| FAFNR FEM FE FES FFWS FTA IEC | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | Česky

CULS WhitePages

Home CULS staff Subjects Sections & Offices Projects Events
Vizualizace (b)

Projects

Alphabetized List

Alphabetical list

(1) (1) " (3) (1) 5 (1) 6 (1) A (304) B (91) C (99) Č (14)
D (161) E (195) F (80) G (39) H (135) I (184) J (12) K (133) L (43) M (384)
N (119) O (192) P (468) Q (3) R (148) Ř (9) S (408) Š (13) T (152) U (47)
Ú (13) V (937) W (7) X (1) Y (4) Z (195) Ž (4)

Search results


Sekretované proteiny vajec Schistosoma mansoni: komparativní přístup k identifikaci bioaktivních molekul lidského parazita
Grant holder RNDr. Jan Dvořák, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2025
Grant provider Grantová agentura ČR
More information »
Sledování dynamiky vývoje suchých epizod a jejich klasifikace v globálním měřítku - DynamicDrought
Grant holder Ing. Oldřich Rakovec, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2025
Grant provider Grantová agentura ČR
More information »
Solární potenciál Ústeckého kraje: datové podklady pro tvorbu budoucích metodik a rámců v energetickém sektoru
Grant holder Ing. Jan Komárek, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2025
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
SS06010373 Omezení vlivu světelného znečištění na bezobratlé živočichy
Grant holder Ing. Martin Novák, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2026
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Stabilní kompozity biocharu s oxidy manganu jako chytré řešení pro komplexní půdní remediaci
Grant holder Ing. Zuzana Vaňková, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2025
Grant provider Grantová agentura ČR
More information »
SYSTEMATIKA STABILNÍCH IZOTOPŮ STŘÍBRA V OBLASTECH TĚŽBY A METALURGIE: DYNAMIKA KOVU V PŮDÁCH
Grant holder doc. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2025
Grant provider Grantová agentura ČR
More information »
Software pro vyhodnocení hydrodynamických zkoušek
Grant holder Ing. Václav Ficaj
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FZP
More information »
Soil carbon stocks in unmanaged (primary) and managed forests in Central and Eastern Europe
Grant holder MSc. Laxmi Moktan
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FLD
More information »
SPACES: testing the SPectral variation hypothesis ACross Ecological Scales
Grant holder Michela Perrone
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FZP
More information »
Spatial and temperol fluctoations in forest carbon dynamics across temperate, montane, primary forests.
Grant holder Dheeraj Ralhan
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FLD
More information »
Spatial patterns of vessels and parenchyma tissue in Bornean tropical trees
Grant holder Palasiah Jotan
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FLD
More information »
Stanovení hydroenergetického potenciálu aplikace „Pico-Hydropower“ v současných i predikovaných klimatických podmínkách ČR
Grant holder Ing. Radek Roub, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2025
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Stanovení rozdělení frakcí vodo-stabilních půdních agregátů pro půdní typy v odlišných klimatických podmínkách s porovnáním rozdílného využívání půdy a zjišťování přítomnosti mikroplastů
Grant holder Ing. Radek Klíč
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FZP
More information »
Studium dostupnosti odpadní hmoty UCO pro její efektivní zpracování na zdroj energie
Grant holder doc. Ing. Vladimír Hönig, Ph.D. et Ph.D.
Grant duration 2022 - 2024
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Studium fyziologicko-metabolických aspektů abiotických stresorů
Grant holder Ing. Helena Hniličková, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Studium psamofilní fauny zbývajících fragmentů písčitých biotopů Polabí
Grant holder Ing. Michal Kurečka
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Studium spolehlivosti velkých PV elektráren
Grant holder Ing. Tomáš Petrík
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA TF
More information »
Sustainability and profitability of agri-food systems
Grant holder Ing., Dr. sc. agr., Dr. sc. habil. Miroslava Bavorová
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FTZ
More information »
Sustainable Value Chains: From Social Collective Actions of Producers to Responsible Consumers
Grant holder Ing. Petra Chaloupková, PhD., dr. h.c.
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FTZ
More information »
Sardinky a šproty jako potenciální zdroj živin potřebných pro podporu správné funkce imunitního systému v in vitro a in vivo modelech
Grant holder Ing. Ivo Doskočil, Ph.D.
Grant duration 2021 - 2024
Grant provider Grantová agentura ČR
More information »
 
page foot