| FAFNR FEM FE FES FFWS FTA IEC | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | Česky

CULS WhitePages

Home CULS staff Subjects Sections & Offices Projects Events
Vizualizace (b)

Projects

Alphabetized List

Alphabetical list

(1) (1) " (3) (1) 5 (1) 6 (1) A (304) B (91) C (99) Č (14)
D (161) E (195) F (80) G (39) H (135) I (184) J (12) K (133) L (43) M (384)
N (119) O (192) P (468) Q (3) R (148) Ř (9) S (408) Š (13) T (152) U (47)
Ú (13) V (937) W (7) X (1) Y (4) Z (195) Ž (4)

Search results


Celosvětová fylogeografie a historie globálně invazivního plevelného druhu Chenopodium album.
Grant holder prof. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2025
Grant provider Grantová agentura ČR
More information »
Cesta k porozumění procesům zodpovědným za úbytek biodiverzity zemědělské krajiny: poučení od ptáků střední Evropy
Grant holder doc. Federico Morelli
Grant duration 2023 - 2025
Grant provider Grantová agentura ČR
More information »
Co nevíme o organickém znečištění zdrojů pitné a závlahové vody: Identifikace emergentních sloučenin pomocí necíleného screeningu
Grant holder prof. Ing. Radka Kodešová, CSc.
Grant duration 2023 - 2025
Grant provider Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
More information »
CEE2ACT - Empowering the Central and Eastern European Countries to Develop Circular Bioeconomy Strategies and Action Plans
Grant holder doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2025
Grant provider Evropská komise
More information »
CLIMB-FOREST - CLImate Mitigation and Bioeconomy pathways for sustainable FORESTry
Grant holder prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2027
Grant provider Evropská komise
More information »
CODECS - Maximising the CO-benefits of agricultural Digitalisation through conducive digital ECoSystems
Grant holder Ing. Miloš Ulman, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2026
Grant provider Evropská komise
More information »
Correlation between land use and Ecosystems-Study for application of Green Infrastructure for Sustainable Resilience Cities using Meta Analysis. European Cities.
Grant holder Ing. arch. Jenan Hussein
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FZP
More information »
Could be species distribution models affected by positional uncertainty in species occurrences still ecologically interpretable?
Grant holder Ing. Lukáš Gábor, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FZP
More information »
Czech Sustainable Industry Journey
Grant holder Mgr. Přemysl Gubani
Grant duration 2022 - 2022
Grant provider Evropská komise
More information »
Challenges for Agenda 2030 – No One is Left Behind in Rural Areas of Developing Countries
Grant holder Ing. Jana Mazancová, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FTZ
More information »
Charakteristika specifických vlastností buvolího mléka pro jeho využití ve výživě člověka
Grant holder Ing. Soňa Hermanová
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Chemical ecology in the combined effect of drought stress
Grant holder Sara Basile
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FLD
More information »
Chytrá prostředí – modelování a simulace složitých problémů v inteligentních systémech
Grant holder doc. Ing. Jan Tyrychtr, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2024
Grant provider GA PEF
More information »
Centrum pro krajinu a biodiverzitu
Grant holder Ing. Kateřina Černý Pixová, Ph.D.
Grant duration 2021 - 2026
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Centrum socio-ekonomického výzkumu dopadů environmentálních politik - SEEPIA
Grant holder prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D.
Grant duration 2021 - 2026
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Cílená podpora ohrožených druhů motýlů založená na kombinaci flexibilního managementu biotopů a vyhodnocování detailních biologických dat
Grant holder Mgr. Tomáš Kadlec, Ph.D.
Grant duration 2021 - 2024
Grant provider Finanční mechanismus EHP/Norska
More information »
Co-creating cultural heritage narratives for preservation and regeneration of vernacular landscapes.
Grant holder Ing. Klára Bohuslavová
Grant duration 2021 - 2022
Grant provider GA FZP
More information »
Comparative study of antennae of slected Ips species
Grant holder Mayuri Kashinath Shewale
Grant duration 2021 - 2022
Grant provider GA FLD
More information »
Could species distribution models be successfully fitted with simple presence or absence of essential/rare habitats?
Grant holder Ing. Lukáš Gábor, Ph.D.
Grant duration 2021 - 2022
Grant provider GA FZP
More information »
CROPDIVA - Climate Resilient Orphan croPs for increased DIversity in Agriculture
Grant holder doc. Mgr. Ing. Lukáš Zagata, Ph.D.
Grant duration 2021 - 2025
Grant provider Evropská komise
More information »
 
page foot