| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (3) (1) 5 (1) 6 (1) A (304) B (91) C (99) Č (14)
D (161) E (195) F (80) G (39) H (135) I (184) J (12) K (133) L (43) M (384)
N (119) O (192) P (468) Q (3) R (148) Ř (9) S (408) Š (13) T (152) U (47)
Ú (13) V (937) W (7) X (1) Y (4) Z (195) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


INV-FLOW: Zařízení pro zonální měření vertikálního proudění podzemní vody a přímou kvantifikaci přítoků do jímacích vrtů na principu elektromagnetické indukce
Řešitel grantu prof. Ing. Pavel Pech, CSc.
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Identifikace a ochrana dochovaných pozůstatků historických plužin
Řešitel grantu prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
Trvání grantu 2018 - 2030
Poskytovatel Ministerstvo kultury ČR
více informací »
Identifikace národně významných zimovišť vodních ptáků s důrazem na výskyt potenciálně konfliktních druhů a v kontextu územní ochrany mokřadních lokalit, habitatových charakteristik a změn klimatu
Řešitel grantu doc. RNDr. Petr Musil, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2022
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Identifikace perspektivních druhů užitkových rostlin jako nových potenciálních zdrojů potravin, léčiv a materiálů prostřednictvím etnobiologického výzkumu
Řešitel grantu doc. Ing. Zbyněk Polesný, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Indukce in vitro polyploidizace u vybraných léčivých a aromatických rostlin
Řešitel grantu Ing. Michal Orosz
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel CIGA
více informací »
Influence of economic sanctions and embargo on agricultural sector in Russian Federation and European Union
Řešitel grantu Ing. Mikhail Krivko, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Influence of economic sanctions and embargo on agricultural sector in Russian Federation and European Union
Řešitel grantu Ing. Tomáš Vacek, PhD.
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Inovace a ekologizace rostlinné produkce s důrazem na trvalou udržitelnost podmínek pro zemědělství
Řešitel grantu Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Inovace diagnostiky výživného stavu plodin fosforem a sírou
Řešitel grantu Ing. Ondřej Sedlář, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Inovační aktivity v kontextu udržitelného rozvoje: potenciál regionálního značení
Řešitel grantu Ing. Klára Margarisová, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Inovativní využití biocharu modifikovaného nanoželezem: pokročilé geochemické testování pro stabilizaci kovů a metaloidů v půdě
Řešitel grantu doc. Mgr. Martina Vítková, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Izotopová frakcionace jako nástroj pro identifikaci sorpčních mechanizmů kadmia a zinku v půdách
Řešitel grantu prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Identifikace druhů Leptosphaeria maculans v oblastech ČR s produkcí řepky olejky
Řešitel grantu Olufadekemi Fajemisin
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Infekce vyvolané gastrointestinálními helminty v chovech koz v ČR a jejich vliv na mléčnou produkci
Řešitel grantu Ing. Iveta Angela Kyriánová, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Informační systém řízení údržby s nadstavbou benchmarkingu a s přihlédnutím k výzvě 4.0
Řešitel grantu doc. Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2020
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
více informací »
Intenzifikace polní produkce s důrazem na inovace, ekologizaci a trvalou udržitelnost podmínek pro zemědělství
Řešitel grantu Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Interakce arbuskulární mykorhizy s elementárním nanoželezem a jejich vliv na chování kovů a polokovů v systému půda-rostlina
Řešitel grantu Ing. Zuzana Vaňková, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel CIGA
více informací »
Interakce mezi mikroorganismy, půdou, potravinami a krmivy, kvalita půd, krmiv a potravin
Řešitel grantu prof. Ing. Eva Vlková, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Infiltrační vlastnosti půdy v závislosti na intenzitě zpracování půdy a organizaci porostu
Řešitel grantu Ing. Stanislav Kovář
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA TF
více informací »
Inkubace selenanů ve sterilizovaných a neošetřených půdách: vliv aniontové kompetice a mikrobiální aktivity na mobilitu selenanů
Řešitel grantu Ing. Lukáš Praus, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
 
page foot