| FAFNR FEM FE FES FFWS FTA IEC | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | Česky

CULS WhitePages

Home CULS staff Subjects Sections & Offices Projects Events
Vizualizace (b)

Projects

Alphabetized List

Alphabetical list

(1) (1) " (4) (1) 5 (1) 6 (1) A (313) B (97) C (103) Č (15)
D (165) E (201) F (84) G (43) H (136) I (197) J (13) K (136) L (44) M (393)
N (122) O (196) P (474) Q (3) R (151) Ř (9) S (417) Š (13) T (162) U (49)
Ú (13) V (959) W (7) X (1) Y (4) Z (200) Ž (4)

Search results


Udržitelnost pěstebních postupů v zelinářství s využitím cílených aplikací a robotických platforem
Grant holder doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2025
Grant provider Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
More information »
Ukazatele genetické diverzity lokálních plemen ovcí a koz ze Slovenské republiky, Rakouska, České republiky, Srbska a Černé Hory
Grant holder prof. Ing. Luboš Vostrý, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2025
Grant provider Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
More information »
UniMob
Grant holder doc. Ing. Hynek Roubík, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2023
Grant provider Grantová agentura ČR
More information »
Uplatnění přírodních pochodů při obnově posttěžebních lokalit
Grant holder Ing. Gleb Tugushev
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FZP
More information »
Use of terrestrial photography, to assess internal decay of standing urban trees
Grant holder Ing. Marek Hrdina
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FLD
More information »
Udržitelné hospodaření v lesích drobných vlastníků
Grant holder prof. Ing. Vilém Jarský, Ph.D.
Grant duration 2021 - 2023
Grant provider Ministerstvo zemědělství ČR
More information »
Using community-based approaches to assess the threats to pangolins (Pholidota) in the cross-border area of the Congo Basin
Grant holder Ing. Markéta Swiacká
Grant duration 2021 - 2022
Grant provider GA FZP
More information »
Udržitelné způsoby recyklace čistírenských kalů – Ústecký kraj (SS01020167)
Grant holder prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D.
Grant duration 2020 - 2023
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Udržitelný lesnický management definovaný na základě harmonizace jednotlivých složek lesních ekosystémů v kontextu probíhající klimatické změny
Grant holder Ing. Rostislav Linda
Grant duration 2020 - 2021
Grant provider GA FLD
More information »
Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji s důrazem na mimoprodukční a produkční schopnosti půdy
Grant holder Ing. Jaroslava Janků, CSc.
Grant duration 2019 - 2023
Grant provider Ministerstvo zemědělství ČR
More information »
Udržitelný lesnický management definovaný na základě harmonizace jednotlivých složek lesních ekosystémů v kontextu probíhající klimatické změny
Grant holder Ing. Rostislav Linda
Grant duration 2019 - 2020
Grant provider GA FLD
More information »
Usage of NIRS for assessing diet compositions of large herbivores
Grant holder Ing. Stipan Čupić
Grant duration 2018 - 2020
Grant provider GA FLD
More information »
ULTRA - Zařízení pro regeneraci vodárenských jímacích vrtů na principu ultrazvuku
Grant holder prof. Ing. Pavel Pech, CSc.
Grant duration 2017 - 2020
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Uměle vybudované mokřady na zemědělském odvodnění pro zvýšení retence vody v krajině a zlepšení její kvality
Grant holder prof. Ing. Jan Vymazal, CSc.
Grant duration 2017 - 2020
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Uživatelsko – technologický index precizního zemědělství
Grant holder doc. Ing. Miloš Ulman, Ph.D.
Grant duration 2017 - 2018
Grant provider GA PEF
More information »
Uplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství ČR
Grant holder prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
Grant duration 2015 - 2018
Grant provider Ministerstvo zemědělství ČR
More information »
Ukládání uhlíku a živin v mokřadech v závislosti na míře zaplavení půdního substrátu
Grant holder prof. Ing. Jan Vymazal, CSc.
Grant duration 2013 - 2015
Grant provider Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
More information »
Ultimátní a proximátní faktory ovlivňující kojení a alokojení žiraf (Giraffa camelopardalis)
Grant holder doc. Ing. Karolína Brandlová, Ph.D.
Grant duration 2013 - 2015
Grant provider CIGA
More information »
Udržitelné využívání zásob podzemních vod v ČR 
Grant holder prof. Ing. Pavel Pech, CSc.
Grant duration 2012 - 2015
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Ustanovení projektové kanceláře a nastavení procesního řízení ve vybraném subjektu veřejného sektoru
Grant holder Ing. Petr Dvořák
Grant duration 2012 - 2013
Grant provider GA PEF
More information »
 
page foot