| FAFNR FEM FE FES FFWS FTA IEC | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | Česky

CULS WhitePages

Home CULS staff Subjects Sections & Offices Projects Events
Vizualizace (b)

Projects

Alphabetized List

Alphabetical list

(1) (1) " (3) (1) 5 (1) 6 (1) A (304) B (91) C (99) Č (14)
D (161) E (195) F (80) G (39) H (135) I (184) J (12) K (133) L (43) M (384)
N (119) O (192) P (468) Q (3) R (148) Ř (9) S (408) Š (13) T (152) U (47)
Ú (13) V (937) W (7) X (1) Y (4) Z (195) Ž (4)

Search results


Vlny veder jako třírozměrné jevy
Grant holder doc. RNDr. Jan Kyselý, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2025
Grant provider Grantová agentura ČR
More information »
Vytvoření a ověření modelových systémů dlouhodobé sekvestrace uhlíku v ČR
Grant holder prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.
Grant duration 2023 - 2025
Grant provider Grantová agentura ČR
More information »
Využití koncepce trade-off a funkčních znaků v moderní teorii druhové koexistence
Grant holder Ing. Jan Douda, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2025
Grant provider Grantová agentura ČR
More information »
Vývoj aplikace pro automatizovanou evidenci ulovené spárkaté zvěře na základě individuality struktury kožní tkáně vnějšího nosu
Grant holder doc. Ing. Vlastimil Hart, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2025
Grant provider Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
More information »
Vývoj autonomní jednotky s čerpadlem v turbinovém provozu pro nízkopotenciální zdroje vodní energie
Grant holder doc. Ing. Martin Polák, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2025
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Vývoj nových chemoterapeutik proti humánním a veterinárním parazitárním infekcím
Grant holder doc. Ing. Jaroslav Vadlejch, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2027
Grant provider Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
More information »
Vývoj systému efektivního využití dřeva z lesa nízkého do finálních produktů s vysokou přidanou hodnotou
Grant holder Ing. Přemysl Šedivka, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2025
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Výzkum nových postupů pěstování ovocných druhů v kombinovaném využití zemědělské půdy s výrobou a lokálním využitím elektrické energie z obnovitelných zdrojů
Grant holder doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2025
Grant provider Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
More information »
Víceznačnost použití elementů enterprise architektury v programovém &, projektovém řízení E-Government projektů
Grant holder Ing. Tereza Burešová
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA PEF
More information »
Vliv dietárních intervencí na mikrobiom a metabolom lidské stolice
Grant holder Ing. Kateřina Tomisová
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Vliv dostupnosti dusíku a stavu lesa na půdní mikrobiom, cykly prvků a biologické zotavování acidifikovaných vod v horkých ekosystémech.
Grant holder Ing. Radek Bače, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2024
Grant provider Grantová agentura ČR
More information »
Vliv faktorů klimatické změny na příjem cesia a stroncia C3 a C4 rostlinami
Grant holder Ing. Šárka Gábová
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FZP
More information »
Vliv genetických markerů na užitkovost hospodářských zvířat
Grant holder Ing. Kateřina Zadinová, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Vliv přírodních podmínek na měření výšek terénu a vegetace altimetry ICESat-2 a GEDI
Grant holder Ing. Petra Pracná
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FZP
More information »
Vliv vnějších a vnitřních faktorů na spolehlivost práce detekčních psů
Grant holder Bc. Adéla Polónyiová
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Vliv vybraných dřevin na infiltrační schopnosti
Grant holder Ing. Marta Kuželková
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FZP
More information »
Volně dostupné družicové snímky v mikrovlnné části spektra jako zdroj informací pro optimalizaci rostlinné výroby
Grant holder doc. Mgr. Jitka Kumhálová, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2025
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Vybrané faktory ovlivňující kvalitu kozího mléka
Grant holder Ing. Klára Podhorecká
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Vyhodnocení intenzifikace suchozemského hydrologického cyklu
Grant holder doc. Ing. Mgr. Ioannis Markonis, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2026
Grant provider Grantová agentura ČR
More information »
Využití půdních organismů k biologické ochraně proti fytopatogenům a k biodegradaci herbicidů v pšeničné slámě využívané v zahradnické praxi
Grant holder Ing. Miroslava Soukupová
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FAPPZ
More information »
 
page foot