| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (3) (1) 5 (1) 6 (1) A (304) B (91) C (99) Č (14)
D (161) E (195) F (80) G (39) H (135) I (184) J (12) K (133) L (43) M (384)
N (119) O (192) P (468) Q (3) R (148) Ř (9) S (408) Š (13) T (152) U (47)
Ú (13) V (937) W (7) X (1) Y (4) Z (195) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Inovace systému integrované ochrany řepky pro omezení negativních dopadů současné technologie pěstování
Řešitel grantu doc. Ing. Jan Kazda, CSc.
Trvání grantu 2016 - 2018
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Inovace systémů pro verifikaci člověka dle jeho charakteristických rysů
Řešitel grantu Ing. Veronika Hartová, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA TF
více informací »
INOVATIVNÍ PŘÍSTUPY PŘI TVORBĚ OBCHODNÍHO PLÁNU V PODMÍNKÁCH ČESKÉHO LESNÍHO MANAGEMENTU – APLIKACE BUSINESS MODELU CANVAS NA VLASTNÍKY LESA
Řešitel grantu Ing. Richard Pek
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Is there any possibility for functional co-operation of the post-soviet countries?
Řešitel grantu prof. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Is there any possibility for functional co-operation of the post-soviet countries?
Řešitel grantu Akhmadjon Ortikov
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Izotopy niklu a kadmia jako důkaz původu znečištění atmosféry v industriálních oblastech
Řešitel grantu Ing. Hana Šillerová, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel CIGA
více informací »
Identifikace polyfenolických látek v matolinách a pokrutinách z vinných hroznů
Řešitel grantu Ing. Marek Popov
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Inovace biotechnologií v reprodukci hospodářských zvířat
Řešitel grantu prof. Mgr. Ing. Markéta Sedmíková, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2018
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Interakce tasemnice krysí (Hymenolepis diminuta) a potkana obecného (Rattus norvegicus) z hlediska příjmu a utilizace rizikových látek
Řešitel grantu prof. Ing. Iva Langrová, CSc.
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Identifikace vhodných finančních nástrojů pro dotační politiku se zaměřením na návratné formy podpory
Řešitel grantu Ing. Pavel Jirsa
Trvání grantu 2014 - 2015
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Implementace vícevrstvé neuronové sítě v edukačním procesu
Řešitel grantu Ing. Václav Švec, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2015
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Interakce tasemnice krysí (Hymenolepis diminuta) a potkana obecného (Rattus norvegicus) z hlediska příjmu a utilizace zinku
Řešitel grantu Ing. Vladislav Sloup
Trvání grantu 2014 - 2015
Poskytovatel CIGA
více informací »
Interaktivní nástroje a metody pro identifikaci a analýzu hodnot a problémů pro územně analytické podklady
Řešitel grantu prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
Trvání grantu 2014 - 2015
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Identifikace a porovnání parametrů řídících konstitučních vztahů výtokových křivek vybraných povodí ČR
Řešitel grantu Ing. Adam Beran
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Identifikace a řešení vybraných problémů ve výživě slepic a kvalitě vajec z kontrastních chovů
Řešitel grantu prof. Ing. Eva Tůmová, CSc.
Trvání grantu 2013 - 2017
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Identifikace faktorů daňového úniku na spotřebních daních v ČR a tvorba alternativní metody jeho kvantifikace
Řešitel grantu Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2014
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Inter- a intra-sektorální změny efektivnosti a produktivity v českém potrravinářském průmyslu - systematický nebo idiosynkratický vývoj?
Řešitel grantu prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2014
Poskytovatel GA PEF
více informací »
International comparisons of product supply chains in the agro-food sectors: determinants of their competitiveness and performance on EU and international markets
Řešitel grantu prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2015
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Identifikace hlavních determinant výsledku hospodaření zemědělských podniků právnických osob a určení jejich specifik
Řešitel grantu Ing. Lenka Rumánková, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2013
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Identifikace zdrojů a trajektorie transportu vybraných prvků navázaných na aerosolové částice
Řešitel grantu Ing. Eva Najnarová
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FZP
více informací »
 
page foot