| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (2) 6 (1) A (241) B (72) C (68) Č (10) D (132) E (158)
F (62) G (29) H (125) I (152) J (12) K (118) L (28) M (339) N (105) O (176)
P (396) Q (1) R (123) Ř (8) S (357) Š (11) T (122) U (38) Ú (9) V (853)
W (6) X (1) Y (2) Z (177) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti českého chmelařství na základě implementace principů precizního zemědělství a technologií smart farming
Řešitel grantu doc. Ing. Václav Brant, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2023
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Základní mechanické charakteristiky kompozitních materiálů na bázi dřeva a nedřevních komponentů
Řešitel grantu Ing. Adam Sikora
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Zefektivnění komunikace, monitoringu a managementu při řešení kalamitních situací v lesích jako podklad pro optimalizaci rozhodování státní správy.
Řešitel grantu prof. Ing. Marek Turčáni, PhD.
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Zlepšení instrumentálního zázemí a analytických možností na katedře zahradnictví
Řešitel grantu doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zlepšování vitality rostlin a podmínek pro růst v systému integrované rostlinné produkce
Řešitel grantu prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc.
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Znalostně strukturované texty: efektivní nástroj pro transfer znalostí v oblasti řízení lidských zdrojů
Řešitel grantu Ing. Martina Houšková Beránková, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Zakládání a výchova směsí přípravných a cílových dřevin plnících produkční a mimoprodukční funkce lesa v oblasti velkoplošně hynoucích smrkových porostů
Řešitel grantu prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.
Trvání grantu 2018 - 2022
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Zdroje variability hnízdní úspěšnosti ptáků v podmínkách subtropů: příkladová studie na čejce černoprsé (Vanellus indicus)
Řešitel grantu Mgr. Martin Sládeček
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel CIGA
více informací »
Zhodnocení vývoje napadení smrku ztepilého kloubnatkou smrkovou v oblasti Krušných hor
Řešitel grantu Ing. Michal Samek
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Zhodnocení vývoje napadení smrku ztepilého kloubnatkou smrkovou v oblasti Krušných hor
Řešitel grantu Ing. Michal Samek
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Zjištění kandidátních genů sezónní alopecie
Řešitel grantu Ing. Silvie Neradilová
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel CIGA
více informací »
Zlepšení mrazitelnosti hřebčích spermií přidáním proteinů semenné plazmy do kryokonzervačního média
Řešitel grantu Ing. Filipa Bubeníčková
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel CIGA
více informací »
Změna obsahu sek. metabolitů barevných pšenic po potravinářském zpracování
Řešitel grantu Ing. Matyáš Orsák, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zodpovědný management vody v intravilánu obce ve vztahu k okolní krajině
Řešitel grantu Ing. Kateřina Černý Pixová, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2022
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Zpracování dat z Internet of Things a precizního zemědělství se zaměření problematiku Big Data v rámci agrárního sektoru
Řešitel grantu Ing. Michal Stočes, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Zpracování dat z Internet of Things a precizního zemědělství se zaměření problematiku Big Data v rámci agrárního sektoru
Řešitel grantu Ing. Michal Stočes, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Zřízení výzkumného a demonstračního objektu pro přestavby akátových porostů?
Řešitel grantu doc. Ing. Ivan Kuneš, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel Magistrát hl. m. Prahy
více informací »
Zatížení vybraných složek životního prostředí perchloretylenem a jeho degradačními produkty
Řešitel grantu Ing. Anna Petruželková
Trvání grantu 2017 - 2020
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Zhodnocení kvality výuky vybraného oboru na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze
Řešitel grantu Ing. Adéla Fajčíková
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel CIGA
více informací »
Zlepšení úrovně vědy a výzkumu na Royal University of Agriculture
Řešitel grantu Ing. Petra Chaloupková, PhD., dr. h.c.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel Česká rozvojová agentura
více informací »
 
page foot