| FAFNR FEM FE FES FFWS FTA IEC | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | Česky

CULS WhitePages

Home CULS staff Subjects Sections & Offices Projects Events
Vizualizace (b)

Projects

Alphabetized List

Alphabetical list

(1) (1) " (3) (1) 5 (1) 6 (1) A (304) B (91) C (99) Č (14)
D (161) E (195) F (80) G (39) H (135) I (184) J (12) K (133) L (43) M (384)
N (119) O (192) P (468) Q (3) R (148) Ř (9) S (408) Š (13) T (152) U (47)
Ú (13) V (937) W (7) X (1) Y (4) Z (195) Ž (4)

Search results


Genetics of selected animal species
Grant holder Mgr. Barbora Černá Bolfíková, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FTZ
More information »
Granting Access to Employment & Entrepreneurship in Agriculture for women
Grant holder Ing. Jana Pitrová, PhD.
Grant duration 2022 - 2025
Grant provider Evropská komise
More information »
GRANULAR - Giving Rural Actors Novel data and re-Useable tools to Lead public Action in Rural areas
Grant holder doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2026
Grant provider Evropská komise
More information »
Genetická diverzita izolovaných populací
Grant holder Mgr. Barbora Černá Bolfíková, Ph.D.
Grant duration 2021 - 2022
Grant provider GA FTZ
More information »
Green attack identification with the use of multi and hyperspectral data
Grant holder Ing. Aleksei Trubin
Grant duration 2021 - 2022
Grant provider GA FLD
More information »
Green Industry pro udržitelné hospodaření s dřevní surovinou v ČR: Kompozitní materiály z recyklovaného dřeva
Grant holder Ing. et Ing. Štěpán Hýsek, Ph.D.
Grant duration 2021 - 2022
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Growth response of vegetative sprouts, generative regeneration and standards to climate and drought in oak dominated traditional coppice forests
Grant holder Ing. Marek Mejstřík
Grant duration 2021 - 2022
Grant provider GA FLD
More information »
Genetic structure of urban and nature populations of the fire salamander (Salamandra salamandra): analysis of functional connectivity
Grant holder Ing. Tomáš Holer
Grant duration 2020 - 2021
Grant provider GA FZP
More information »
Genetická diverzita savců
Grant holder Mgr. Barbora Černá Bolfíková, Ph.D.
Grant duration 2020 - 2021
Grant provider GA FTZ
More information »
Gut microbial dynamics upon host switch in European bark beetle
Grant holder Amrita Chakraborty, Dr.
Grant duration 2020 - 2021
Grant provider GA FLD
More information »
Genetická struktura populací vybraných druhů savců
Grant holder Mgr. Barbora Černá Bolfíková, Ph.D.
Grant duration 2019 - 2020
Grant provider GA FTZ
More information »
Globální izotopový signál Cd a Pb v Arktidě: vliv lokálních a vzdálených zdrojů
Grant holder prof. RNDr. Vladislav Chrastný, Ph.D.
Grant duration 2019 - 2021
Grant provider Grantová agentura ČR
More information »
Generativní množení vzácných druhů jeřábů (Sorbus latifolia agg. a Sorbus sudetica) rostoucích na území ČR.
Grant holder Ing. Zuzana Havránková
Grant duration 2017 - 2019
Grant provider GA FLD
More information »
Growth vs longevity: the variability of growth rates in old-growth forests of the Carpathian Mountains
Grant holder Bc. Krešimir Begovič
Grant duration 2017 - 2018
Grant provider GA FLD
More information »
Genetická diverzita ohrožených druhů živočichů ve fragmentované krajině
Grant holder Mgr. Barbora Černá Bolfíková, Ph.D.
Grant duration 2015 - 2015
Grant provider GA FTZ
More information »
Genetická diverzita u vybraných agrolesnických druhů Amazonie
Grant holder Ing. Marie Kalousová
Grant duration 2014 - 2016
Grant provider CIGA
More information »
Genetická evaluace a posouzení variability mikrosatelitových lokusů a S-lokusu autoinkompatibility třešně ptačí (Prunus avium L.) v intenzivně ovlivněné příměstské krajině a v populaci výběrových stromů z přirozených lesních porostů
Grant holder Ing. Jiří Korecký, Ph.D.
Grant duration 2014 - 2015
Grant provider CIGA
More information »
Geneze historické plužiny ve světle interdisciplinárního přístupu
Grant holder Ing. Lukáš Pospíšil
Grant duration 2013 - 2013
Grant provider GA FZP
More information »
Genový tok v rámci plemen domestikantů a mezi domestikanty a rodičovskými druhy
Grant holder Mgr. Barbora Černá Bolfíková, Ph.D.
Grant duration 2013 - 2013
Grant provider GA FTZ
More information »
Geografické informační systémy pro podporu řešení krizových situací a jejich propojení na automatické vyrozumívací systémy
Grant holder Ing. Radek Roub, Ph.D.
Grant duration 2013 - 2015
Grant provider Ministerstvo vnitra ČR
More information »
 
page foot