| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (2) 6 (1) A (241) B (72) C (68) Č (10) D (132) E (158)
F (62) G (29) H (125) I (152) J (12) K (118) L (28) M (339) N (105) O (176)
P (396) Q (1) R (123) Ř (8) S (357) Š (11) T (122) U (38) Ú (9) V (853)
W (6) X (1) Y (2) Z (177) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Zhodnocení speciací a biodostupných forem vybraných rizikových prvků v půdě s produkcí plodin exponované prachovými částicemi v okolí dálnice
Řešitel grantu prof. Ing. Jiřina Száková, CSc.
Trvání grantu 2009 - 2011
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Zmapování využití Cause related marketingu v podnicích v ČR
Řešitel grantu Ing. Lucie Kvasničková Stanislavská, Ph.D.
Trvání grantu 2009 - 2009
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Zpracování a vyhodnocení vzorků makrozoobentosu z pramenišť v povodí řeky Blanice
Řešitel grantu Ing. Lucie Kubíková
Trvání grantu 2009 - 2009
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Zpracování řad historických dešťů
Řešitel grantu Ing. Lenka Pavlíčková
Trvání grantu 2009 - 2009
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Založení druhé generace semenných sadů borovice lesní s využitím genových markerů
Řešitel grantu prof. Ing. Milan Lstibůrek, MSc, Ph.D.
Trvání grantu 2008 - 2012
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Zavedení standardů IPMA a PMI do výuky metod projektového řízení na PEF ČZU
Řešitel grantu doc. Ing. Jan Bartoška, Ph.D.
Trvání grantu 2008 - 2008
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Zvýšení odolnosti zeleniny k vodnímu stresu
Řešitel grantu doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D.
Trvání grantu 2008 - 2012
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Získání podkladů pro záchranný program motýla modráska hořcového (Phengaris alcon)
Řešitel grantu doc. Ing. Jakub Horák, Ph.D.
Trvání grantu 2007 - 2007
Poskytovatel GA FLE
více informací »
Změny v projevu heteróze u kukuřice v důsledku sucha: proč kříženci reagují odlišně než rodiče?
Řešitel grantu doc. Ing. František Hnilička, Ph.D.
Trvání grantu 2007 - 2009
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Zlepšování produkčních znaků u prasat s využitím metod molekulární genetiky
Řešitel grantu prof. Ing. Roman Stupka, CSc.
Trvání grantu 2006 - 2009
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Změna mobility rizikových prvků během kompostování
Řešitel grantu doc. Ing. Aleš Hanč, Ph.D.
Trvání grantu 2006 - 2006
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Založení a prvotní zhodnocení mezinárodního provenienčního pokusu IUFRO s jedlí bělokorou v NP České Švýcarsko
Řešitel grantu Ing. Vladimír Janeček, Ph.D.
Trvání grantu 2005 - 2006
Poskytovatel GA FLE
více informací »
Zambie
Řešitel grantu doc. MVDr. Richard Sovják, CSc.
Trvání grantu 2005 - 2005
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Zhodnocení melioračních opatření a využití nových školkařských technologií při obnově lesů Jizerských hor
Řešitel grantu doc. Ing. Ivan Kuneš, Ph.D.
Trvání grantu 2005 - 2006
Poskytovatel GA FLE
více informací »
Změny chemických vlastností půd pod travními porosty kalamitních holin
Řešitel grantu doc. Ing. Ondřej Drábek, Ph.D.
Trvání grantu 2005 - 2007
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Zpracování multimediálního studijního materiálu chemická ochrana rostlin
Řešitel grantu doc. Ing. Jan Kazda, CSc.
Trvání grantu 2005 - 2005
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Zřízení vzdělávacího střediska zařazeného do sítě Science Shops s e-learningovým studiem v oboru obnovitelných zdrojů energie
Řešitel grantu prof. Ing. Milan Slavík, CSc.
Trvání grantu 2005 - 2007
Poskytovatel Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
více informací »
Zásady regionální lesnické politiky Pardubického kraje
Řešitel grantu doc. Ing. Jiří Oliva, Ph.D.
Trvání grantu 2004 - 2004
Poskytovatel Pardubický kraj
více informací »
Zvýšení podílu přírodě blízké porostní složky ekosystému lesa velkoplošných chráněných území
Řešitel grantu prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
Trvání grantu 2004 - 2006
Poskytovatel Ministerstvo životního prostředí ČR
více informací »
Zhodnocení rizik a přínosů uvažovaného vyhlášení Národního parku Křivoklátsko včetně ekonomického zhodnocení
Řešitel grantu prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.
Trvání grantu 2003 - 2004
Poskytovatel Ministerstvo životního prostředí ČR
více informací »
 
page foot