68) Č (10) D (129) E (155)
F (62) G (27) H (125) I (141) J (12) K (117) L (28) M (336) N (102) O (174)
P (392) Q (1) R (121) Ř (8) S (353) Š (10) T (122) U (38) Ú (8) V (840)
W (6) Y (2) Z (174) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji s důrazem na mimoprodukční a produkční schopnosti půdy
Řešitel grantu Ing. Jaroslava Janků, CSc.
Trvání grantu 2019 - 2023
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji s důrazem na mimoprodukční a produkční schopnosti půdy
Řešitel grantu prof. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2023
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Udržitelný lesnický management definovaný na základě harmonizace jednotlivých složek lesních ekosystémů v kontextu probíhající klimatické změny
Řešitel grantu Ing. Rostislav Linda
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Usage of NIRS for assessing diet compositions of large herbivores
Řešitel grantu Stipan Čupić
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel GA FLD
více informací »
UV stabilizace podkladu využitím přípravků na bázi UVA a HALS pro zvýšení barevné stálosti dřeva v exteriéru
Řešitel grantu Ing. Eliška Oberhofnerová
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FLD
více informací »
ULTRA - Zařízení pro regeneraci vodárenských jímacích vrtů na principu ultrazvuku
Řešitel grantu prof. Ing. Pavel Pech, CSc.
Trvání grantu 2017 - 2020
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Uměle vybudované mokřady na zemědělském odvodnění pro zvýšení retence vody v krajině a zlepšení její kvality
Řešitel grantu prof. Ing. Jan Vymazal, CSc.
Trvání grantu 2017 - 2020
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Užití Helpman-Krugmanova modelu mezinárodní směny na trhu potravinářských produktů
Řešitel grantu Ing. Zuzana Slavíková
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Uživatelsko – technologický index precizního zemědělství
Řešitel grantu Ing. Miloš Ulman, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Understanding a Landscape: The Ingenuity and Integrity of the Baroque in Valeč
Řešitel grantu Ing. Sage Sluter
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Uplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství ČR
Řešitel grantu prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
Trvání grantu 2015 - 2018
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Ukládání uhlíku a živin v mokřadech v závislosti na míře zaplavení půdního substrátu
Řešitel grantu prof. Ing. Jan Vymazal, CSc.
Trvání grantu 2013 - 2015
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Ultimátní a proximátní faktory ovlivňující kojení a alokojení žiraf (Giraffa camelopardalis)
Řešitel grantu doc. Ing. Karolína Brandlová, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2015
Poskytovatel CIGA
více informací »
Udržitelné využívání zásob podzemních vod v ČR 
Řešitel grantu prof. Ing. Pavel Pech, CSc.
Trvání grantu 2012 - 2015
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Uchovávání, rozmnožování a šlechtění tropických a subtropických rostlin v in vitro podmínkách
Řešitel grantu prof. Dr. Ing. Eloy Fernández Cusimamani
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Universální propojení ochranných systémů v projektu inteligentních budov
Řešitel grantu Ing. Zdeněk Votruba, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA TF
více informací »
Using the GIS as a Tool for Monitoring Tourism Impacts of the Environment
Řešitel grantu Ing. Michaela Havlíková, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel Finanční mechanismus EHP/Norska
více informací »
Učící se organizace a přístupy k měření dopadu rozvojových a vzdělávacích programů
Řešitel grantu Ing. Klára Margarisová, Ph.D.
Trvání grantu 2009 - 2009
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Určení viskoelastických vlastností dřevních stavebních prvků metodou volných oscilací
Řešitel grantu Mgr. Josef Zeman, Ph.D.
Trvání grantu 2009 - 2009
Poskytovatel GA TF
více informací »
Udržitelné nakládání s přírodními zdroji v oblasti Amazonie (Peru)
Řešitel grantu doc. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.
Trvání grantu 2007 - 2009
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
 
page foot