| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (2) 6 (1) A (241) B (72) C (68) Č (10) D (132) E (158)
F (62) G (29) H (125) I (152) J (12) K (118) L (28) M (339) N (105) O (176)
P (396) Q (1) R (123) Ř (8) S (357) Š (11) T (122) U (38) Ú (9) V (853)
W (6) X (1) Y (2) Z (177) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Druhové složení a diverzita cévnatých rostlin lesního podrostu v závislosti na managementu
Řešitel grantu Ing. Karel Boublík
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Definování a měření efektu zarámování v rozhodovacích procesech
Řešitel grantu Ing. Jan Rydval, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2012
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Dendroekologické metody a jejich využití při analýze režimu narušení horských smrkových lesů na vybraných lokalitách v České republice a Rumunsku
Řešitel grantu prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2013
Poskytovatel CIGA
více informací »
Dendrochronologická rekonstrukce vývoje vybraných porostů horských smrčin Šumavy II
Řešitel grantu Ing. Vojtěch Čada, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Detekce genetické variability a morfologická charakteristika vybraných druhů plodin a dřevin
Řešitel grantu Ing. Iva Viehmannová, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Distribuce Batrachochytrium dendrobatidis u kuňky obecné v ČR
Řešitel grantu Ing. Petr Civiš
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Distribuovaný přístup v srážko-odtokovém modelování a posouzení účinnosti technických protierozních opatření za povodní v povodí Rakovnického potoka
Řešitel grantu Ing. Adam Vizina
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Diverzifikace a ochrana genofondu užitkových rostlin prostřednictvím kombinace etnobotanické inventarizace a indukované polyploidizace in vitro
Řešitel grantu prof. Dr. Ing. Eloy Fernández Cusimamani
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Dovybavení terénní stanice KVZ a rekonstruované vědecké fyzikální laboratoře katedry vodních zdrojů pro práci PhD a MSc studentů katedry neinvestičními prostředky
Řešitel grantu prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc.
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Dendrochronologická rekonstrukce vývoje vybraných porostů horských smrčin Šumavy
Řešitel grantu Ing. Vojtěch Čada, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Detekce rezistence k herbicidům u trávovitých plevelů
Řešitel grantu Ing. Pavlína Košnarová, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Diverzita odonatocenóz výsypek. Proč převažují pionýrské druhy?
Řešitel grantu Mgr. Filip Harabiš, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Doprava a ČZU Praha
Řešitel grantu Ing. Michal Kostelecký
Trvání grantu 2010 - 2011
Poskytovatel CIGA
více informací »
Dynamika fixního kapitálu
Řešitel grantu Ing. Igor Krejčí, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Dynamika horského smrkového lesa na Šumavě a její změny - minulý vývoj, disturbance, acidifikace, klima
Řešitel grantu Ing. Vojtěch Čada, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2011
Poskytovatel CIGA
více informací »
Definování udržitelného managmentu prasete divokého pomocí zjištění parametrů reprodukce, potravních nároků a škod na zemědělských plodinách v České republice
Řešitel grantu Ing. Miloš Ježek, Ph.D.
Trvání grantu 2009 - 2010
Poskytovatel CIGA
více informací »
Digitální model terénu povodí Modrava 2 a Horní Němčice
Řešitel grantu Ing. Petr Bašta
Trvání grantu 2009 - 2009
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Detekce a determinace patogenů Scelerotinia sclerotiorum a Verticillium sp. v rostlinném pletivu řepky olejky pomocí molekulárně-biologických metod
Řešitel grantu Ing. Jana Mazáková, Ph.D.
Trvání grantu 2008 - 2008
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Determinanty rozvoje venkovských oblastí v ČR
Řešitel grantu Ing. Gabriela Trnková, Ph.D.
Trvání grantu 2008 - 2008
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Diagnostické měření a modelování s podporou PC
Řešitel grantu Ing. Bohuslav Peterka, Ph.D.
Trvání grantu 2008 - 2008
Poskytovatel GA TF
více informací »
 
page foot