| FAFNR FEM FE FES FFWS FTA IEC | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | Česky

CULS WhitePages

Home CULS staff Subjects Sections & Offices Projects Events
Vizualizace (b)

Projects

Alphabetized List

Alphabetical list

(1) (1) " (3) (1) 5 (1) 6 (1) A (304) B (91) C (99) Č (14)
D (161) E (195) F (80) G (39) H (135) I (184) J (12) K (133) L (43) M (384)
N (119) O (192) P (468) Q (3) R (148) Ř (9) S (408) Š (13) T (152) U (47)
Ú (13) V (937) W (7) X (1) Y (4) Z (195) Ž (4)

Search results


Identifikace a RNAi zhášení genů produkce agregačního feromonu agresivního kůrovce lýkožrouta smrkového (Ips typographus)
Grant holder Ing. Anna Jirošová, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2025
Grant provider Grantová agentura ČR
More information »
Interakce parazitů a kovů (metaloidů) v drobných zemních savcích
Grant holder prof. Ing. Jiřina Száková, CSc.
Grant duration 2023 - 2025
Grant provider Grantová agentura ČR
More information »
Identifikace a hodnocení spillover efektů na trhu s NTF digitálními aktivy
Grant holder Ing. Nadezda Firsova
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA PEF
More information »
Identifying hawksbill turtle (Eretmochelys imbricata) nesting stock structure and the source populations in illegal tortoiseshell trade in Sumatra
Grant holder Mgr. Adéla Hemelíková
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FZP
More information »
Implementace agronomických selenizačních postupů při výrobě mléka a mléčných výrobků jako funkčních potravin
Grant holder prof. Ing. Jiřina Száková, CSc.
Grant duration 2022 - 2025
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Implementace inovací BPEJ do systému státní správy
Grant holder Ing. Josef Slaboch, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2024
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Improved biochar composition that increases nutrient availability in drought soil and plant growth
Grant holder Carol Omara-Ojungu
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FZP
More information »
Individuální předpoklady pro fungování samořídících týmů
Grant holder Ing. Kristýna Zychová
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA PEF
More information »
Indoor air quality of museums and libraries
Grant holder Ing. Marie Válová
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FZP
More information »
Inovace radiálních odstředivých čerpadel vysokých měrných otáček
Grant holder Ing. Jan Černý
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA TF
More information »
Integrated approach for the enhancement of the elimination of nitrates and herbicides in constructed wetlands for agricultural drainage treatment.
Grant holder MSc. Priyanka Kumari
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FZP
More information »
Integrovaná ochrana vůči přenašečům virových chorob v sadbových bramborách a dalších plodinách
Grant holder Ing. Petr Sedlák, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2025
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Integrované ekologické zemědělství a zelená infrastruktura směrem k inteligentnímu a odpovědnému řízení zdrojů: souvislost Hydrosféra-Pedosféra
Grant holder prof. Ing. Jan Vymazal, CSc.
Grant duration 2022 - 2024
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Intenzifikace ekologické produkce leguminóz prostřednictvím biologických prostředků s cílem zlepšení jejich zdravotního stavu
Grant holder prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc.
Grant duration 2022 - 2025
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Interaction of socio-economic and ecological effects of fishponds in Třeboň area
Grant holder MSc. Ying Ge
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FZP
More information »
Identyfying taxa or structure-based indicators as potential surrogates of forest biodiversity
Grant holder Mgr. Matej Ferenčík
Grant duration 2021 - 2022
Grant provider GA FLD
More information »
Implementace ekosystémových služeb se zaměřením na vodní bilanci ve vinohradnické praxi
Grant holder Ing. Lukáš Zíka, Ph.D.
Grant duration 2021 - 2025
Grant provider Ministerstvo zemědělství ČR
More information »
Improvement of husbandry techniques in tropical ungulates
Grant holder doc. Francisco Ceacero Herrador, Ph.D.
Grant duration 2021 - 2022
Grant provider GA FTZ
More information »
In vitro indukovaná polyploidie u Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link.
Grant holder prof. Dr. Ing. Eloy Fernández Cusimamani
Grant duration 2021 - 2022
Grant provider GA FTZ
More information »
Inovace integrované produkce zeleniny při změně spektra prostředků ochrany, zdokonaleném monitoringu škodlivých organismů a omezení rizik pesticidů v produktech
Grant holder prof. Ing. RNDr. František Kocourek, CSc.
Grant duration 2021 - 2023
Grant provider Ministerstvo zemědělství ČR
More information »
 
page foot