| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (3) (1) 5 (1) 6 (1) A (304) B (91) C (99) Č (14)
D (161) E (195) F (80) G (39) H (135) I (184) J (12) K (133) L (43) M (384)
N (119) O (192) P (468) Q (3) R (148) Ř (9) S (408) Š (13) T (152) U (47)
Ú (13) V (937) W (7) X (1) Y (4) Z (195) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


INPROFF: Kvalita, bezpečnost a authenticita potravin a krmiv na bázi hmyzího proteinu
Řešitel grantu prof. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2024
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Inteligentní detekce palem Sago pomocí Internetu věcí (IoT) a snímků z bezpilotních vzdušných prostředků (UAV)
Řešitel grantu Sri Murniani Angelina Letsoin
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA TF
více informací »
Interdisciplinární přístupy efektivního hospodaření se srážkovou vodou na rozvojových plochách urbanizovaných území v ekonomickém, sociálním a environmentálním kontextu
Řešitel grantu Ing. Radek Roub, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2023
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Intraspecific variability of thermal biology traits in Thanatophilus sinuatus (Coleoptera: Silphinae)
Řešitel grantu Santiago Montoya Molina
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Investigation of precipitation variability in response to multi-decadal fluctuations in temperature and oceanic circulation
Řešitel grantu SHAILENDRA PRATAP
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA FZP
více informací »
IMPACT OF AGRICULTURE ON ECONOMIC GROWTH IN ZAMBIA
Řešitel grantu prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.
Trvání grantu 2020 - 2020
Poskytovatel GA PEF
více informací »
In vitro indukovaná polyploidie u Celosia argenta L.
Řešitel grantu prof. Dr. Ing. Eloy Fernández Cusimamani
Trvání grantu 2020 - 2021
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Investigation of extreme states in Earth's global hydrological cycle
Řešitel grantu SHAILENDRA PRATAP
Trvání grantu 2020 - 2021
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Identifikace významu daňové mezery daně z příjmu právnických osob z pohledu ČR s návaznou tvorbou modelu nové rizikové analýzy
Řešitel grantu Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Implementing of environmental DNA detection method in the surveillance of amphibian pathogen Batrachochytrium salamandrivorans
Řešitel grantu David Lastra González
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Individuální variabilita a resilience mezidruhových vztahů ve sladkovodním prostředí: vhled pomocí interakcí mlžů a ryb
Řešitel grantu Ing. Karel Douda, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Indukovaná mitotická polyploidie u Senecio clivicolus Wedd.
Řešitel grantu prof. Dr. Ing. Eloy Fernández Cusimamani
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Infrastruktura pro propagaci metrologie v potravinářství a výživě v České republice
Řešitel grantu prof. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2022
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Innovations Adoption in Agri-food Chain
Řešitel grantu Ing., Dr. sc. agr., Dr. sc. habil. Miroslava Bavorová
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Inovace bonitačního systému zemědělských půd (BPEJ) pro potřeby státní správy.
Řešitel grantu Ing. Josef Slaboch, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Inovace integrované ochrany brambor proti mandelince bramborové založené na nových poznatcích genetických a biologických charakteristik
Řešitel grantu Ing. Petr Sedlák, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2023
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Inovace ochrany rostlin při produkci a skladování cukrové řepy
Řešitel grantu doc. Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2022
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Inovace systémů pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů s omezenými vstupy pesticidů a hnojiv vedoucí ke snížení znečištění vody a zachování konkurenceschopnosti pěstitelů brambor.
Řešitel grantu Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Integrace informační podpory územního a strategického plánování
Řešitel grantu prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
Trvání grantu 2019 - 2020
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Interakce organických xenobiotik s oxidy manganu v přechodových zónách: implikace pro remediační prostředky na přírodní bázi
Řešitel grantu Adam Sochacki, Ph.D.
Trvání grantu 2019 - 2021
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
 
page foot