| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (4) (1) 5 (1) 6 (1) A (313) B (97) C (103) Č (15)
D (165) E (201) F (84) G (43) H (136) I (197) J (13) K (136) L (44) M (393)
N (122) O (196) P (474) Q (3) R (151) Ř (9) S (417) Š (13) T (162) U (49)
Ú (13) V (959) W (7) X (1) Y (4) Z (200) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Založení a provoz re-use centra/re-use pointu v sociálních, právních a ekonomických podmínkách ČR
Řešitel grantu doc. Ing. Jana Hinke, Ph.D.
Trvání grantu 2023 - 2026
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Zefektivnění služeb sdílené ekonomiky s důrazem na sdílenou mobilitu v reakci na klimatickou změnu
Řešitel grantu doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D.
Trvání grantu 2023 - 2026
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Zelené hnojení jako nástroj pro zlepšení půdního mikrobiomu s cílem příznivě ovlivnit pěstitelské a kvalitativní parametry zeleniny
Řešitel grantu doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D.
Trvání grantu 2023 - 2024
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zelené hnojení jako nástroj zlepšení půdního mikrobiomu a kvality zeleniny v podmínkách udržitelného zemědělství
Řešitel grantu doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D.
Trvání grantu 2023 - 2025
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Zhodnocení významu starých lesů mimo nejpřísněji chráněná území z pohledu fixace uhlíku a podpory druhové rozmanitosti
Řešitel grantu Ing. Vojtěch Čada, Ph.D.
Trvání grantu 2023 - 2026
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Způsoby využití alejí v krajině jako možností pro lokální zmírnění teplotních výkyvů a jejich vliv na relativní vlhkost vzduchu
Řešitel grantu Ing. MgA. Veronika Syřišťová
Trvání grantu 2023 - 2024
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zavedení nových metodických postupů v ochraně půdy před erozí
Řešitel grantu prof. Ing. Martin Hanel, Ph.D.
Trvání grantu 2022 - 2023
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Změna půdních vlastností v důsledku způsobu hospodaření na zemědělských, lesních a antropogenních půdách
Řešitel grantu Ing. Miroslav Fér, Ph.D.
Trvání grantu 2022 - 2023
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Změny v lesních půdách po kalamitní težbě - vliv odlesnění na sekvestraci uhlíku, bilanci živin a mobilitu rizikových prvků
Řešitel grantu prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
Trvání grantu 2022 - 2024
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Zvýšení efektivity zrání spermií a oocytů v in vitro podmínkách s ohledem na jejich fertilizační potenciál u prasat
Řešitel grantu MVDr. Romana Krejčířová, Ph.D.
Trvání grantu 2022 - 2023
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zvýšení rentability pěstování řepy cukrové v kontextu zvýšeného výskytu virových žloutenek a trvale udržitelného snižování podílu pesticidů v EU
Řešitel grantu doc. Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D.
Trvání grantu 2022 - 2025
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Zařízení pro automatizaci procesu sušení chmele v pásové sušárně
Řešitel grantu doc. Ing. Petr Heřmánek, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Zhodnocení úspěšnosti obnovy post-těžebních území na základě charakteristik zde žijících společenstev drobných zemních savců
Řešitel grantu Zdeňka Klimková
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Získávání rostlinných olejů pomocí moderních metod
Řešitel grantu prof. Ing. David Herák, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2024
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Zvyšování vědecko-výzkumných kapacit a podpora vzdělávání na Mostarské univerzitě a na Univerzitě Džemala Bijediče v Mostaru
Řešitel grantu prof. Ing. Jan Banout, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2021
Poskytovatel Ministerstvo zahraničních věcí ČR
více informací »
Zvyšování vitality rostlin a rozvoje kořenové soustavy v systému integrované rostlinné produkce
Řešitel grantu prof. Ing. Josef Hakl, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Začlenění českých vědců do globální výzkumné platformy The Global Forest Biodiversity Initiative v rámci výzkumu mortality stromů a dynamiky biomasy temperátních lesů severní polokoule polokoule
Řešitel grantu prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.
Trvání grantu 2020 - 2024
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Zajištění vyhodnocení vlivů Dohody o partnerství pro programové období 2021 - 2027 na životní prostředí (proces SEA)
Řešitel grantu Ing. Zdeněk Keken, Ph.D.
Trvání grantu 2020 - 2021
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Základní mechanické charakteristiky kompozitních materiálů na bázi dřeva a nedřevních komponentů
Řešitel grantu Ing. Adam Sikora, Ph.D.
Trvání grantu 2020 - 2021
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Zavádění nových metodik a podpora experimentální práce studentů 1. a 2. ročníku doktorského studia
Řešitel grantu doc. Dr. Mgr. Vera Potopová
Trvání grantu 2020 - 2021
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
 
page foot