| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (2) 6 (1) A (241) B (72) C (68) Č (10) D (132) E (158)
F (62) G (29) H (125) I (152) J (12) K (118) L (28) M (339) N (105) O (176)
P (396) Q (1) R (123) Ř (8) S (357) Š (11) T (122) U (38) Ú (9) V (853)
W (6) X (1) Y (2) Z (177) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Architektury a technologie využitelné při tvorbě Business Intelligence systémů
Řešitel grantu Ing. Martin Závodný
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Aspekty transportu rizikových kovů přes biologické membrány
Řešitel grantu prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc.
Trvání grantu 2012 - 2015
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Autoregulace hypodermického odtoku v malých povodích 
Řešitel grantu doc. Ing. Jakub Štibinger, CSc.
Trvání grantu 2012 - 2015
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Agronomické charakteristiky a výživný stav půdy a rostlin v kultuře žita pěstovaného v dlouhodobém experimentu s rotací plodin a v trvalé kultuře
Řešitel grantu prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c.
Trvání grantu 2011 - 2012
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Analýza dynamiky horského smrkového lesa na vybraných lokalitách v České republice a Rumunsku s využitím historických a dendroekologických metod
Řešitel grantu prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2014
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Analýza preferenčního proudění v laboratorních podmínkách
Řešitel grantu Ing. Miroslav Fér, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Analýza segmentového kapacitního čidla
Řešitel grantu Ing. Jakub Lev, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA TF
více informací »
Analýza svalového napětí krčních a bederních svalů a svalů zad operátora harvestorové technologie pomocí přístroje Biofeedback 2000 Xpert
Řešitel grantu Ing. Jan Macků, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Analýza vybraných faktorů ovlivňujících distribuci Chalara fraxinea v prostředí
Řešitel grantu Ing. Ludmila Havrdová
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Analýza vývoje historických krajinných struktur, možností jejich ochrany a zpřístupnění
Řešitel grantu prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
Trvání grantu 2011 - 2014
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Akcentace procesní orientace tvorby databázových struktur jako hlavního faktoru decelerace odezvy webových aplikací.
Řešitel grantu Ing. Jan Tyrychtr, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Analýza a návrh aplikace Business Intelligence ve studijní a ekonomické agendě PEF ČZU
Řešitel grantu Ing. Martin Závodný
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Analýza a zpracování signálů programem MATLAB
Řešitel grantu Ing. Miloslav Linda, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA TF
více informací »
Analýza kovů v tkáních škeble říční (Anodonta anatina) v řece Sázavě
Řešitel grantu Mgr. Michal Bílý, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Analýza vlivu psychického stresu a únavy operátora na výkonnost harvestorové technologie
Řešitel grantu Ing. Jan Macků, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Angola - Zlepšení institucionální podpory pro rozvoj OZŠ- Catabola
Řešitel grantu Ing. Jana Mazancová, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2011
Poskytovatel Ministerstvo zahraničních věcí ČR
více informací »
Aplikace moderních přístupů v řízení v oblasti vysokého školství v ČR
Řešitel grantu Ing. Lucie Kvasničková Stanislavská, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA PEF
více informací »
APLIKACE PACHOVÉ OPLOCENKY V MODELOVÝCH OBLASTECH ČR (ČESKOMORAVSKÁ VRCHOVINA, ČESKÝ LES A LIBERECKÝ KRAJ)
Řešitel grantu doc. Ing. Tomáš Kušta, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Atraktivita oslabených jedinců smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) při napadení lýkožroutem smrkovým (Ips typographus L.)
Řešitel grantu Ing. Roman Modlinger, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Agrobiodiverzita a úroveň tradičních etnobotanických znalostí na ekologicky hospodařících farmách v České republice
Řešitel grantu doc. Ing. Zbyněk Polesný, Ph.D.
Trvání grantu 2009 - 2009
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
 
page foot