| FAFNR FEM FE FES FFWS FTA IEC | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | Česky

CULS WhitePages

Home CULS staff Subjects Sections & Offices Projects Events
Vizualizace (b)

Projects

Alphabetized List

Alphabetical list

(1) (1) " (4) (1) 5 (1) 6 (1) A (313) B (97) C (103) Č (15)
D (165) E (201) F (84) G (43) H (136) I (197) J (13) K (136) L (44) M (393)
N (122) O (196) P (474) Q (3) R (151) Ř (9) S (417) Š (13) T (162) U (49)
Ú (13) V (959) W (7) X (1) Y (4) Z (200) Ž (4)

Search results


Genetic improvement of medicinal plants through biotechnological interventions
Grant holder prof. Dr. Ing. Eloy Fernández Cusimamani
Grant duration 2023 - 2024
Grant provider GA FTZ
More information »
Genetic monitoring of animal health and population biology
Grant holder Mgr. Barbora Černá Bolfíková, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2024
Grant provider GA FZP
More information »
Geograficko - ekonomická segmentace a faktory ovlivňující chování spotřebitele na trhu hotelových služeb
Grant holder Ing. Renáta Křečková
Grant duration 2023 - 2024
Grant provider GA PEF
More information »
Growth of silver fir in mixture with other tree species
Grant holder Ing. Pavel Suk
Grant duration 2023 - 2024
Grant provider GA FLD
More information »
Genetics of selected animal species
Grant holder Mgr. Barbora Černá Bolfíková, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FTZ
More information »
Granting Access to Employment & Entrepreneurship in Agriculture for women
Grant holder Ing. Jana Pitrová, PhD.
Grant duration 2022 - 2025
Grant provider Evropská komise
More information »
GRANULAR - Giving Rural Actors Novel data and re-Useable tools to Lead public Action in Rural areas
Grant holder doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2026
Grant provider Evropská komise
More information »
Genetická diverzita izolovaných populací
Grant holder Mgr. Barbora Černá Bolfíková, Ph.D.
Grant duration 2021 - 2022
Grant provider GA FTZ
More information »
Green attack identification with the use of multi and hyperspectral data
Grant holder Ing. Aleksei Trubin
Grant duration 2021 - 2022
Grant provider GA FLD
More information »
Green Industry pro udržitelné hospodaření s dřevní surovinou v ČR: Kompozitní materiály z recyklovaného dřeva
Grant holder Ing. et Ing. Štěpán Hýsek, Ph.D.
Grant duration 2021 - 2022
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Growth response of vegetative sprouts, generative regeneration and standards to climate and drought in oak dominated traditional coppice forests
Grant holder Ing. Marek Mejstřík
Grant duration 2021 - 2022
Grant provider GA FLD
More information »
Genetic structure of urban and nature populations of the fire salamander (Salamandra salamandra): analysis of functional connectivity
Grant holder Ing. Tomáš Holer
Grant duration 2020 - 2021
Grant provider GA FZP
More information »
Genetická diverzita savců
Grant holder Mgr. Barbora Černá Bolfíková, Ph.D.
Grant duration 2020 - 2021
Grant provider GA FTZ
More information »
Gut microbial dynamics upon host switch in European bark beetle
Grant holder Amrita Chakraborty, Dr.
Grant duration 2020 - 2021
Grant provider GA FLD
More information »
Genetická struktura populací vybraných druhů savců
Grant holder Mgr. Barbora Černá Bolfíková, Ph.D.
Grant duration 2019 - 2020
Grant provider GA FTZ
More information »
Globální izotopový signál Cd a Pb v Arktidě: vliv lokálních a vzdálených zdrojů
Grant holder prof. RNDr. Vladislav Chrastný, Ph.D.
Grant duration 2019 - 2021
Grant provider Grantová agentura ČR
More information »
Generativní množení vzácných druhů jeřábů (Sorbus latifolia agg. a Sorbus sudetica) rostoucích na území ČR.
Grant holder Ing. Zuzana Havránková
Grant duration 2017 - 2019
Grant provider GA FLD
More information »
Growth vs longevity: the variability of growth rates in old-growth forests of the Carpathian Mountains
Grant holder Bc. Krešimir Begovič
Grant duration 2017 - 2018
Grant provider GA FLD
More information »
Genetická diverzita ohrožených druhů živočichů ve fragmentované krajině
Grant holder Mgr. Barbora Černá Bolfíková, Ph.D.
Grant duration 2015 - 2015
Grant provider GA FTZ
More information »
Genetická diverzita u vybraných agrolesnických druhů Amazonie
Grant holder Ing. Marie Kalousová
Grant duration 2014 - 2016
Grant provider CIGA
More information »
 
page foot