| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (2) 6 (1) A (241) B (72) C (68) Č (10) D (132) E (158)
F (62) G (29) H (125) I (152) J (12) K (118) L (28) M (339) N (105) O (176)
P (396) Q (1) R (123) Ř (8) S (357) Š (11) T (122) U (38) Ú (9) V (853)
W (6) X (1) Y (2) Z (177) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Spotřeba energií na dopravu venkovských domácností - perspektivy elektromobility
Řešitel grantu Ing. Miroslav Krumbholc
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA TF
více informací »
Spotřebitelské chování a motivace při nákupu lokálních potravin v ČR
Řešitel grantu Ing. Petra Šánová, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Stabilizace spalin uhličitanem vápenatým pro spalování nebezpečného odpadu do tepelného výkonu 300 kW
Řešitel grantu Ing. Petr Jirsa
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel CIGA
více informací »
Stanovení Poissonových čísel termicky modifikovaného smrkového dřeva pro možnosti modelování jeho mechanického namáhání.
Řešitel grantu Ing. Tomáš Holeček
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Stanovení speciace, množství a prostorové variability rizikových prvků a vybraných organických sloučenin v různých typech půd ČR
Řešitel grantu RNDr. Václav Tejnecký, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Stanovení vhodnosti exotické i lokální odpadní biomasy k produkci tuhých biopaliv na základě zhodnocení jejího energetického potenciálu
Řešitel grantu Ing. Anna Brunerová, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA TF
více informací »
Stanovení vlivu způsobu orby osevního postupu a hnojení na obsah živin v půdě a plodinách ve dvou dlouhodobých polních pokusech
Řešitel grantu prof. Ing. Jiřina Száková, CSc.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Studie sociotechnické tranzice agrárního sektoru České republiky směrem k vyšší udržitelnosti
Řešitel grantu doc. Mgr. Ing. Lukáš Zagata, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Studie využití alternativních energetických zdrojů v podmínkách venkova
Řešitel grantu Ing. Petra Procházková
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA TF
více informací »
Studium antibakteriální aktivity mastných kyselin o střední délce řetězce a jejich monoesterů vůči vybraným patogenům
Řešitel grantu Ing. Petra Hovorková, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel CIGA
více informací »
Studium genetické diverzity pomocí molekulárních, statistických a bioinformatických metod
Řešitel grantu Ing. Jakub Vašek, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Světově nová technologie aplikace přípravku Etandinitryl EDN k ošetření půdy a půdních substrátů jako ekologická alternativa k methylbromidu
Řešitel grantu doc. Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2020
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Systém včasné predikce přívalových povodní založený na přímém měření infiltrace
Řešitel grantu doc. Ing. Jakub Štibinger, CSc.
Trvání grantu 2017 - 2020
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Sicial Dominance in Animal Communities 3
Řešitel grantu Ing. Radim Kotrba, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Signalizační význam melaninových ornamentů samic čejky chocholaté (Vanellus vanellus)
Řešitel grantu Mgr. Martin Sládeček
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel CIGA
více informací »
Signalizační význam melaninových ornamentů u kulíkovitých bahňáků
Řešitel grantu Mgr. Martin Sládeček
Trvání grantu 2016 - 2018
Poskytovatel GA FZP
více informací »
SIMPLE-Support of International Platform Merging Labour and Education
Řešitel grantu Ing. Petra Chaloupková, PhD., dr. h.c.
Trvání grantu 2016 - 2019
Poskytovatel Evropská komise
více informací »
Skleněné kuličky jako pachový sorbent.
Řešitel grantu Ing. Andrea Písaříková
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Socioekonomický a regionální význam dřevozpracujícího podniku Javořice a.s.
Řešitel grantu Ing. Petra Palátová
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Sousedský efekt v procesech obnovy horských smrčin ovlivňovaných disturbancemi
Řešitel grantu Mgr. Markéta Nováková
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel CIGA
více informací »
 
page foot