| FAFNR FEM FE FES FFWS FTA IEC | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | Česky

CULS WhitePages

Home CULS staff Subjects Sections & Offices Projects Events
Vizualizace (b)

Projects

Alphabetized List

Alphabetical list

(1) (1) " (4) (1) 5 (1) 6 (1) A (313) B (97) C (103) Č (15)
D (165) E (201) F (84) G (43) H (136) I (197) J (13) K (136) L (44) M (393)
N (122) O (196) P (474) Q (3) R (151) Ř (9) S (417) Š (13) T (162) U (49)
Ú (13) V (959) W (7) X (1) Y (4) Z (200) Ž (4)

Search results


Historické krajinné prvky v prostoru maloplošných chráněných území
Grant holder Mgr. Jan Fišer
Grant duration 2023 - 2024
Grant provider GA FZP
More information »
Historické krajinné prvky v prostoru maloplošných chráněných území
Grant holder Mgr. Jan Fišer
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FZP
More information »
Hledání nových metod ochrany rostlin v kontextu trvale udržitelného rozvoje produkce rostlinných komodit
Grant holder Ing. Marie Maňasová, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FAPPZ
More information »
How to select the most cost-effective method for DNA extraction? Comparative analysis of four methods
Grant holder Ing. Karolina Mahlerová
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FZP
More information »
Hledání alternativních způsobů ochrany rostlin vzhledem k možným rizikům spojeným s používáním syntetických pesticidů
Grant holder Ing. Jana Mazáková, Ph.D.
Grant duration 2021 - 2022
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Hodnocení biologických účinků a chemická analýza látek z tropických rostlin
Grant holder prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D.
Grant duration 2021 - 2022
Grant provider GA FTZ
More information »
Hodnocení stresových faktorů v rostlinné a živočišné výrobě s pomocí metod precizního zemědělství
Grant holder doc. Mgr. Jitka Kumhálová, Ph.D.
Grant duration 2021 - 2022
Grant provider GA TF
More information »
HEDIMED - Human Exposomic Determinants of Immune Mediated Diseases
Grant holder doc. Ing. Jaroslav Havlík, Ph.D.
Grant duration 2020 - 2024
Grant provider Nepřiřazeno
More information »
Hodnocení biologických účinků a chemická analýza látek z tropických rostlin
Grant holder prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D.
Grant duration 2020 - 2021
Grant provider GA FTZ
More information »
Hybné faktory a mechanismy selekce habitatů a charakteristiky pohybu ve společenstvech původních kopytníků ve vztahu k distribuci zdrojů a pastvě hospodářských zvířat v chráněných územích západní Afriky (SAVANNALIFE)
Grant holder prof. RNDr. Pavla Hejcmanová, Ph.D.
Grant duration 2020 - 2023
Grant provider Evropská komise
More information »
Hodnotové postoje obecních zastupitelů jako proměnné regionálního rozvoje
Grant holder Ing. Lukáš Bernard
Grant duration 2019 - 2019
Grant provider GA PEF
More information »
Hromadné zpracování velkého objemu geografických dat
Grant holder Ing. Eva Kánská, Ph.D.
Grant duration 2019 - 2019
Grant provider GA PEF
More information »
Heterogenita povrchu implikované volatility a neparametrické modelování stochastické volatility: Důkaz na trhu zemědělských komodit
Grant holder Ing. Michal Čermák
Grant duration 2018 - 2018
Grant provider GA PEF
More information »
Hnízdní úspěšnost a predace ptačích hnízd: význam managementu post-těžebních oblastí
Grant holder Ing. Jakub Novák
Grant duration 2018 - 2019
Grant provider GA FZP
More information »
Hodnocení kontaminace půdy s využitím hyperspektrálních satelitních dat
Grant holder Asa Gholizadeh, Ph.D.
Grant duration 2018 - 2021
Grant provider Grantová agentura ČR
More information »
Hodnocení kvality, genetické variability a identifikace hub pomocí hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF
Grant holder Ing. Matěj Božik, Ph.D.
Grant duration 2018 - 2019
Grant provider CIGA
More information »
Hodnocení přesnosti určování polohy RTK přijímači v pohybu
Grant holder Ing. Jan Kadeřábek
Grant duration 2018 - 2018
Grant provider GA TF
More information »
Hodnocení půdních vlastností ovlivněných degradací půdy a mapování jejich prostorového rozložení
Grant holder doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D.
Grant duration 2018 - 2019
Grant provider GA FAPPZ
More information »
HBM4EU - European Human Biomonitoring Initiative
Grant holder prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.
Grant duration 2017 - 2021
Grant provider Evropská komise
More information »
Hmyz jako potenciální zdroj bílkovin ve výživě monogastrů: evaluace a optimalizace nutričních hodnot
Grant holder Ing. Martin Kulma, Ph.D.
Grant duration 2017 - 2019
Grant provider GA FAPPZ
More information »
 
page foot