| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (2) 6 (1) A (241) B (72) C (68) Č (10) D (132) E (158)
F (62) G (29) H (125) I (152) J (12) K (118) L (28) M (339) N (105) O (176)
P (396) Q (1) R (123) Ř (8) S (357) Š (11) T (122) U (38) Ú (9) V (853)
W (6) X (1) Y (2) Z (177) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Antimikrobiální látky z rostlin a jejich využití v ochraně zemědělských produktů
Řešitel grantu Ing. Martina Šašková
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel CIGA
více informací »
Aplikace biotechnologických a proteomických postupů u vybraných plodin
Řešitel grantu Ing. Iva Viehmannová, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Aplikace odpadních modifikovaných biomateriálů pro čištění důlních vod
Řešitel grantu Mgr. Veronika Veselská, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Are forests getting younger? A case study of environmental changes impact on growth dynamics of old-growth forests of Carpathians
Řešitel grantu Bc. Krešimir Begovič
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Asymetrické vlivy změn úrokových sazeb ČNB na investiční aktivitu ekonomických subjektů v odvětvích národního hospodářství ČR
Řešitel grantu Ing. David Křížek
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Analýza citlivosti nového odhadu heritability k předpokladům platnosti Hardy-Weinbergovy rovnováhy
Řešitel grantu Ing. Kateřina Chaloupková
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Analýza efektivnosti systémů shromažďování definovaných složek komunálního odpadu
Řešitel grantu Ing. Ondřej Chotovinský
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA TF
více informací »
Analýza komoditní struktury českého agrárního zahraničního obchodu
Řešitel grantu prof. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Analýza komoditní struktury českého agrárního zahraničního obchodu
Řešitel grantu Ing. Tomáš Vacek
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Analýza konsekvencí obchodování s emisemi skleníkových plynů v lesním hospodářství ČR
Řešitel grantu doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Analýza kraniometrické variability v populaci srnce obecného (Capreolus capreolus) v okrese Žďár nad Sázavou
Řešitel grantu Ing. Klára Košinová
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Analýza půdní mikrovariability po zpracování půdy kypřičem s parabolickými slupicemi v závislosti na makrovariabilitě půdních podmínek na půdním bloku.
Řešitel grantu Michael Hofbauer
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Analýza spektrálních charakteristik porostů polních plodin s využitím dálkového průzkumu Země
Řešitel grantu Ing. Kateřina Křížová
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA TF
více informací »
Analýza stavu a perspektiv dřevozpracujícího průmyslu v ČR
Řešitel grantu Ing. Radek Rinn
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel CIGA
více informací »
Analýza vlivu biopaliv na průběh tlaku ve spalovacím prostoru přeplňovaného vznětového motoru
Řešitel grantu Ing. Daniel Mader
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA TF
více informací »
Analýza vlivu směsných biopaliv na provozní parametry vznětových motorů
Řešitel grantu Ing. Petr Jindra
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA TF
více informací »
Aplikace rostlinných explantátů v množení a šlechtění rostlin; molekulární proteomické analýzy u vybraných plodin
Řešitel grantu Ing. Iva Viehmannová, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Asociační studie polymorfismů a genových expresí u prasečích genů CYP2E1, HSD3B1 a RDH16 ve vztahu k hladině androstenonu, skatolu a indolu v tukové tkáni prasat
Řešitel grantu Ing. Kateřina Zadinová, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel CIGA
více informací »
Abrazivní opotřebení bainiticko-martenzitických ocelí
Řešitel grantu Ing. Adam Kešner
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA TF
více informací »
Aktivita jelena evropského (Cervus elaphus) a jelena siky (Cervus nippon) ve VVP Hradiště.
Řešitel grantu Mgr. Tomáš Peterka
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel GA FLD
více informací »
 
page foot