| FAFNR FEM FE FES FFWS FTA IEC | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | Česky

CULS WhitePages

Home CULS staff Subjects Sections & Offices Projects Events
Vizualizace (b)

Projects

Alphabetized List

Alphabetical list

(1) (1) " (4) (1) 5 (1) 6 (1) A (313) B (97) C (103) Č (15)
D (165) E (201) F (84) G (43) H (136) I (197) J (13) K (136) L (44) M (393)
N (122) O (196) P (474) Q (3) R (151) Ř (9) S (417) Š (13) T (162) U (49)
Ú (13) V (959) W (7) X (1) Y (4) Z (200) Ž (4)

Search results


Patterns of egg turning in ground-nesting biparental shorebirds
Grant holder Mgr. Lucie Pešková
Grant duration 2023 - 2024
Grant provider GA FZP
More information »
Patterns of the internal egg temperature during incubation in a hot desert climate breeding shorebird – filling keystone knowledge gaps in our understanding of bird incubation
Grant holder Ing. Kateřina Trejbalová
Grant duration 2023 - 2024
Grant provider GA FZP
More information »
Platby za ekosystémové služby lesa a lesního hospodářství
Grant holder prof. Ing. Vilém Jarský, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2025
Grant provider Grantová agentura ČR
More information »
Podpora výzkumné a publikační činnosti studentů a akademických pracovníků v oblasti agroenvironmentální chemie a výživy rostlin se zaměřením na půdní úrodnost
Grant holder Ing. Ondřej Sedlář, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2024
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Podpora vzdělávání a vědecko-výzkumné činnosti v oblasti etnobotaniky a využití vedlejších produktů zpracování potravin, Bosna a Herzegovina
Grant holder prof. Ing. Jan Banout, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2023
Grant provider Ministerstvo zahraničních věcí ČR
More information »
Postoj spotřebitelů ke kultivovanému masu v mezinárodním kontextu se zaměřením na vybrané segmenty
Grant holder Ing. Lucie Pilařová
Grant duration 2023 - 2024
Grant provider GA PEF
More information »
Precizní zemědělství a digitalizace v ČR
Grant holder prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2025
Grant provider Grantová agentura ČR
More information »
Precizní zonální aplikace kapalných hnojiv
Grant holder doc. Ing. Václav Brant, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2025
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Prediktivní údržba strojních zařízení s využitím statistických a provozních dat v rámci Průmyslu 4.0
Grant holder prof. Ing. Martin Pexa, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2025
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Problematika regulace plevelných společenstev z pohledu klimatické změny a změn v legislativě
Grant holder Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2024
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Producing geographic information on public attitudes and visual preferences regarding wind energy development by the use of big-data analysis and machine learning
Grant holder Ing. Ali Danesh
Grant duration 2023 - 2024
Grant provider GA FZP
More information »
Prognózy vývoje kůrovcové kalamity a inovativní přístupy k jejímu managementu na úrovni státu a vlastníků lesů
Grant holder prof. RNDr. Tomáš Hlásny, PhD.
Grant duration 2023 - 2025
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Prostorová aktivita jelena evropského v oblastech návratu vlka obecného
Grant holder Ing. Miloš Ježek, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2027
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Prvotní mikrobiota a její význam pro zdravotní stav nedonošených dětí: Studie na experimentálním modelu gnotobiotického selete
Grant holder prof. Ing. Eva Vlková, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2027
Grant provider Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
More information »
Publication and Research Development for Education in Life Sciences at Hawassa University, Etiopie
Grant holder Ing. Marie Kalousová
Grant duration 2023 - 2023
Grant provider Ministerstvo zahraničních věcí ČR
More information »
Pěstuj bezpečně – nepodporuj invazní druhy
Grant holder doc. Ing. Kateřina Berchová, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2024
Grant provider Finanční mechanismus EHP/Norska
More information »
Pheromone biosynthesis gene characterization of Eurasion Spruce bark beetle
Grant holder Rajarajan Ramakrishnan
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FLD
More information »
Phosphogypsum Processing to EU Critical Raw Materials (PG2CRM)
Grant holder doc. Ing. Hynek Roubík, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2025
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Physiology and behaviour of farmed ungulates
Grant holder doc. Francisco Ceacero Herrador, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FTZ
More information »
Pilotní farma Amálie – aplikace konceptu Chytré krajiny
Grant holder doc. Ing. Petr Máca, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2024
Grant provider Finanční mechanismus EHP/Norska
More information »
 
page foot