| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (2) 6 (1) A (241) B (72) C (68) Č (10) D (132) E (158)
F (62) G (29) H (125) I (152) J (12) K (118) L (28) M (339) N (105) O (176)
P (396) Q (1) R (123) Ř (8) S (357) Š (11) T (122) U (38) Ú (9) V (853)
W (6) X (1) Y (2) Z (177) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Stanovení vláhové potřeby řepky ozimé a řepy cukrové v oblasti s nedostatkem srážek
Řešitel grantu Ing. Petr Zábranský, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Struktura a dynamika vývoje habitatu tetřeva hlušce (*Tetrao urogallus*) jako základ pro přírodě blízké hospodaření ve smrkových lesích Karpat
Řešitel grantu Ing. Martin Mikoláš, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Studium faktorů ovlivňující pevnost a životnost perspektivních spojů
Řešitel grantu Ing. Jan Cidlina
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA TF
více informací »
Systémy pro podporu rozhodování v lesním hospodářství s cílem posílení produkčních i mimoprodukčních funkcí lesa
Řešitel grantu prof. Ing. Róbert Marušák, PhD.
Trvání grantu 2013 - 2017
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Sběr a interpretace pozičních dat
Řešitel grantu Ing. Miloš Ulman, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2013
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Sběr dat pro studii struktury a sukcese epixylických společenstev mechorostů a lišejníků v závislosti na dynamice horských smrkových lesů ve střední Evropě
Řešitel grantu Ing. Lucie Zemanová
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Sekundární sukcese na bezlesích antropogenních plochách v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Ralsko (ČR)
Řešitel grantu Mgr. Barbora Tobolová, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Sezónní dynamika těžkých kovů v nadzemní biomase rákosu obecného na kořenové čistírně odpadních vod
Řešitel grantu Ing. Tereza Dvořáková Březinová, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Schopnost šťovíků akumulovat rizikové prvky na silně kontaminovaných půdách
Řešitel grantu Mgr. Vladimíra Jurasová
Trvání grantu 2012 - 2014
Poskytovatel CIGA
více informací »
Stabilizace lesních ekosystémů vyváženým poměrem přirozené a umělé obnovy lesa
Řešitel grantu prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.
Trvání grantu 2012 - 2016
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Stanovení biokoncentračního faktoru tasemnice Hymenolepis diminuta v závislosti na formě Pb podávané hostiteli (Rattus norvegicus)
Řešitel grantu Ing. Zuzana Čadková, DiS.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Stanovení faktorů, které ovlivňují obsah vitamínu A a E a některých makroprvků a mikroprvků v mléce hospodářských zvířat
Řešitel grantu Ing. Tereza Michlová, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Stanovení morfologické a genetické diverzity vybraných druhů amazonských dřevin
Řešitel grantu doc. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2013
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Stanovení vláhové potřeby kukuřice seté, čiroku obecného, ječmene jarního a řepy cukrové v oblasti s nedostatkem srážek
Řešitel grantu Ing. Petr Zábranský, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Studium elektrického pole segmentového kapacitního čidla
Řešitel grantu Ing. Jakub Lev, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA TF
více informací »
Studium vlivu křídlatek introdukovaných na území ČR na mortalitu fytoparazitických háďátek
Řešitel grantu Ing. Marie Maňasová, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
SUIDOD Systémy udržitelné intermodální dopravní dostupnosti
Řešitel grantu prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
Trvání grantu 2012 - 2014
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Sladkovodní mechovky (BRYOZOA) řeky Úslavy v úseku od Koterova po soutok s Berounkou
Řešitel grantu Ing. Magdalena Doudová
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Sociální potřeby jako determinanty internetového chování
Řešitel grantu prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2012
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Sociální sítě jako nástroj pro integraci v rámci venkovského prostoru a globální společnosti
Řešitel grantu Ing. Eva Kánská
Trvání grantu 2011 - 2012
Poskytovatel GA PEF
více informací »
 
page foot