| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (4) (1) 5 (1) 6 (1) A (313) B (97) C (103) Č (15)
D (165) E (201) F (84) G (43) H (136) I (197) J (13) K (136) L (44) M (393)
N (122) O (196) P (474) Q (3) R (151) Ř (9) S (417) Š (13) T (162) U (49)
Ú (13) V (959) W (7) X (1) Y (4) Z (200) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Inovace diagnostiky výživného stavu plodin fosforem a sírou
Řešitel grantu Ing. Ondřej Sedlář, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Inovační aktivity v kontextu udržitelného rozvoje: potenciál regionálního značení
Řešitel grantu Ing. Klára Margarisová, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Inovativní využití biocharu modifikovaného nanoželezem: pokročilé geochemické testování pro stabilizaci kovů a metaloidů v půdě
Řešitel grantu doc. Mgr. Martina Vítková, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Izotopová frakcionace jako nástroj pro identifikaci sorpčních mechanizmů kadmia a zinku v půdách
Řešitel grantu prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Infekce vyvolané gastrointestinálními helminty v chovech koz v ČR a jejich vliv na mléčnou produkci
Řešitel grantu Ing. Iveta Angela Kyriánová, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Informační systém řízení údržby s nadstavbou benchmarkingu a s přihlédnutím k výzvě 4.0
Řešitel grantu doc. Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2020
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
více informací »
Intenzifikace polní produkce s důrazem na inovace, ekologizaci a trvalou udržitelnost podmínek pro zemědělství
Řešitel grantu Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Interakce arbuskulární mykorhizy s elementárním nanoželezem a jejich vliv na chování kovů a polokovů v systému půda-rostlina
Řešitel grantu Ing. Zuzana Vaňková, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel CIGA
více informací »
Interakce mezi mikroorganismy, půdou, potravinami a krmivy, kvalita půd, krmiv a potravin
Řešitel grantu prof. Ing. Eva Vlková, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Infiltrační vlastnosti půdy v závislosti na intenzitě zpracování půdy a organizaci porostu
Řešitel grantu Ing. Stanislav Kovář
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA TF
více informací »
Inkubace selenanů ve sterilizovaných a neošetřených půdách: vliv aniontové kompetice a mikrobiální aktivity na mobilitu selenanů
Řešitel grantu Ing. Lukáš Praus, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Inovace systému integrované ochrany řepky pro omezení negativních dopadů současné technologie pěstování
Řešitel grantu doc. Ing. Jan Kazda, CSc.
Trvání grantu 2016 - 2018
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Inovace systémů pro verifikaci člověka dle jeho charakteristických rysů
Řešitel grantu Ing. Veronika Hartová, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA TF
více informací »
INOVATIVNÍ PŘÍSTUPY PŘI TVORBĚ OBCHODNÍHO PLÁNU V PODMÍNKÁCH ČESKÉHO LESNÍHO MANAGEMENTU – APLIKACE BUSINESS MODELU CANVAS NA VLASTNÍKY LESA
Řešitel grantu Ing. Richard Pek
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Is there any possibility for functional co-operation of the post-soviet countries?
Řešitel grantu prof. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Is there any possibility for functional co-operation of the post-soviet countries?
Řešitel grantu Akhmadjon Ortikov
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Izotopy niklu a kadmia jako důkaz původu znečištění atmosféry v industriálních oblastech
Řešitel grantu Ing. Hana Šillerová, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel CIGA
více informací »
Identifikace polyfenolických látek v matolinách a pokrutinách z vinných hroznů
Řešitel grantu Ing. Marek Popov
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Inovace biotechnologií v reprodukci hospodářských zvířat
Řešitel grantu prof. Mgr. Ing. Markéta Sedmíková, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2018
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Interakce tasemnice krysí (Hymenolepis diminuta) a potkana obecného (Rattus norvegicus) z hlediska příjmu a utilizace rizikových látek
Řešitel grantu prof. Ing. Iva Langrová, CSc.
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
 
page foot