| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (3) (1) 6 (1) A (296) B (87) C (91) Č (13) D (152)
E (187) F (76) G (37) H (135) I (177) J (12) K (129) L (38) M (381) N (113)
O (189) P (446) Q (2) R (141) Ř (8) S (397) Š (12) T (141) U (44) Ú (11)
V (923) W (6) X (1) Y (3) Z (191) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Změna půdních vlastností v důsledku způsobu hospodaření na zemědělských, lesních a antropogenních půdách
Řešitel grantu Ing. Miroslav Fér, Ph.D.
Trvání grantu 2022 - 2023
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zvýšení efektivity zrání spermií a oocytů v in vitro podmínkách s ohledem na jejich fertilizační potenciál u prasat
Řešitel grantu MVDr. Romana Krejčířová, Ph.D.
Trvání grantu 2022 - 2023
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zařízení pro automatizaci procesu sušení chmele v pásové sušárně
Řešitel grantu doc. Ing. Petr Heřmánek, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Zhodnocení úspěšnosti obnovy post-těžebních území na základě charakteristik zde žijících společenstev drobných zemních savců
Řešitel grantu Zdeňka Klimková
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Získávání rostlinných olejů pomocí moderních metod
Řešitel grantu prof. Ing. David Herák, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2024
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Zvyšování vědecko-výzkumných kapacit a podpora vzdělávání na Mostarské univerzitě a na Univerzitě Džemala Bijediče v Mostaru
Řešitel grantu prof. Ing. Jan Banout, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2021
Poskytovatel Ministerstvo zahraničních věcí ČR
více informací »
Zvyšování vitality rostlin a rozvoje kořenové soustavy v systému integrované rostlinné produkce
Řešitel grantu doc. Ing. Josef Hakl, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Začlenění českých vědců do globální výzkumné platformy The Global Forest Biodiversity Initiative v rámci výzkumu mortality stromů a dynamiky biomasy temperátních lesů severní polokoule polokoule
Řešitel grantu prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.
Trvání grantu 2020 - 2024
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Zajištění vyhodnocení vlivů Dohody o partnerství pro programové období 2021 - 2027 na životní prostředí (proces SEA)
Řešitel grantu Ing. Zdeněk Keken, Ph.D.
Trvání grantu 2020 - 2021
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Základní mechanické charakteristiky kompozitních materiálů na bázi dřeva a nedřevních komponentů
Řešitel grantu Ing. Adam Sikora
Trvání grantu 2020 - 2021
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Zavádění nových metodik a podpora experimentální práce studentů 1. a 2. ročníku doktorského studia
Řešitel grantu doc. Dr. Mgr. Vera Potopová
Trvání grantu 2020 - 2021
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zvyšování kvality interního grantového schématu na ČZU
Řešitel grantu prof. Ing. Jan Vymazal, CSc.
Trvání grantu 2020 - 2023
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Zvyšování zaměstnaneckých kompetencí pomocí paměťových technik v prostředí kognitivního managementu
Řešitel grantu Ing. Matěj Klukan
Trvání grantu 2020 - 2020
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti českého chmelařství na základě implementace principů precizního zemědělství a technologií smart farming
Řešitel grantu doc. Ing. Václav Brant, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2023
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Základní mechanické charakteristiky kompozitních materiálů na bázi dřeva a nedřevních komponentů
Řešitel grantu Ing. Adam Sikora
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Zefektivnění komunikace, monitoringu a managementu při řešení kalamitních situací v lesích jako podklad pro optimalizaci rozhodování státní správy.
Řešitel grantu prof. Ing. Marek Turčáni, PhD.
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Zlepšení instrumentálního zázemí a analytických možností na katedře zahradnictví
Řešitel grantu doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zlepšování vitality rostlin a podmínek pro růst v systému integrované rostlinné produkce
Řešitel grantu prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc.
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Znalostně strukturované texty: efektivní nástroj pro transfer znalostí v oblasti řízení lidských zdrojů
Řešitel grantu Ing. Martina Houšková Beránková, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Zakládání a výchova směsí přípravných a cílových dřevin plnících produkční a mimoprodukční funkce lesa v oblasti velkoplošně hynoucích smrkových porostů
Řešitel grantu doc. Ing. Ivan Kuneš, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2022
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
 
page foot