| FAFNR FEM FE FES FFWS FTA IEC | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | Česky

CULS WhitePages

Home CULS staff Subjects Sections & Offices Projects Events
Vizualizace (b)

Projects

Alphabetized List

Alphabetical list

(1) (1) " (3) (1) 5 (1) 6 (1) A (304) B (91) C (99) Č (14)
D (161) E (195) F (80) G (39) H (135) I (184) J (12) K (133) L (43) M (384)
N (119) O (192) P (468) Q (3) R (148) Ř (9) S (408) Š (13) T (152) U (47)
Ú (13) V (937) W (7) X (1) Y (4) Z (195) Ž (4)

Search results


Zhodnocení významu starých lesů mimo nejpřísněji chráněná území z pohledu fixace uhlíku a podpory druhové rozmanitosti
Grant holder Ing. Vojtěch Čada, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2026
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Zavedení nových metodických postupů v ochraně půdy před erozí
Grant holder prof. Ing. Martin Hanel, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Změna půdních vlastností v důsledku způsobu hospodaření na zemědělských, lesních a antropogenních půdách
Grant holder Ing. Miroslav Fér, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Změny v lesních půdách po kalamitní težbě - vliv odlesnění na sekvestraci uhlíku, bilanci živin a mobilitu rizikových prvků
Grant holder prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
Grant duration 2022 - 2024
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Zvýšení efektivity zrání spermií a oocytů v in vitro podmínkách s ohledem na jejich fertilizační potenciál u prasat
Grant holder MVDr. Romana Krejčířová, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Zvýšení rentability pěstování řepy cukrové v kontextu zvýšeného výskytu virových žloutenek a trvale udržitelného snižování podílu pesticidů v EU
Grant holder doc. Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2025
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Zařízení pro automatizaci procesu sušení chmele v pásové sušárně
Grant holder doc. Ing. Petr Heřmánek, Ph.D.
Grant duration 2021 - 2022
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Zhodnocení úspěšnosti obnovy post-těžebních území na základě charakteristik zde žijících společenstev drobných zemních savců
Grant holder Zdeňka Klimková
Grant duration 2021 - 2022
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Získávání rostlinných olejů pomocí moderních metod
Grant holder prof. Ing. David Herák, Ph.D.
Grant duration 2021 - 2024
Grant provider Ministerstvo zemědělství ČR
More information »
Zvyšování vědecko-výzkumných kapacit a podpora vzdělávání na Mostarské univerzitě a na Univerzitě Džemala Bijediče v Mostaru
Grant holder prof. Ing. Jan Banout, Ph.D.
Grant duration 2021 - 2021
Grant provider Ministerstvo zahraničních věcí ČR
More information »
Zvyšování vitality rostlin a rozvoje kořenové soustavy v systému integrované rostlinné produkce
Grant holder prof. Ing. Josef Hakl, Ph.D.
Grant duration 2021 - 2022
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Začlenění českých vědců do globální výzkumné platformy The Global Forest Biodiversity Initiative v rámci výzkumu mortality stromů a dynamiky biomasy temperátních lesů severní polokoule polokoule
Grant holder prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.
Grant duration 2020 - 2024
Grant provider Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
More information »
Zajištění vyhodnocení vlivů Dohody o partnerství pro programové období 2021 - 2027 na životní prostředí (proces SEA)
Grant holder Ing. Zdeněk Keken, Ph.D.
Grant duration 2020 - 2021
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Základní mechanické charakteristiky kompozitních materiálů na bázi dřeva a nedřevních komponentů
Grant holder Ing. Adam Sikora, Ph.D.
Grant duration 2020 - 2021
Grant provider GA FLD
More information »
Zavádění nových metodik a podpora experimentální práce studentů 1. a 2. ročníku doktorského studia
Grant holder doc. Dr. Mgr. Vera Potopová
Grant duration 2020 - 2021
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Zvyšování kvality interního grantového schématu na ČZU
Grant holder prof. Ing. Jan Vymazal, CSc.
Grant duration 2020 - 2023
Grant provider Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
More information »
Zvyšování zaměstnaneckých kompetencí pomocí paměťových technik v prostředí kognitivního managementu
Grant holder Ing. Matěj Klukan
Grant duration 2020 - 2020
Grant provider GA PEF
More information »
Zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti českého chmelařství na základě implementace principů precizního zemědělství a technologií smart farming
Grant holder doc. Ing. Václav Brant, Ph.D.
Grant duration 2019 - 2023
Grant provider Ministerstvo zemědělství ČR
More information »
Základní mechanické charakteristiky kompozitních materiálů na bázi dřeva a nedřevních komponentů
Grant holder Ing. Adam Sikora, Ph.D.
Grant duration 2019 - 2020
Grant provider GA FLD
More information »
Zefektivnění komunikace, monitoringu a managementu při řešení kalamitních situací v lesích jako podklad pro optimalizaci rozhodování státní správy.
Grant holder prof. Ing. Marek Turčáni, PhD.
Grant duration 2019 - 2021
Grant provider Ministerstvo zemědělství ČR
More information »
 
page foot