| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (3) (1) 6 (1) A (296) B (87) C (91) Č (13) D (152)
E (187) F (76) G (37) H (135) I (177) J (12) K (129) L (38) M (381) N (113)
O (189) P (446) Q (2) R (141) Ř (8) S (397) Š (12) T (141) U (44) Ú (11)
V (923) W (6) X (1) Y (3) Z (191) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Rozvoj rodiny a komunity v průsečíku regionální rodinné politiky
Řešitel grantu doc. Ing. Jakub Husák, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Růst a přežívání přirozeného zmlazení smrku po disturbancích
Řešitel grantu Mgr. Markéta Nováková
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření a strategií souvisejících se změnami klimatu
Řešitel grantu doc. Ing. Peter Surový, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2016
Poskytovatel Finanční mechanismus EHP/Norska
více informací »
Realizace záchranného programu pro perlorodku říční (Margaritifera margaritifera) na katastrálním území VVP Boletice
Řešitel grantu doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2016
Poskytovatel Finanční mechanismus EHP/Norska
více informací »
Rozšíření využitelnosti a aktualizace kategorií pro stanovení obsahu přístupných makro a mikroživin v půdě v rámci zajištění trvale udržitelné úrodnosti a produkční schopnosti zemědělských půd
Řešitel grantu prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.
Trvání grantu 2015 - 2018
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Rozvoj a využívání informačních a komunikačních technologií ve venkovském prostoru
Řešitel grantu Mgr. Ing. Vladimír Očenášek, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2016
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Realizace dlouhodobých pokusů u jabloní, hrušní a slivoní v souladu s metodikami diplomových prací studentů oboru Produkční zahradnictví
Řešitel grantu doc. Ing. Josef Sus, CSc.
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Regulace příjmu rizikových prvků a živin rychle rostoucími dřevinami vápněním silně kontaminovaných půd
Řešitel grantu Ing. Stanislava Kroulíková, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Regulace veřejných služeb ve vodním hospodářství se zaměřením na dodávky pitné vody a odkanalizování obyvatel
Řešitel grantu doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2015
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Role maternálních efektů v reprodukci čejky chocholaté (Vanellus vanellus)
Řešitel grantu RNDr. Radka Piálková, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Rozpoznávání tvarů prostřednictvím vegetačních příznaků
Řešitel grantu Ing. Ondřej Gojda, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Růst střevních bakterií na oligosacharidech mateřského mléka v in vitro a in vivo podmínkách
Řešitel grantu doc. Ing. Šárka Musilová, PhD.
Trvání grantu 2014 - 2016
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Reaktivita antropogenních geomateriálů s obsahem kovů v půdách
Řešitel grantu doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2017
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Reprodukční a populační ekologie ptáků: ornamenty, fenotyp spermií a toll-like receptory
Řešitel grantu Ing. Jana Svobodová, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Reprodukční a prostorové charakteristiky labské populace bobra evropského
Řešitel grantu Ing. Kamila Šimůnková
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Reprodukční mechanizmy komplexů rodu Carassius
Řešitel grantu Ing. Kateřina Rylková, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2014
Poskytovatel CIGA
více informací »
Resource Preservation by Application of BIOefFECTORs in European Crop Production
Řešitel grantu prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c.
Trvání grantu 2013 - 2016
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Ropa - hybná síla, či brzda institucionálních změn a hospodářského rozvoje v Rusku?
Řešitel grantu prof. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2014
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Rozvoj malých a středních podniků v oblasti potravinářství a konzervačních technologií
Řešitel grantu doc. Ing. Vladimír Krepl, CSc.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
více informací »
Rural education, household economics and resource management in tropics
Řešitel grantu Ing. Vladimír Verner, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
 
page foot