| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (4) (1) 5 (1) 6 (1) A (313) B (97) C (103) Č (15)
D (165) E (201) F (84) G (43) H (136) I (197) J (13) K (136) L (44) M (393)
N (122) O (196) P (474) Q (3) R (151) Ř (9) S (417) Š (13) T (162) U (49)
Ú (13) V (958) W (7) X (1) Y (4) Z (200) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Identifikace významu daňové mezery daně z příjmu právnických osob z pohledu ČR s návaznou tvorbou modelu nové rizikové analýzy
Řešitel grantu Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Implementing of environmental DNA detection method in the surveillance of amphibian pathogen Batrachochytrium salamandrivorans
Řešitel grantu David Lastra González
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Individuální variabilita a resilience mezidruhových vztahů ve sladkovodním prostředí: vhled pomocí interakcí mlžů a ryb
Řešitel grantu Ing. Karel Douda, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Indukovaná mitotická polyploidie u Senecio clivicolus Wedd.
Řešitel grantu prof. Dr. Ing. Eloy Fernández Cusimamani
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Infrastruktura pro propagaci metrologie v potravinářství a výživě v České republice
Řešitel grantu prof. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2022
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Innovations Adoption in Agri-food Chain
Řešitel grantu doc. Ing. Miroslava Bavorová, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Inovace bonitačního systému zemědělských půd (BPEJ) pro potřeby státní správy.
Řešitel grantu Ing. Josef Slaboch, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Inovace integrované ochrany brambor proti mandelince bramborové založené na nových poznatcích genetických a biologických charakteristik
Řešitel grantu Ing. Petr Sedlák, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2023
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Inovace ochrany rostlin při produkci a skladování cukrové řepy
Řešitel grantu doc. Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2022
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Inovace systémů pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů s omezenými vstupy pesticidů a hnojiv vedoucí ke snížení znečištění vody a zachování konkurenceschopnosti pěstitelů brambor.
Řešitel grantu Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Integrace informační podpory územního a strategického plánování
Řešitel grantu prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Interakce organických xenobiotik s oxidy manganu v přechodových zónách: implikace pro remediační prostředky na přírodní bázi
Řešitel grantu Adam Sochacki, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
INV-FLOW: Zařízení pro zonální měření vertikálního proudění podzemní vody a přímou kvantifikaci přítoků do jímacích vrtů na principu elektromagnetické indukce
Řešitel grantu prof. Ing. Pavel Pech, CSc.
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Identifikace a ochrana dochovaných pozůstatků historických plužin
Řešitel grantu prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
Trvání grantu 2018 - 2030
Poskytovatel Ministerstvo kultury ČR
více informací »
Identifikace národně významných zimovišť vodních ptáků s důrazem na výskyt potenciálně konfliktních druhů a v kontextu územní ochrany mokřadních lokalit, habitatových charakteristik a změn klimatu
Řešitel grantu doc. RNDr. Petr Musil, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2022
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Identifikace perspektivních druhů užitkových rostlin jako nových potenciálních zdrojů potravin, léčiv a materiálů prostřednictvím etnobiologického výzkumu
Řešitel grantu doc. Ing. Zbyněk Polesný, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Indukce in vitro polyploidizace u vybraných léčivých a aromatických rostlin
Řešitel grantu Ing. Michal Orosz
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel CIGA
více informací »
Influence of economic sanctions and embargo on agricultural sector in Russian Federation and European Union
Řešitel grantu Ing. Mikhail Krivko, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Influence of economic sanctions and embargo on agricultural sector in Russian Federation and European Union
Řešitel grantu Ing. Tomáš Vacek, PhD.
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Inovace a ekologizace rostlinné produkce s důrazem na trvalou udržitelnost podmínek pro zemědělství
Řešitel grantu Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
 
page foot