| FAFNR FEM FE FES FFWS FTA IEC | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | Česky

CULS WhitePages

Home CULS staff Subjects Sections & Offices Projects Events
Vizualizace (b)

Projects

Alphabetized List

Alphabetical list

(1) (1) " (4) (1) 5 (1) 6 (1) A (313) B (97) C (103) Č (15)
D (165) E (201) F (84) G (43) H (136) I (197) J (13) K (136) L (44) M (393)
N (122) O (196) P (474) Q (3) R (151) Ř (9) S (417) Š (13) T (162) U (49)
Ú (13) V (959) W (7) X (1) Y (4) Z (200) Ž (4)

Search results


Verifikace pohybu materiálových DEM modelů za využití technologie UHF RFID
Grant holder Ing. Barbora Černilová
Grant duration 2023 - 2024
Grant provider GA TF
More information »
Vliv managementu obnovy výsypkových ploch na výskyt rovnokřídlého hmyzu.
Grant holder Ing. Kristýna Weissová
Grant duration 2023 - 2024
Grant provider GA FZP
More information »
Vliv přírodních podmínek na měření výšek terénu a vegetace altimetry ICESat-2 a GEDI
Grant holder Ing. Petra Pracná
Grant duration 2023 - 2024
Grant provider GA FZP
More information »
Vliv přísadových karbidotvorných prvků na mikrostrukturu slitiny Fe-B-C
Grant holder Ing. Lenka Křivánková
Grant duration 2023 - 2024
Grant provider GA TF
More information »
Vliv solárního potenciálu v dopravním sektoru: datové výpočty pro tvorbu metodik a rámců  energetického sektoru v dopravě;Ing. Martin Kadeřábek
Grant holder Ing. Martin Kadeřábek
Grant duration 2023 - 2024
Grant provider GA FZP
More information »
Vliv stresu na sekundární metabolismus vybraných plodin pěstovaných v podmínkách in vitro
Grant holder PharmDr. Jan Kubeš, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2024
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Vliv vybraných dřevin na infiltrační schopnosti
Grant holder Ing. Marta Kuželková
Grant duration 2023 - 2024
Grant provider GA FZP
More information »
Vlivy působící na konzervaci spermatických buněk a na úspěšnost následné inseminace u vybraných druhů hospodářských zvířat
Grant holder Ing. Martin Ptáček, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2024
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Vlny veder jako třírozměrné jevy
Grant holder doc. RNDr. Jan Kyselý, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2025
Grant provider Grantová agentura ČR
More information »
Vodní hospodářství ozeleněných budov - studie na nové budově MCEV III v areálu České zemědělské univerzity v Praze
Grant holder Ing. Eliška Dvořáková
Grant duration 2023 - 2024
Grant provider GA FZP
More information »
Vytvoření a ověření modelových systémů dlouhodobé sekvestrace uhlíku v ČR
Grant holder prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.
Grant duration 2023 - 2025
Grant provider Grantová agentura ČR
More information »
Využití autonomní IoT sítě a problematika anonymizace osobních dat z hlediska GDPR v kontextu regionálního rozvoje
Grant holder Ing. Lukáš Kovář
Grant duration 2023 - 2024
Grant provider GA PEF
More information »
Využití koncepce trade-off a funkčních znaků v moderní teorii druhové koexistence
Grant holder Ing. Jan Douda, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2025
Grant provider Grantová agentura ČR
More information »
Využití regulačních charakteristik pro predikci budoucího chování úpravny vody s ohledem na kvalitu vstupní vody
Grant holder Ing. David Guth
Grant duration 2023 - 2024
Grant provider GA TF
More information »
Využití substrátu s biouhlem ve specifickém prostředí hnědouhelné výsypky
Grant holder Ing. Kamila Hüttnerová
Grant duration 2023 - 2024
Grant provider GA FZP
More information »
Využití technologie eye tracking v prostředí virtuální reality k ovládání uživatelského rozhraní a k testování UX
Grant holder Ing. Miroslav Brabec
Grant duration 2023 - 2024
Grant provider GA PEF
More information »
Využití umělé inteligence k pokročilým analýzám komunikace na sociálních médiích
Grant holder doc. Ing. Ladislav Pilař, MBA, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2026
Grant provider GA PEF
More information »
Využitie metódy kvapalinovej chomatografie pri stanovení organických kyselín a sacharidov pri skladovaní kozích jogurtov
Grant holder Ing. Anna Šebová
Grant duration 2023 - 2024
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Vývoj a testování polymerních kompozitních materiálů s přírodní výztuží
Grant holder Ing. Petr Jirků
Grant duration 2023 - 2024
Grant provider GA TF
More information »
Vývoj antimikrobiálního nano přípravku z extraktu Cannabis sativa L. pro podporu hojení vybraných kožních onemocnění a ran
Grant holder Ing. Tomáš Skala
Grant duration 2023 - 2024
Grant provider GA FAPPZ
More information »
 
page foot