| FAFNR FEM FE FES FFWS FTA IEC | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | Česky

CULS WhitePages

Home CULS staff Subjects Sections & Offices Projects Events
Vizualizace (b)

Projects

Alphabetized List

Alphabetical list

(1) (1) " (3) (1) 5 (1) 6 (1) A (304) B (91) C (99) Č (14)
D (161) E (195) F (80) G (39) H (135) I (184) J (12) K (133) L (43) M (384)
N (119) O (192) P (468) Q (3) R (148) Ř (9) S (408) Š (13) T (152) U (47)
Ú (13) V (937) W (7) X (1) Y (4) Z (195) Ž (4)

Search results


OSIRIS - Open Science to Increase Reproducibility in Science
Grant holder doc. Ing. Hynek Roubík, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2026
Grant provider Evropská komise
More information »
Optimalizace řízení individuální reprodukční výkonnosti dojeného skotu
Grant holder doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2025
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Optimization of core wood surface adhesion to increase the strength of the glued
Grant holder Ing. Lukáš Sahula
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FLD
More information »
Ověření vzájemného vztahu pracovní spokojenosti mezi položkami dotazníku WDQ a sebedeterninační teorií
Grant holder Ing. Michaela Heřmanová
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA PEF
More information »
Omics-based approaches to explore the mechanisms of herbicide resistance in the newly identified cases in the Czech Republic
Grant holder prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
Grant duration 2021 - 2022
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Optimalizace kultivace gamet za účelem zlepšení životaschopnosti a oplození schopnosti gamet.
Grant holder Ing. Mgr. Tereza Krejčová, Ph.D.
Grant duration 2021 - 2022
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Optimalizace managementu dolního úseku Labe s ohledem na přítomnost biotopu 3270 a zlepšení hydromorfologického stavu na základě mezioborové studie
Grant holder prof. Ing. Martin Hanel, Ph.D.
Grant duration 2021 - 2023
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Options for mapping of bark beetle-affected growing stock using Synthetic-Aperture Radar: beyound the optical remote sensing
Grant holder Arunima Singh
Grant duration 2021 - 2022
Grant provider GA FLD
More information »
Osud vybraných mikropolutantů, které se vyskytují ve vyčištěné vodě a kalech z čistíren odpadních vod, v půdě
Grant holder prof. Ing. Radka Kodešová, CSc.
Grant duration 2021 - 2023
Grant provider Ministerstvo zemědělství ČR
More information »
Obalování sadebního materiálu lesních dřevin technologickým systémem
Grant holder doc. Ing. Ivan Kuneš, Ph.D.
Grant duration 2020 - 2023
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
On the value of paleoclimatic reconstruction for drought assessment
Grant holder PhDr. Mgr. Sadaf Nasreen
Grant duration 2020 - 2021
Grant provider GA FZP
More information »
Optimalizace manažerských postupů pěstování čiroku v nejistých budoucích klimatických podmínkách
Grant holder Ing. Alexandr Vasilenko, Ph.D.
Grant duration 2020 - 2020
Grant provider GA PEF
More information »
Ovlivnění zdraví hostitele prostřednictvím složení diety a střevní mikrobioty
Grant holder Ing. Tereza Kodešová
Grant duration 2020 - 2021
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Objektivizace způsobu zjišťování dynamiky výskytu škodlivých činitelů moderními prostředky DPZ jako podklad pro rozhodování státní správy lesů
Grant holder Ing. Roman Modlinger, Ph.D.
Grant duration 2019 - 2021
Grant provider Ministerstvo zemědělství ČR
More information »
Objevování neznámé diverzity hub pouště Chihuahuan a její vztah k mykobiotě pouště Mojave v době rychlých klimatických změn a změn v životním prostředí
Grant holder doc. RNDr. Jana Kocourková, CSc.
Grant duration 2019 - 2022
Grant provider Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
More information »
Odhady frekvence zneužívání sociálního systému ČR a návrhy optimalizace systému
Grant holder Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.
Grant duration 2019 - 2021
Grant provider GA PEF
More information »
Optimalizace dotačního titulu na zalesňování zemědělské půdy
Grant holder prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
Grant duration 2019 - 2023
Grant provider Ministerstvo zemědělství ČR
More information »
Ověření a rozvoj sémantického modelu řízení projektů
Grant holder Ing. Tereza Jedlanová
Grant duration 2019 - 2019
Grant provider GA PEF
More information »
Ověření genomických postupů v malých populacích
Grant holder prof. Ing. Luboš Vostrý, Ph.D.
Grant duration 2019 - 2022
Grant provider Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
More information »
Ověření možnosti použití bezdrátových technologií pro monitoring pohybu ustájené zvěře, jako náhrada za současný systém RFID
Grant holder Ing. Martin Olmr
Grant duration 2019 - 2020
Grant provider GA TF
More information »
 
page foot