| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (4) (1) 5 (1) 6 (1) A (313) B (97) C (103) Č (15)
D (165) E (201) F (84) G (43) H (136) I (197) J (13) K (136) L (44) M (393)
N (122) O (196) P (474) Q (3) R (151) Ř (9) S (417) Š (13) T (162) U (49)
Ú (13) V (959) W (7) X (1) Y (4) Z (200) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Vliv počtu somatických buněk a fáze laktace na kvalitu kozího mléka
Řešitel grantu Ing. Klára Podhorecká
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Vliv podpůrných produktů na reakceschopnost osob
Řešitel grantu doc. Ing. Jan Hart, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA TF
více informací »
Vliv vstupních parametrů zemědělských sypkých látek na přesnost řešení pomocí metod diskrétních prvků
Řešitel grantu Ing. Jiří Kuře
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA TF
více informací »
Vlivy rychlosti, zrychlení a užití matematických modelů na přesnost určení polohy RTK přijímači
Řešitel grantu Ing. Jan Kadeřábek
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA TF
více informací »
Vplyv histórie prirodzených disturbancií a štruktúry porastu na diverzitu a druhové zloženie vtáčich spoločenstiev v bukových a smrekových pralesoch Západných Karpát
Řešitel grantu Mgr. Ondrej Kameniar
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Vplyv prirodzených disturbancií na stromové mikrohabitaty a saproxylické chrobáky v horských smrekových lesoch Karpát
Řešitel grantu Ing. Daniel Kozák
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Vstřebávání a metabolismus léčiv ze skupiny rostlinných fenylpropanoidů v gastrointestinálním traktu
Řešitel grantu doc. Ing. Jaroslav Havlík, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Vyhodnocení kompakčního potenciálu půdy velkých zemědělských pneumatik
Řešitel grantu Ing. Ekaterina Markova
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA TF
více informací »
Výkrm kanečků jako ekonomicky i eticky přijatelná možnost řešení zákazu a omezení chirurgické kastrace
Řešitel grantu prof. Ing. Roman Stupka, CSc.
Trvání grantu 2019 - 2023
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Vytvoření referenční populace a vývoj postupů pro odhad genomických plemenných hodnot znaků prasat zařazených do Českého národního šlechtitelského programu.
Řešitel grantu doc. Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2023
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Využití chytrých telefonů a vývojových platforem pro nízkonákladové hodnocení stavu porostů polních plodin
Řešitel grantu Ing. Václav Novák, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA TF
více informací »
Využití larválních stádií brouků čeledi Silphidae ve forenzní praxi
Řešitel grantu Ing. Pavel Jakubec, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2022
Poskytovatel Ministerstvo vnitra ČR
více informací »
Využití technologie pyrolýzního spalování při zpracování palmo olejného odpadu
Řešitel grantu Ing. Tomáš Saller
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA TF
více informací »
Využití torrefikátu do směsí pro výrobu tuhých tvarovaných paliv
Řešitel grantu Ing. Jan Velebil
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA TF
více informací »
Využití vermikompostování k eliminaci mikropolutantů za účelem bezpečné aplikace čistírenského kalu na zemědělskou půdu
Řešitel grantu prof. Ing. Aleš Hanč, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2023
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Vývoj a verifikace prostorových modelů vlastností lesních půd v České republice
Řešitel grantu prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Vývoj alternativních přípravků na ochranu a podporu obranyschopnosti chmele
Řešitel grantu doc. Ing. Adéla Fraňková, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Vývoj inovovaných fermentačních technologií výroby pěstebních médií pro kultivaci jedlých hub a léčivých, aromatických a kořeninových rostlin
Řešitel grantu Ing. Lukáš Kaplan, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Vývoj metod a přístrojů pro zpřesnění celoroční bilance výparu
Řešitel grantu Filip Strnad
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Vývoj suchého biologického přípravku HIRUNDO a FIX-N pro zahrádkáře a moření osiva
Řešitel grantu doc. Ing. Jan Kazda, CSc.
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
více informací »
 
page foot