| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (4) (1) 5 (1) 6 (1) A (313) B (97) C (103) Č (15)
D (165) E (201) F (84) G (43) H (136) I (197) J (13) K (136) L (44) M (393)
N (122) O (196) P (474) Q (3) R (151) Ř (9) S (417) Š (13) T (162) U (49)
Ú (13) V (959) W (7) X (1) Y (4) Z (200) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Analýza a návrh úpravy pravidel pro stanovení výše příspěvků a dotací pro vysoké školy z rozpočtu MŠMT na základě výsledků analýzy DEA efektivnosti
Řešitel grantu Ing. Martin Flégl, PhD.
Trvání grantu 2013 - 2014
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Analýza a řešení environmentálních rizik provozu malých vodních elektráren ve vazbě na vodní organizmy
Řešitel grantu prof. Ing. Lukáš Kalous, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2014
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Analýza a vizualizace výstupů GPS telemetrie jelenovitých v Doupovských horách a NP České Švýcarsko
Řešitel grantu doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2014
Poskytovatel CIGA
více informací »
Analýza distribuce a infiltrace srážek v porostech kukuřice seté
Řešitel grantu doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA TF
více informací »
Analýza dopadů dotačních programů v oblasti cestovního ruchu na ekonomiku turistické oblasti Český Ráj
Řešitel grantu Ing. Michaela Havlíková, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2014
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Analýza elektrických vlastností systémů v oblasti fyzikální energetiky a zemědělských produktů
Řešitel grantu prof. Ing. Martin Libra, CSc., dr. h. c.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA TF
více informací »
Analýza mitochondriální a jaderné DNA ryb rodu karas (Carassius)
Řešitel grantu Ing. Kateřina Rylková, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Analýza parametrů supravodivé levitace, konstrukce
Řešitel grantu Ing. Martin Vosátka
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA TF
více informací »
Analýza realizační efektivnosti poskytovaných dotací zemědělským podnikům
Řešitel grantu Ing. Zdeňka Náglová
Trvání grantu 2013 - 2014
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Analýza současného stavu a návrh opatření pro systematické uplatňování systémů integrované ochrany proti obtížně hubitelným a rezistentním plevelům v obilninách
Řešitel grantu prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
Trvání grantu 2013 - 2017
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Analýza vlivu kvality výškopisných dat na hydrologické charakteristiky povodí
Řešitel grantu Ing. Štěpán Vizina
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Analýza vybraných faktorů efektivity fungování rurálních produkčních a mikrofinančních institucí
Řešitel grantu Ing. Jiří Hejkrlík, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Analýza vývoje krajiny ČR v podrobném měřítku hodnocení
Řešitel grantu prof. Ing. Petra Šímová, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Angola - technická podpora
Řešitel grantu Ing. Jana Mazancová, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel Ministerstvo zahraničních věcí ČR
více informací »
Aplikace molekulárních markerů u méně známých druhů tropických a subtropických rostlin: studium genetické variability mezi populacemi; ověření genetické stability u in vitro regenerantů
Řešitel grantu Ing. Iva Viehmannová, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Analytická podpora mapování rizik
Řešitel grantu prof. Ing. Petra Šímová, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2014
Poskytovatel Ministerstvo vnitra ČR
více informací »
Analýza faktorů ovlivňujících rozdílné postavení mužů a žen na trhu práce
Řešitel grantu Ing. Hana Vostrá Vydrová
Trvání grantu 2012 - 2013
Poskytovatel GA PEF
více informací »
ANALÝZA HODNOTOVÉ PRODUKCE V POROSTECH S PROBÍHAJÍCÍ PŘESTAVBOU NA LÚ KLOKOČNÁ (LESY ČR, s. p.)
Řešitel grantu Ing. Bc. Otakar Švec, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Analýza charakteristik povodí s využitím geografického informačního systému - GIS a porovnání jejich závislostí
Řešitel grantu Ing. Štěpán Vizina
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Analýza vstupních dendrometrických veličin pro zjištění podílu jakostních tříd u buku lesního (Fagus sylvatica L.)
Řešitel grantu Ing. Lubomír Tipmann, MSc., MBA, DiS.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FLD
více informací »
 
page foot