| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (3) (1) 6 (1) A (290) B (84) C (86) Č (12) D (148)
E (181) F (75) G (36) H (132) I (168) J (12) K (127) L (37) M (371) N (110)
O (188) P (438) Q (2) R (139) Ř (8) S (389) Š (12) T (137) U (42) Ú (11)
V (911) W (6) X (1) Y (3) Z (188) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Ekotonální efekt a společenstva drobných savců ve fragmentované krajině
Řešitel grantu Ing. Martina Koubová
Trvání grantu 2007 - 2007
Poskytovatel GA FLE
více informací »
Elektronická učební pomůcka - fuzzy modelování v praxi
Řešitel grantu Ing. Jiří Fejfar, Ph.D.
Trvání grantu 2007 - 2007
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Ekologické zemědělství v ČR - současná struktura a faktory, které ji ovlivňují
Řešitel grantu doc. Mgr. Ing. Lukáš Zagata, Ph.D.
Trvání grantu 2006 - 2006
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Ekonomická analýza pěstování okrasných dřevin v podmínkách trhu EU
Řešitel grantu Ing. Jiří Mach, Ph.D.
Trvání grantu 2006 - 2007
Poskytovatel CIGA
více informací »
Ekonomika a marketingová analýza pivovarnictví v České republice před a po vstupu do Evropské unie
Řešitel grantu Ing. Pavel Pánek
Trvání grantu 2006 - 2006
Poskytovatel GA PEF
více informací »
E-learning jako podpůrný nástroj systému vzdělávání - možnosti uplatnění ve výuce na provozně ekonomické fakultě
Řešitel grantu doc. Ing. Irena Benešová, Ph.D.
Trvání grantu 2006 - 2006
Poskytovatel GA PEF
více informací »
ENVASSO - Environmental Assessment of Soil for Monitoring
Řešitel grantu prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr. h. c.
Trvání grantu 2006 - 2007
Poskytovatel Evropská komise
více informací »
European Maintenance: Professional Skills for Maintenance Managers and Maintenance Engineers
Řešitel grantu prof. Ing. Vladimír Jurča, CSc.
Trvání grantu 2006 - 2008
Poskytovatel Evropská komise
více informací »
Evaluace předvstupní pomoci EU v ČR a její srovnání s ostatními kandidátskými zeměmi
Řešitel grantu Ing. Michaela Havlíková, Ph.D.
Trvání grantu 2006 - 2006
Poskytovatel GA PEF
více informací »
EVYNA - Efektivní návrat vysokoškolsky vzdělaných žen na trh práce po rodičovské dovolené
Řešitel grantu doc. Ing. Jan Jarolímek, Ph.D.
Trvání grantu 2006 - 2008
Poskytovatel Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
více informací »
EVYNA Praha - Efektivní návrat vysokoškolsky vzdělaných žen na trh práce po rodičovské dovolené -rozšiřující projekt pro Prahu
Řešitel grantu doc. Ing. Jan Jarolímek, Ph.D.
Trvání grantu 2006 - 2008
Poskytovatel Úřad práce hl.m. Prahy
více informací »
Experimentální studium mobility kovů v půdách uměle kontaminovaných popílkem ze sekundární metalurgie Pb
Řešitel grantu prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c.
Trvání grantu 2006 - 2008
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Efficacy and Selectivity of Atribut SG (Bayer)
Řešitel grantu prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
Trvání grantu 2005 - 2007
Poskytovatel Evropská komise
více informací »
Elektronické slovníky komunikační harmonizace evropských integračních procesů
Řešitel grantu PhDr. Mgr. Milena Dvořáková, MBA
Trvání grantu 2005 - 2005
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Energetické využití pevné a kapalné biomasy
Řešitel grantu doc. Ing. Jan Malaťák, Ph.D.
Trvání grantu 2005 - 2006
Poskytovatel CIGA
více informací »
EXPLICS - Exploiting Internet Study and Simulation Templates for Language Teaching and Learning
Řešitel grantu PhDr. Alena Drebitková Malá, Ph.D.
Trvání grantu 2005 - 2008
Poskytovatel Evropská komise
více informací »
eInclusion in Europe
Řešitel grantu prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc.
Trvání grantu 2004 - 2006
Poskytovatel Evropská komise
více informací »
Ekonomické, ekologické a bezpečnostní řešení elektronického mýtného
Řešitel grantu prof. Ing. Ladislav Pejša, DrSc.
Trvání grantu 2004 - 2007
Poskytovatel Ministerstvo dopravy ČR
více informací »
eUser in Europe
Řešitel grantu prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc.
Trvání grantu 2004 - 2007
Poskytovatel Evropská komise
více informací »
Expertní systém pro podporu rozhodování při řízení technologických a pracovních procesů a jejich optimalizaci při platnosti legislativy EU
Řešitel grantu Ing. Pavel Moulis, Ph.D.
Trvání grantu 2003 - 2006
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
 
page foot