| FAFNR FEM FE FES FFWS FTA IEC | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | Česky

CULS WhitePages

Home CULS staff Subjects Sections & Offices Projects Events
Vizualizace (b)

Projects

Alphabetized List

Alphabetical list

(1) (1) " (4) (1) 5 (1) 6 (1) A (313) B (97) C (103) Č (15)
D (165) E (201) F (84) G (43) H (136) I (197) J (13) K (136) L (44) M (393)
N (122) O (196) P (474) Q (3) R (151) Ř (9) S (417) Š (13) T (162) U (49)
Ú (13) V (959) W (7) X (1) Y (4) Z (200) Ž (4)

Search results


Nastavení opatření DZES 5 k ochraně zemědělské půdy před větrnou erozí a vysušováním krajiny.
Grant holder Ing. Jan Petrů
Grant duration 2023 - 2025
Grant provider Grantová agentura ČR
More information »
New approches in forestry and wood processing
Grant holder Ing. Zdeněk Vacek, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2024
Grant provider GA FLD
More information »
NEW NANOREMEDIATION APPROACHES FOR METAL(LOID) CONTAMINATION: ENVIRONMENTAL AND TOXICOLOGICAL ASPECTS
Grant holder Ing. Šárka Lewandowská
Grant duration 2023 - 2024
Grant provider GA FZP
More information »
Nové směry v produkci selat s důrazem na welfare, ochranu životního prostředí a ekonomiku produkce
Grant holder prof. Ing. Roman Stupka, CSc.
Grant duration 2023 - 2025
Grant provider Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
More information »
Numerical and experimental analysis of hybrid composites partially reinforced with bio-fibers and fillers
Grant holder MSc. Chandan Vijay
Grant duration 2023 - 2024
Grant provider GA TF
More information »
Nanoparticle-encapsulated and heat-killed bacteria-mediated RNAi for next generation forest pest management
Grant holder Shatarupa Sarkar
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FLD
More information »
Nedokonalá konkurence a její projevy na trzích zemědělské a potravinářské produkce, dopravy a služeb
Grant holder doc. Ing. PhDr. Karel Šrédl, CSc.
Grant duration 2022 - 2024
Grant provider GA PEF
More information »
Network establishment for protection of V4 wetland forests (NERVE4 Action)
Grant holder Přemysl Král
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider International Visegrad Fund
More information »
NEW NANOREMEDIATION APPROACHES FOR METAL(LOID) CONTAMINATION: ENVIRONMENTAL AND TOXICOLOGICAL ASPECTS
Grant holder Ing. Šárka Lewandowská
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FZP
More information »
Nové metody klasifikace JUT prasat
Grant holder Ing. Ivan Bahelka
Grant duration 2022 - 2024
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Novel synthesis technique and modeling of banana peel composite for adsorption of Cu2 +
Grant holder Nayan Kumar
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FZP
More information »
Numerical modelling and computational analysis of lightweight composite structures in automotive components
Grant holder MSc. Chandan Vijay
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA TF
More information »
Nanoremediace kontaminovaných půd: Implementace technologie s ohledem na ekotoxikologické aspekty
Grant holder prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D.
Grant duration 2021 - 2024
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Nová koncepce sadů s nástupem technologií 4.0
Grant holder doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.
Grant duration 2021 - 2025
Grant provider Ministerstvo zemědělství ČR
More information »
Nové strategie pro vývoj antiparazitárních molekul jako humánních a veterinárních léčiv
Grant holder doc. Ing. Jaroslav Vadlejch, Ph.D.
Grant duration 2020 - 2022
Grant provider Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
More information »
Nástroje pro efektivní a bezpečné hospodaření se srážkovou vodou na území Prahy – RainPRAGUE
Grant holder Ing. Radek Roub, Ph.D.
Grant duration 2019 - 2021
Grant provider Magistrát hl. m. Prahy
More information »
Natural disturbance as key driver of lichen diversity in old-growth spruce and beech forests of the Western Carpathians
Grant holder Thomas Langbehn
Grant duration 2019 - 2020
Grant provider GA FLD
More information »
Natural products as preservatives in food processing
Grant holder prof. Ing. Jan Banout, Ph.D.
Grant duration 2019 - 2020
Grant provider GA FTZ
More information »
Návrh a výroba prototypu zařízení pro lokální opravy funkčnosti anorganických povrchů
Grant holder prof. Ing. Petr Valášek, Ph.D.
Grant duration 2019 - 2022
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Návrh provozně - adaptačních opatření využívajících hydrofilní polymery zmírňující chřadnutí hlavních hospodářských dřevin vlivem sucha
Grant holder Ing. Jan Macků, Ph.D.
Grant duration 2019 - 2023
Grant provider Ministerstvo zemědělství ČR
More information »
 
page foot