| FAFNR FEM FE FES FFWS FTA IEC | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | Česky

CULS WhitePages

Home CULS staff Subjects Sections & Offices Projects Events
Vizualizace (b)

Projects

Alphabetized List

Alphabetical list

(1) (1) " (4) (1) 5 (1) 6 (1) A (313) B (97) C (103) Č (15)
D (165) E (201) F (84) G (43) H (136) I (197) J (13) K (136) L (44) M (393)
N (122) O (196) P (474) Q (3) R (151) Ř (9) S (417) Š (13) T (162) U (49)
Ú (13) V (959) W (7) X (1) Y (4) Z (200) Ž (4)

Search results


AdAgriF - Pokročilé metody redukce emisí a sekvestrace skleníkových plynů v zemědělské a lesní krajině pro mitigaci změny klimatu
Grant holder prof. Ing. Martin Hanel, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2028
Grant provider Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
More information »
Adaptace urbanizovaných území na přívalové povodně a sucho
Grant holder prof. Ing. Martin Hanel, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2026
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
AGRIGEP - Assessment and implementation of Agriculture and Life Science Universities’ first Gender Equality Plans in widening countries
Grant holder Ing. Jana Mazancová, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2025
Grant provider Evropská komise
More information »
Agro hovory
Grant holder Ing. Václav Novák, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2023
Grant provider Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
More information »
Analysis of the Cashmere Value Chain in Mongolia
Grant holder Ing. Pavel Kotyza, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2023
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
ANALÝZA OKRAJŮ SÍDEL SE ZAMĚŘENÍM NA JEJICH VYUŽITÍ A PROPOJENÍ S VOLNOU KRAJINOU
Grant holder Ing. Jan Maňas
Grant duration 2023 - 2024
Grant provider GA FZP
More information »
Anthropogenic impact on morphology, behaviour and physiology of aquatic animals
Grant holder Pradeep Kumkar
Grant duration 2023 - 2024
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Aplikace numerického modelování při návrhu čerpadla pro reverzní turbínový režim
Grant holder Ing. Jan Černý
Grant duration 2023 - 2024
Grant provider GA TF
More information »
AgroServ - Integrated SERvices supporting a sustainable AGROecological transition
Grant holder prof. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2027
Grant provider Evropská komise
More information »
Alternativní postupy ochrany brambor proti chorobám a škůdcům minimalizující negativní vliv na
Grant holder Ing. Petr Sedlák, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2025
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Analysis of marketing factors influencing the sale and production of venison in the Czech Republic
Grant holder Bc. Ing. Martin Němec
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FLD
More information »
Analýza a úpravy aplikačních schémat kompostů směřujících k posílení systému ochrany půdy v rámci stabilizace produkční schopnosti
Grant holder Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2024
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Analýza reziduí pesticidů a jejich metabolitů v rostlinách a rostlinných produktech
Grant holder Ing. Kateřina Hanková
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Analýza systému aplikace digestátu na pícniny s ohledem na minimalizaci dopadů na životní prostředí
Grant holder Ing. Jaroslav Korba
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA TF
More information »
Animal community interactions in tropical socio-ecological systems
Grant holder doc. Ing. Karolína Brandlová, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FTZ
More information »
Aplikace umělé inteligence k regionální segmentaci s využitím Big Data
Grant holder Ing. Lucie Kvasničková Stanislavská, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2024
Grant provider GA PEF
More information »
Application of ionic liquids for acid gases removal: a computational study
Grant holder PhDr. Mgr. Xuejing Kang
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FZP
More information »
Application of Machine learning methods for tree species classification using three-dimensional data from close-range photogrammetry and iPhone laser scanning.
Grant holder Master of Philosophy Kottilapurath Surendran Gokul, M.Phil.
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FLD
More information »
Assessment of intensification in regional hydrological cycle inferred from paleolake records in central Europe
Grant holder SHAILENDRA PRATAP
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FZP
More information »
Autonomní systémy jako nástroje integrované produkce zeleniny.
Grant holder doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2025
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
 
page foot