| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) " (2) 6 (1) A (229) B (61) C (64) Č (10) D (121) E (148) F (60)
G (27) H (121) I (132) J (12) K (110) L (27) M (328) N (95) O (167) P (364)
Q (1) R (114) Ř (8) S (345) Š (9) T (118) U (35) Ú (8) V (804) W (5)
Y (2) Z (165) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Zakládání a výchova směsí přípravných a cílových dřevin plnících produkční a mimoprodukční funkce lesa v oblasti velkoplošně hynoucích smrkových porostů
Řešitel grantu prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.
Trvání grantu 2018 - 2022
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Zdroje variability hnízdní úspěšnosti ptáků v podmínkách subtropů: příkladová studie na čejce černoprsé (Vanellus indicus)
Řešitel grantu Mgr. Martin Sládeček
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel CIGA
více informací »
Zhodnocení vývoje napadení smrku ztepilého kloubnatkou smrkovou v oblasti Krušných hor
Řešitel grantu Ing. Michal Samek
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Zjištění kandidátních genů sezónní alopecie
Řešitel grantu Ing. Silvie Neradilová
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel CIGA
více informací »
Zlepšení mrazitelnosti hřebčích spermií přidáním proteinů semenné plazmy do kryokonzervačního média
Řešitel grantu Ing. Filipa Bubeníčková
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel CIGA
více informací »
Zpracování dat z Internet of Things a precizního zemědělství se zaměření problematiku Big Data v rámci agrárního sektoru
Řešitel grantu Ing. Michal Stočes, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Zatížení vybraných složek životního prostředí perchloretylenem a jeho degradačními produkty
Řešitel grantu Ing. Anna Petruželková
Trvání grantu 2017 - 2020
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Zhodnocení kvality výuky vybraného oboru na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze
Řešitel grantu Ing. Adéla Fajčíková
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel CIGA
více informací »
Zlepšení vlastností extraktů připravených odlišnými postupy z vermikompostů různého složení
Řešitel grantu Ing. et Ing. Markéta Drešlová
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel CIGA
více informací »
Změny chování stopových kovů v drobných tocích ovlivněných různými typy městského odvodnění
Řešitel grantu Ing. Bc. Bijay Gurung
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel CIGA
více informací »
Změny půdních vlastností v čase a jejich vliv na chování pesticidů v půdě
Řešitel grantu Umrbek Sharipov
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Změny ve společenstvech plevelů v závislosti na způsobu hospodaření a optimalizace metod snímkování a mapování
Řešitel grantu Ing. Kristýna Kysilková
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zvýšení odolnosti nátěrových systémů na vybraných druzích dřeva v exteriérových aplikacích
Řešitel grantu doc. Ing. Miloš Pánek, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Zabezpečení kvalitních genových zdrojů s ohledem na požadavky společnosti a změnu klimatu
Řešitel grantu prof. Ing. Milan Lstibůrek, MSc, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2018
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Zajištění experimentů a prezentace dosažených výsledků studentů PDS.
Řešitel grantu Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zavádění a ověřování metodik doktorských disertačních prací a souvisejících výzkumných projektů
Řešitel grantu prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zdroje vody v krajině ve vztahu k hašení lesních požárů
Řešitel grantu prof. Ing. Jaroslav Holuša, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2018
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Zhodnocení vlivu lesní pedagogiky na změnu postojů veřejnosti k lesnictví a lesnicko-dřevařskému komplexu
Řešitel grantu Ing. Radka Stolariková
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel CIGA
více informací »
Zjištění citlivosti odrůd hlávkového zelí na polyploidizační činidlo.
Řešitel grantu Ing. Tomáš Jelínek
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zjišťování estetické hodnoty lesů v souvislosti s jejich obhospodařováním
Řešitel grantu Ing. Bc. Jitka Krykorková
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FLD
více informací »
 
page foot