| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (4) (1) 5 (1) 6 (1) A (313) B (97) C (103) Č (15)
D (165) E (201) F (84) G (43) H (136) I (197) J (13) K (136) L (44) M (393)
N (122) O (196) P (474) Q (3) R (151) Ř (9) S (417) Š (13) T (162) U (49)
Ú (13) V (959) W (7) X (1) Y (4) Z (200) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Komunikace jako nástroj harmonizace potřeb společnosti a lesnického sektoru
Řešitel grantu RNDr. Marcel Riedl, CSc.
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Kvalita a bezpečnost produkce kuřecího masa při zkrmování moučky z hmyzu, limitovaném krmení a pastvě
Řešitel grantu doc. Ing. Darina Chodová, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2023
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Kvantifikácia vplyvu intenzity a rozsahu prírodných disturbancií a štruktúry lesa na biologickú rozmanitosť pralesov mierneho pásma
Řešitel grantu Mgr. Matej Ferenčík
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Komercionalizační produkty: nebezpečné přírodniny, hipo monumenty a památky, služební koně
Řešitel grantu RNDr. Milan Skalický, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel Magistrát hl. m. Prahy
více informací »
Kraniometrická variabilita v populaci prasete divokého (Sus scrofa) v kraji Vysočina
Řešitel grantu Ing. Klára Matějka Košinová, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Kultivační systém vhodný pro dlouhodobou kultivaci lidských folikulárních buněk
Řešitel grantu doc. Ing. Eva Chmelíková, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Kulturní tradice českého rybářství ve světle jejího využití v cestovním ruchu a krajinotvorbě
Řešitel grantu prof. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2021
Poskytovatel Ministerstvo kultury ČR
více informací »
Kůrovci a jejich antagonisté v přirozených a kulturních smrčinách
Řešitel grantu Ing. Hana Vanická, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Kůrovci a jejich antagonisté v přirozených a kulturních smrčinách
Řešitel grantu Ing. Hana Vanická, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Kancelář pro podporu mezinárodních projektů zaměřených na Life Sciences v rámci Evropského výzkumného prostoru II
Řešitel grantu doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2020
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Komercializace FŽP/Výstupy vědy a výzkumu pro environmentální praxi
Řešitel grantu Ing. Kateřina Černý Pixová, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2020
Poskytovatel Evropská komise
více informací »
Komunistická minulost ve vnímání současných studentů na univerzitách v zemích Višegrádské čtyřky
Řešitel grantu Mgr. Michaela Peroutková, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel International Visegrad Fund
více informací »
Kvalita prostorových dat a její efekt na modelování druhové distribuce
Řešitel grantu Ing. Lukáš Gábor, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Kvantifikace daňové mezery ČR v důsledku přesunu zisku do daňových rájů a identifikace faktorů přesunu zisku
Řešitel grantu Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Komplexní charakterizace známých a hledání nových antioxidačních markerů v zrnech barevných odrůd pšenic (Triticum aestivum) pro selekci vhodných šlechtitelských linií s výraznými nutričními benefity
Řešitel grantu Ing. Luboš Paznocht, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel CIGA
více informací »
Komplexní podpora strategických a rozhodovacích procesů na národní i regionální úrovni vedoucí k optimálnímu využití biomasy při respektování potrvinové soběstačnosti, ochrany půdy a řešení konfliktů v rámi suchých period
Řešitel grantu Ing. Mgr. Lukáš Pacek, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2018
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Konkurenceschopnost podniků potravinářského průmyslu na českém trhu
Řešitel grantu Ing. Zdeňka Náglová
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Kontinuální segmenty krajiny se zaměřením na lesní a nelesní dřevinnou vegetaci v Čechách
Řešitel grantu Bc. Ing. Petra Kadlecová, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Kvalita přenosu u bezdrátové komunikace v pásmech ISM
Řešitel grantu doc. Ing. Jan Hart, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA TF
více informací »
Komplexní analýza geneticky podmíněných znaků pomocí molekulárních a statistických metod ve šlechtění rostlin a zvířat
Řešitel grantu Ing. Jakub Vašek, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
 
page foot