| FAFNR FEM FE FES FFWS FTA IEC | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | Česky

CULS WhitePages

Home CULS staff Subjects Sections & Offices Projects Events
Vizualizace (b)

Projects

Alphabetized List

Alphabetical list

(1) (1) " (4) (1) 5 (1) 6 (1) A (313) B (97) C (103) Č (15)
D (165) E (201) F (84) G (43) H (136) I (197) J (13) K (136) L (44) M (393)
N (122) O (196) P (474) Q (3) R (151) Ř (9) S (417) Š (13) T (162) U (49)
Ú (13) V (959) W (7) X (1) Y (4) Z (200) Ž (4)

Search results


Reakce středněpaleozoických faunistických společenstev na významné změny prostředí: studie Mulde, Lau a Chotečského eventu v pražské pánvi
Grant holder prof. RNDr. Jiří Frýda, Dr.
Grant duration 2023 - 2025
Grant provider Grantová agentura ČR
More information »
Rekultivace a spontánní sukcese – vizuální a prožitkové preference
Grant holder Ing. Gleb Tugushev
Grant duration 2023 - 2024
Grant provider GA FZP
More information »
Riziková analýza farmy Vraný
Grant holder prof. Ing. Jan Malaťák, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2023
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Road transportation and its impact on bird diversity in rural settlements
Grant holder Ing. Štěpán Hladík
Grant duration 2023 - 2024
Grant provider GA FZP
More information »
Robotické systémy pro precizní zemědělství
Grant holder Ing. Markéta Miháliková, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2026
Grant provider Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
More information »
Role prenylace a glykosylace v protizánětlivé aktivitě a metabolismu přírodních fenolových látek
Grant holder doc. Ing. Jaroslav Havlík, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2025
Grant provider Grantová agentura ČR
More information »
Rozvoj strategií snižování emisí skleníkových plynů a amoniaku z chovů hospodářský zvířat v ČR
Grant holder Ing. Mariana Vadroňová
Grant duration 2023 - 2025
Grant provider Grantová agentura ČR
More information »
Rozvoj studijních programů a výzkumných aktivit v oblasti udržitelného zemědělství, rybářství a akvakulturní produkce v Kambodži
Grant holder Ing. Petra Chaloupková, PhD., dr. h.c.
Grant duration 2023 - 2023
Grant provider Ministerstvo zahraničních věcí ČR
More information »
Realizace plovoucích zelených ostrovů pro zlepšení hnízdních podmínek pro vodní ptáky a posílení biodiverzity rybničních ekosystémů
Grant holder Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2024
Grant provider Finanční mechanismus EHP/Norska
More information »
Reconstruction of high-resolution glaciers mass balance over the alps using machine learning regressionfrom 1951- 2021
Grant holder Ujjwal Singh
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FZP
More information »
REFOREST - Agroforestry at the forefront of farming sustainability in multifunctional landscapes in Europe
Grant holder prof. Ing. Martin Lukáč, PhD.
Grant duration 2022 - 2026
Grant provider Evropská komise
More information »
Road transportation and its impact on bird diversity in rural settlements
Grant holder Ing. Štěpán Hladík
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FZP
More information »
Racionální rozloha osevů na půdních blocích v rámci nastavení podmínek DZES pro podporu udržitelného hospodaření v České republice.
Grant holder doc. Ing. Petr Novák, Ph.D.
Grant duration 2021 - 2023
Grant provider Ministerstvo zemědělství ČR
More information »
Reconstruction of Europe Continent Runoff Using using ML and Ensemble of ML from 1500- 2000
Grant holder Ujjwal Singh
Grant duration 2021 - 2022
Grant provider GA FZP
More information »
Regionální segmentace na základě analýzy komunikace na sociálních sítích
Grant holder Ing. Richard Hartman
Grant duration 2021 - 2021
Grant provider GA PEF
More information »
Research on environmental and sustainable technologies for developing countries
Grant holder doc. Ing. Bc. Tatiana Alexiou Ivanova, Ph.D.
Grant duration 2021 - 2022
Grant provider GA FTZ
More information »
RESONATE - Resilient forest value chains – enhancing resilience through natural and socio-economic responses
Grant holder doc. Ing. Martin Jankovský, PhD.
Grant duration 2021 - 2025
Grant provider Evropská komise
More information »
Response Time of Agricultural Ecosystems to Flash Droughts
Grant holder MSc. Akif Rahim
Grant duration 2021 - 2022
Grant provider GA FZP
More information »
Revize opatření plánu společných zařízení v důsledku klimatických změn
Grant holder doc. Ing. arch. Jan Vaněk, CSc.
Grant duration 2021 - 2022
Grant provider GA FZP
More information »
Reconstruction of 500 years European continental surface runoff using ensemble of selected machine learning models.
Grant holder Ujjwal Singh
Grant duration 2020 - 2021
Grant provider GA FZP
More information »
 
page foot