| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (4) (1) 5 (1) 6 (1) A (313) B (97) C (103) Č (15)
D (165) E (201) F (84) G (43) H (136) I (197) J (13) K (136) L (44) M (393)
N (122) O (196) P (474) Q (3) R (151) Ř (9) S (417) Š (13) T (162) U (49)
Ú (13) V (959) W (7) X (1) Y (4) Z (200) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Aktivace prasečích oocytů donory oxidu dusnatého
Řešitel grantu prof. Mgr. Ing. Markéta Sedmíková, Ph.D.
Trvání grantu 2006 - 2008
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
AMIMADES-Inteligence prostředí pro podporu manažerského rozhodování
Řešitel grantu prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc.
Trvání grantu 2006 - 2008
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Analýza ekonomických dopadů omezujících vlivů ze systému kategotizace lesů
Řešitel grantu prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.
Trvání grantu 2006 - 2006
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Analýza socioekonomických rozdíků mezi kraji ČR
Řešitel grantu Ing. Tomáš Hlavsa, Ph.D.
Trvání grantu 2006 - 2006
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Analýza stavu malokapacitních dřevozpracujících podniků v ČR
Řešitel grantu Ing. Přemysl Šedivka, Ph.D.
Trvání grantu 2006 - 2006
Poskytovatel GA FLE
více informací »
Analýza těžkých kovů v srsti bobra evropského v ČR (dopracování projektu)
Řešitel grantu Ing. Aleš Vorel, Ph.D.
Trvání grantu 2006 - 2006
Poskytovatel GA FLE
více informací »
Angola - Poradenství v oblasti chovu ryb a drůbeže
Řešitel grantu Ing. Petra Chaloupková, PhD., dr. h.c.
Trvání grantu 2006 - 2009
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Aplikace modelu dílčí tržní rovnováhy na vybranou komoditu
Řešitel grantu doc. Ing. Zuzana Smeets Křístková, Ph.D.
Trvání grantu 2006 - 2006
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Aspekty ovlivňující mechanické vlastnosti lepených spojů
Řešitel grantu prof. Ing. Miroslav Müller, Ph.D.
Trvání grantu 2006 - 2006
Poskytovatel GA TF
více informací »
Analýza ekonomických dopadů návrhu nového systému kategorizace lesů a možnosti řešení případných kompenzací
Řešitel grantu prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.
Trvání grantu 2005 - 2005
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Aktivita sýce
Řešitel grantu doc. Ing. Markéta Zárybnická, Ph.D.
Trvání grantu 2004 - 2005
Poskytovatel CIGA
více informací »
Aktualizace předmětu Ekologie lesa
Řešitel grantu Ing. Iva Ulbrichová, Ph.D.
Trvání grantu 2004 - 2004
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Analýza efektivnosti polyfunkčního lesního hospodářství na území lesního závodu Židlochovice
Řešitel grantu prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.
Trvání grantu 2004 - 2006
Poskytovatel Lesy České republiky, s.p.
více informací »
Analýza těžkých kovů a jejich přenos mezi abiotickým prostředím a vývojovými stádii skokana štíhlého (Ranadalmatina) na výsypkách Mostecka
Řešitel grantu doc. Ing. Jiří Vojar, Ph.D.
Trvání grantu 2004 - 2004
Poskytovatel GA FLE
více informací »
Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001-2003
Řešitel grantu prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc.
Trvání grantu 2004 - 2005
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Aplikace systémů řízení jakosti u vybraného zemědělského podniku jako předpoklad efektivního zapojení do evropského agrárně potravinářského komplexu 2004
Řešitel grantu Ing. Petra Šánová, Ph.D.
Trvání grantu 0 - 0
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Ambientní inteligence v rozhodovacích problémech v podmínkách neurčitosti
Řešitel grantu doc. Ing. Jan Tyrychtr, Ph.D.
Trvání grantu -
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Atributy řízení alternativních business modelů v produkci potravin
Řešitel grantu prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D.
Trvání grantu -
Poskytovatel GA PEF
více informací »
 
page foot