| FAFNR FEM FE FES FFWS FTA IEC | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | Česky

CULS WhitePages

Home CULS staff Subjects Sections & Offices Projects Events
Vizualizace (b)

Projects

Alphabetized List

Alphabetical list

(1) (1) " (4) (1) 5 (1) 6 (1) A (313) B (97) C (103) Č (15)
D (165) E (201) F (84) G (43) H (136) I (197) J (13) K (136) L (44) M (393)
N (122) O (196) P (474) Q (3) R (151) Ř (9) S (417) Š (13) T (162) U (49)
Ú (13) V (959) W (7) X (1) Y (4) Z (200) Ž (4)

Search results


Sekretované proteiny vajec Schistosoma mansoni: komparativní přístup k identifikaci bioaktivních molekul lidského parazita
Grant holder RNDr. Jan Dvořák, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2025
Grant provider Grantová agentura ČR
More information »
Sex differences in adult longevity in insects: filling knowledge gaps by combining experimental and meta-analytic approaches
Grant holder Ing. Barbora Žabová
Grant duration 2023 - 2024
Grant provider GA FZP
More information »
Sledování dynamiky vývoje suchých epizod a jejich klasifikace v globálním měřítku - DynamicDrought
Grant holder Ing. Oldřich Rakovec, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2025
Grant provider Grantová agentura ČR
More information »
SMART SOLUTIONS TO EMPOWER SMALL- AND MEDIUM-SIZED FARMS AS GUARDIANS OF THE TERRITORY (Guardians)
Grant holder prof. Dr. Ing. František Kumhála
Grant duration 2023 - 2027
Grant provider Evropská komise
More information »
Solární potenciál Ústeckého kraje: datové podklady pro tvorbu budoucích metodik a rámců v energetickém sektoru
Grant holder Ing. Jan Komárek, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2025
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
SPACES: testing the SPectral variation hypothesis ACross Ecological Scales
Grant holder Michela Perrone
Grant duration 2023 - 2024
Grant provider GA FZP
More information »
Spatiotemporal behaviour of large mammal populations in tropical ecosystems
Grant holder prof. RNDr. Pavla Hejcmanová, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2024
Grant provider GA FTZ
More information »
SS06010373 Omezení vlivu světelného znečištění na bezobratlé živočichy
Grant holder Ing. Martin Novák, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2026
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Stabilní kompozity biocharu s oxidy manganu jako chytré řešení pro komplexní půdní remediaci
Grant holder Ing. Zuzana Vaňková, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2025
Grant provider Grantová agentura ČR
More information »
Stanovení rozdělení frakcí vodo-stabilních půdních agregátů pro půdní typy v odlišných klimatických podmínkách s porovnáním rozdílného využívání půdy a zjišťování přítomnosti mikroplastů
Grant holder Ing. Radek Klíč
Grant duration 2023 - 2024
Grant provider GA FZP
More information »
Studium základních mechanizmů degradace fotovoltaických panelů
Grant holder Ing. David Mrázek
Grant duration 2023 - 2024
Grant provider GA TF
More information »
Studying the sorption isotherm and kinetics modelling for removal of emerging organic contaminants from aqueous medium with green sorbent
Grant holder Nayan Kumar
Grant duration 2023 - 2024
Grant provider GA FZP
More information »
Sustainability and profitability of agri-food systems
Grant holder doc. Ing. Miroslava Bavorová, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2024
Grant provider GA FTZ
More information »
Sustainable alternatives for animal production
Grant holder doc. Tersia Needham, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2024
Grant provider GA FTZ
More information »
SYSTEMATIKA STABILNÍCH IZOTOPŮ STŘÍBRA V OBLASTECH TĚŽBY A METALURGIE: DYNAMIKA KOVU V PŮDÁCH
Grant holder doc. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2025
Grant provider Grantová agentura ČR
More information »
Software pro vyhodnocení hydrodynamických zkoušek
Grant holder Ing. Václav Ficaj
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FZP
More information »
Soil carbon stocks in unmanaged (primary) and managed forests in Central and Eastern Europe
Grant holder MSc. Laxmi Moktan
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FLD
More information »
SPACES: testing the SPectral variation hypothesis ACross Ecological Scales
Grant holder Michela Perrone
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FZP
More information »
Spatial and temperol fluctoations in forest carbon dynamics across temperate, montane, primary forests.
Grant holder Dheeraj Ralhan
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FLD
More information »
Spatial patterns of vessels and parenchyma tissue in Bornean tropical trees
Grant holder Palasiah Jotan
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FLD
More information »
 
page foot