| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

- (1) (1) " (2) 6 (1) A (215) B (60) C (59) Č (10) D (119) E (138)
F (57) G (25) H (116) I (127) J (12) K (105) L (26) M (319) N (94) O (162)
P (355) Q (1) R (105) Ř (8) S (341) Š (7) T (112) U (33) Ú (7) V (776)
W (5) Y (2) Z (159) Ž (3)

Výsledky vyhledávání


Zhodnocení kvality výuky vybraného oboru na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze
Řešitel grantu Ing. Adéla Fajčíková
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel CIGA
více informací »
Zlepšení vlastností extraktů připravených odlišnými postupy z vermikompostů různého složení
Řešitel grantu Ing. et Ing. Markéta Drešlová
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel CIGA
více informací »
Změny chování stopových kovů v drobných tocích ovlivněných různými typy městského odvodnění
Řešitel grantu Ing. Bc. Bijay Gurung
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel CIGA
více informací »
Změny půdních vlastností v čase a jejich vliv na chování pesticidů v půdě
Řešitel grantu Umrbek Sharipov
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Změny ve společenstvech plevelů v závislosti na způsobu hospodaření a optimalizace metod snímkování a mapování
Řešitel grantu Ing. Kristýna Kysilková
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zvýšení odolnosti nátěrových systémů na vybraných druzích dřeva v exteriérových aplikacích
Řešitel grantu doc. Ing. Miloš Pánek, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Zabezpečení kvalitních genových zdrojů s ohledem na požadavky společnosti a změnu klimatu
Řešitel grantu prof. Ing. Milan Lstibůrek, MSc, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2018
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Zajištění experimentů a prezentace dosažených výsledků studentů PDS.
Řešitel grantu Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zavádění a ověřování metodik doktorských disertačních prací a souvisejících výzkumných projektů
Řešitel grantu prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zdroje vody v krajině ve vztahu k hašení lesních požárů
Řešitel grantu prof. Ing. Jaroslav Holuša, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2018
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Zhodnocení genetické variability kolekce genotypů barvínku menšího (Vinca minor) za využití vybraných mikrosatelitových markerů
Řešitel grantu Ing. Martina Bochenková
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Zhodnocení vlivu lesní pedagogiky na změnu postojů veřejnosti k lesnictví a lesnicko-dřevařskému komplexu
Řešitel grantu Ing. Radka Stolariková
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel CIGA
více informací »
Zjištění citlivosti odrůd hlávkového zelí na polyploidizační činidlo.
Řešitel grantu Ing. Tomáš Jelínek
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zjišťování estetické hodnoty lesů v souvislosti s jejich obhospodařováním
Řešitel grantu Ing. Bc. Jitka Krykorková
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Zlepšení neinvestičního vybavení studentské laboratoře pro sledování kvality zemědělských produktů a materiální zajištění experimentů podle metodik magisterských diplomových prací
Řešitel grantu doc. Ing. Pavel Klouček, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zlepšení studijních a pracovních podmínek studentů doktorského studijního programu Obecná zootechnika na Katedře veterinárních disciplín
Řešitel grantu doc. Ing. Eva Chmelíková, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zmeny morfológie ceckového kanáliku počas prvých 100 dní laktácie
Řešitel grantu Ing. Matúš Gašparík
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zpracování odpadních organických materiálů hydrotermální karbonizací a torrefakcí s ohledem na palivářské vlastnosti finálních tuhých produktů
Řešitel grantu Jan Velebil
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA TF
více informací »
Zvýšení kryotolerance ejakulátu hřebců zamrazením do velkoobjemových aluminiových tub
Řešitel grantu Ing. Filipa Bubeníčková
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel CIGA
více informací »
Zvýšení zainteresovanosti studentů Mgr. oborů na výsledcích výzkumu Katedry ochrany rostlin FAPPZ ČZU v rámci řešení diplomových prací a získání předběžných výsledků v nových směrech výzkumu
Řešitel grantu doc. Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
 
page foot