| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (3) (1) 6 (1) A (290) B (84) C (86) Č (12) D (148)
E (181) F (75) G (36) H (132) I (168) J (12) K (127) L (37) M (371) N (110)
O (188) P (438) Q (2) R (139) Ř (8) S (389) Š (12) T (137) U (42) Ú (11)
V (911) W (6) X (1) Y (3) Z (188) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Zisk meiotické kompetence prasečích oocytů - role protein fosfatázy kalcineurinu
Řešitel grantu doc. Ing. Eva Chmelíková, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2012
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Znalostní modelování životních situací v malých obcích pomocí přístupu modelování business procesů
Řešitel grantu Ing. Lucie Kocmánková Menšíková, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2011
Poskytovatel CIGA
více informací »
Zpracování půdy při měření na omezení vodní eroze půdy při pěstování vybraných polních plodin
Řešitel grantu doc. Ing. Petr Novák, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA TF
více informací »
Zavádění geneticky modifikovaných hybridů kukuřice s rezistencí ke hmyzím škůdcům a tolerancí k neselektivním herbicidům v ČR s ohledem na biotické složky agroekosystému
Řešitel grantu prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
Trvání grantu 2009 - 2011
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Zhodnocení speciací a biodostupných forem vybraných rizikových prvků v půdě s produkcí plodin exponované prachovými částicemi v okolí dálnice
Řešitel grantu prof. Ing. Jiřina Száková, CSc.
Trvání grantu 2009 - 2011
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Zmapování využití Cause related marketingu v podnicích v ČR
Řešitel grantu Ing. Lucie Kvasničková Stanislavská, Ph.D.
Trvání grantu 2009 - 2009
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Zpracování a vyhodnocení vzorků makrozoobentosu z pramenišť v povodí řeky Blanice
Řešitel grantu Ing. Lucie Kubíková
Trvání grantu 2009 - 2009
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Zpracování řad historických dešťů
Řešitel grantu Ing. Lenka Pavlíčková
Trvání grantu 2009 - 2009
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Založení druhé generace semenných sadů borovice lesní s využitím genových markerů
Řešitel grantu prof. Ing. Milan Lstibůrek, MSc, Ph.D.
Trvání grantu 2008 - 2012
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Zavedení standardů IPMA a PMI do výuky metod projektového řízení na PEF ČZU
Řešitel grantu doc. Ing. Jan Bartoška, Ph.D.
Trvání grantu 2008 - 2008
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Zvýšení odolnosti zeleniny k vodnímu stresu
Řešitel grantu doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D.
Trvání grantu 2008 - 2012
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Získání podkladů pro záchranný program motýla modráska hořcového (Phengaris alcon)
Řešitel grantu doc. Ing. Jakub Horák, Ph.D.
Trvání grantu 2007 - 2007
Poskytovatel GA FLE
více informací »
Změny v projevu heteróze u kukuřice v důsledku sucha: proč kříženci reagují odlišně než rodiče?
Řešitel grantu doc. Ing. František Hnilička, Ph.D.
Trvání grantu 2007 - 2009
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Zlepšování produkčních znaků u prasat s využitím metod molekulární genetiky
Řešitel grantu prof. Ing. Roman Stupka, CSc.
Trvání grantu 2006 - 2009
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Změna mobility rizikových prvků během kompostování
Řešitel grantu doc. Ing. Aleš Hanč, Ph.D.
Trvání grantu 2006 - 2006
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Založení a prvotní zhodnocení mezinárodního provenienčního pokusu IUFRO s jedlí bělokorou v NP České Švýcarsko
Řešitel grantu Ing. Vladimír Janeček, Ph.D.
Trvání grantu 2005 - 2006
Poskytovatel GA FLE
více informací »
Zambie
Řešitel grantu doc. MVDr. Richard Sovják, CSc.
Trvání grantu 2005 - 2005
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Zhodnocení melioračních opatření a využití nových školkařských technologií při obnově lesů Jizerských hor
Řešitel grantu doc. Ing. Ivan Kuneš, Ph.D.
Trvání grantu 2005 - 2006
Poskytovatel GA FLE
více informací »
Změny chemických vlastností půd pod travními porosty kalamitních holin
Řešitel grantu doc. Ing. Ondřej Drábek, Ph.D.
Trvání grantu 2005 - 2007
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Zpracování multimediálního studijního materiálu chemická ochrana rostlin
Řešitel grantu doc. Ing. Jan Kazda, CSc.
Trvání grantu 2005 - 2005
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
 
page foot