| FAFNR FEM FE FES FFWS FTA IEC | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | Česky

CULS WhitePages

Home CULS staff Subjects Sections & Offices Projects Events
Vizualizace (b)

Projects

Alphabetized List

Alphabetical list

(1) (1) " (4) (1) 5 (1) 6 (1) A (313) B (97) C (103) Č (15)
D (165) E (201) F (84) G (43) H (136) I (197) J (13) K (136) L (44) M (393)
N (122) O (196) P (474) Q (3) R (151) Ř (9) S (417) Š (13) T (162) U (49)
Ú (13) V (959) W (7) X (1) Y (4) Z (200) Ž (4)

Search results


Jaký je aktuální stav půdy?
Grant holder RNDr. Václav Tejnecký, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2024
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Jaký je biogeografický původ středoevropských suchých trávníků? Syntéza komparativní fylogeografie a paleodistribučního modelování
Grant holder prof. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D.
Grant duration 2018 - 2020
Grant provider Grantová agentura ČR
More information »
Jistota držby půdy: rozhodující, avšak neprozkoumaný determinant degradace půdy
Grant holder prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
Grant duration 2017 - 2019
Grant provider Grantová agentura ČR
More information »
Jednotka pro oddělené čištění kalové vody - instalace a optimalizace provozu
Grant holder Ing. Josef Radechovský
Grant duration 2014 - 2014
Grant provider CIGA
More information »
Jak ovlivňuje klíčení, růst a disperze úspěšnost rostlinných druhů v mokřadních olšinách
Grant holder Ing. Jan Douda, Ph.D.
Grant duration 2011 - 2011
Grant provider GA FZP
More information »
Je složení masa farmově chované antilopy losí (Taurotragus oryx) dieteticky a organolepticky hodnotnější než maso srovnatelně chovaného masného skotu v podmínkách ČR?
Grant holder Ing. Radim Kotrba, Ph.D.
Grant duration 2009 - 2009
Grant provider GA FTZ
More information »
Jakou roli hraje tlející dřevo při obnově horských smrčin?
Grant holder Ing. Radek Bače, Ph.D.
Grant duration 2008 - 2008
Grant provider GA FLD
More information »
Jednotný systém poskytování informací odborového svazu
Grant holder Ing. Pavel Hrdlička, Ph.D., MBA
Grant duration 2007 - 2007
Grant provider GA PEF
More information »
 
page foot