| FAFNR FEM FE FES FFWS FTA IEC | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | Česky

CULS WhitePages

Home CULS staff Subjects Sections & Offices Projects Events
Vizualizace (b)

Projects

Alphabetized List

Alphabetical list

(1) (1) " (3) (1) 5 (1) 6 (1) A (304) B (91) C (99) Č (14)
D (161) E (195) F (80) G (39) H (135) I (184) J (12) K (133) L (43) M (384)
N (119) O (192) P (468) Q (3) R (148) Ř (9) S (408) Š (13) T (152) U (47)
Ú (13) V (937) W (7) X (1) Y (4) Z (195) Ž (4)

Search results


Platby za ekosystémové služby lesa a lesního hospodářství
Grant holder prof. Ing. Vilém Jarský, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2025
Grant provider Grantová agentura ČR
More information »
Podpora vzdělávání a vědecko-výzkumné činnosti v oblasti etnobotaniky a využití vedlejších produktů zpracování potravin, Bosna a Herzegovina
Grant holder prof. Ing. Jan Banout, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2023
Grant provider Ministerstvo zahraničních věcí ČR
More information »
Precizní zemědělství a digitalizace v ČR
Grant holder prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2025
Grant provider Grantová agentura ČR
More information »
Precizní zonální aplikace kapalných hnojiv
Grant holder doc. Ing. Václav Brant, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2025
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Prediktivní údržba strojních zařízení s využitím statistických a provozních dat v rámci Průmyslu 4.0
Grant holder prof. Ing. Martin Pexa, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2025
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Prognózy vývoje kůrovcové kalamity a inovativní přístupy k jejímu managementu na úrovni státu a vlastníků lesů
Grant holder prof. RNDr. Tomáš Hlásny, PhD.
Grant duration 2023 - 2025
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Prostorová aktivita jelena evropského v oblastech návratu vlka obecného
Grant holder Ing. Miloš Ježek, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2027
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Prvotní mikrobiota a její význam pro zdravotní stav nedonošených dětí: Studie na experimentálním modelu gnotobiotického selete
Grant holder prof. Ing. Eva Vlková, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2027
Grant provider Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
More information »
Publication and Research Development for Education in Life Sciences at Hawassa University, Etiopie
Grant holder Ing. Marie Kalousová
Grant duration 2023 - 2023
Grant provider Ministerstvo zahraničních věcí ČR
More information »
Pěstuj bezpečně – nepodporuj invazní druhy
Grant holder doc. Ing. Kateřina Berchová, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2024
Grant provider Finanční mechanismus EHP/Norska
More information »
Pheromone biosynthesis gene characterization of Eurasion Spruce bark beetle
Grant holder Rajarajan Ramakrishnan
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FLD
More information »
Phosphogypsum Processing to EU Critical Raw Materials (PG2CRM)
Grant holder doc. Ing. Hynek Roubík, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2025
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Physiology and behaviour of farmed ungulates
Grant holder doc. Francisco Ceacero Herrador, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FTZ
More information »
Pilotní farma Amálie – aplikace konceptu Chytré krajiny
Grant holder doc. Ing. Petr Máca, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2024
Grant provider Finanční mechanismus EHP/Norska
More information »
Podmínky pěstování kukuřice seté na silně erozně ohrožené půdě
Grant holder Ing. Jan Petrů
Grant duration 2022 - 2024
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Podpora experimentální činnosti studentů doktorského studia na KARP
Grant holder Ing. Petr Dvořák
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Podpora inovace výuky, rozvoje výzkumu a meziuniverzitní spolupráce SAUM a TSU (Moldavsko)
Grant holder doc. Ing. Bc. Tatiana Alexiou Ivanova, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2022
Grant provider Ministerstvo zahraničních věcí ČR
More information »
Podpora společného výzkumu akademických pracovníků Katedry botaniky a fyziologie rostlin FAPPZ a studentů při přípravě diplomových a disertačních prací zaměřených na vegetační ekologii, stres rostlin a obsahové látky zájmových druhů
Grant holder Ing. Pavla Vachová, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Podpora spolupráce akademických pracovníků a studentů v oblasti výzkumné a publikační činnosti katedry agroenvironmentální chemie a výživy rostlin
Grant holder doc. Ing. Martin Kulhánek, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Podpora vzdělávání a vědecko-výzkumné činnosti v oblasti ekologického zemědělství
Grant holder prof. Ing. Jan Banout, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2022
Grant provider Ministerstvo zahraničních věcí ČR
More information »
 
page foot